Επιπλέον φωτισμός στην παιδική χαρά του Πάρκου Προσκόπων

Ο φωτισμός που προβλεπόταν από τη μελέτη του έργου, τελικώς, δεν είναι επαρκής. Αρκετά τα παράπονα των γονέων              

Ένα παράπονο που διατυπώνεται πολύ συχνά το τελευταία διάστημα αφορά στο φωτισμό της νέας παιδικής χαράς στο Πάρκο των Προσκόπων, ο οποίος, ιδιαίτερα τα απογεύματα που νυχτώνει νωρίς, δεν είναι επαρκής.

Έτσι, μετά από συζήτηση του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή, αποφασίστηκε να υπάρξει παρέμβαση για τοποθέτηση επιπλέον ιστών φωτισμού με προβολείς και στις άλλες τρεις γωνίες του πάρκου. Η ανάγκη άμεσης εκτέλεσης των εργασιών κρίθηκε ως κατεπείγουσα για λόγους ασφαλείας της παιδικής χαράς, μετά τη δύση του ήλιου. Όπως επισημάνθηκε, η ανάγκη για πρόσθετο φωτισμό διαπιστώθηκε μετά την κατασκευή της παιδικής χαράς και του προβλεπόμενου από την μελέτη και υλοποιημένου φωτισμού και δεν μπορούσε να προβλεφθεί πριν την υλοποίηση και δοκιμαστική λειτουργία της.

Η αξία των υλικών και των εργασιών (χωρίς εργολαβικό όφελος , ΦΠΑ κλπ) που προκύπτουν με την τοποθέτηση των πρόσθετων ιστών και προβολέων, ανέρχεται στο ποσό των 4.352 €.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr

              Μέλος του