Επίσκεψη στελεχών Υπουργείου Ανάπτυξης και ΕΒΕΤΑΜ στο Επιμελητήριο Έβρου

Στο Επιμελητήριο Έβρου βρέθηκαν στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και της Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας «ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.» και συμμετείχαν σε σύσκεψη που έγινε με εκπροσώπους επιχειρηματικών μονάδων του τόπου.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η καταγραφή των προβλημάτων που απασχολούν τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα σε τοπικό επίπεδο. Μεταξύ των βασικών θεμάτων που τέθηκαν ήταν το αυξημένο μεταφορικό κόστος για τις επιχειρήσεις, λόγω της ακριτικότητας της περιοχής σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η διακίνηση των αγαθών γίνεται κατά κύριο λόγο οδικώς, η ενεργειακή κρίση που συνεπάγεται υψηλό ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις καθώς και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού.

Τη συζήτηση συντόνισαν ο υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Έβρου Βασίλης Κασαπίδης και ο υπεύθυνος ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Έβρου Δημήτρης Μπακαλίδης.

Παρόντες ήταν ο Γεώργιος Δρόσος, Διευθυντής Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο Δημήτριος Μπράμης, Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο Σκιπίων Αποστολάκης, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και τοπικοί επιχειρηματίες.

Ανάμεσα στα θέματα που αναλύθηκαν εκτενώς ήταν η ανάγκη αξιοποίησης της Γεωθερμίας και επέκταση του δικτύου και στις βιομηχανικές περιοχές, η ανάγκη για απλοποίηση διαδικασιών πιστοποιήσεων σχετικών με τις εξαγωγές, το κόστος ενέργειας και πρώτων υλών κλπ και η ανάγκη δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού κέντρου κατάρτισης εξειδικευμένου προσωπικού υπό την προϋπόθεση μάλιστα ότι θα καταγραφούν οι ανάγκες που υπάρχουν.

Καταληκτικά συμφωνήθηκε η ενδυνάμωση των διαύλων επικοινωνίας που ήδη υπάρχουν με το Υπουργείο Ανάπτυξης, πάντα προς όφελος της επιχειρηματικής κοινότητας.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο