Επιπλέον χρηματοδότηση 1,5 εκ ευρώ για τον περιφερειακό της Αλεξανδρούπολης

Ο λόγος για τη συγκεκριμένη τροποποίηση που ανεβάζει το κόστος του έργου. Κλειστή σήμερα η οδός Γιαννούτσου

της Κικής Ηπειρώτου

Κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ αυξάνεται η συνολική δημόσια δαπάνη για το έργο της ανατολικής περιφερειακής οδού Αλεξανδρούπολης, το οποίο είναι σε εξέλιξη από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Με απόφασή του στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής Γεώργιος Ζερβός, προχώρησε στην τροποποίηση της Πράξης «Κατασκευή Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης» με Κωδικό ΟΠΣ 5166515 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ».
Το ποσό της τροποποίησης ανέρχεται σε 1.506.128 ευρώ και, όπως αναφέρεται, γίνεται για να ενσωματωθεί στην Απόφαση Ένταξης η αύξηση της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων.

Λίγα λόγια για το έργο

Η κατασκευή της Ανατολικής Περιφερειακή Αλεξανδρούπολης περιλαμβάνει: το τμήμα μήκους 3.037m από την διασταύρωση της περιφερειακής (ισόπεδος κόμβος μορφής «ταύ») με τον κλάδο του κόμβου σύνδεσης της Εγνατίας Οδού με την Αλεξανδρούπολη, μέχρι τον κόμβο με την Ε.Ο. Κομοτηνής–Αλεξανδρούπολης–Αρδανίου-Γέφυρας Κήπων, καθώς και τον κλάδο μήκους 512,17m της σύνδεσης της οδού με το Λιμάνι Αλεξανδρούπολης (Λ.Α.). Στον χώρο του λιμένα μετά το τέλος του έργου, η χάραξη της συνδετήριας οδού έχει καθοριστεί στα πλαίσια των έργων του Λ.Α. η οποία θα κατασκευαστεί από τον φορέα διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Λ.Α. με μελλοντική εργολαβία.

Η υλοποίηση του έργου αποβλέπει στην εξυπηρέτηση της διερχόμενης κυκλοφορίας από και προς την Εγνατία οδό, το Λιμένα Αλεξανδρούπολης, το αεροδρόμιο «Δημόκριτος», την Κομοτηνή, χωρίς κυκλοφοριακή επιβάρυνση του αστικού ιστού της πόλης.

Αντικείμενο του υπόψη έργου αποτελεί η πλήρης κατασκευή:

– Της αρτηρίας μήκους περίπου 3.037m με διατομή διαχωρισμένης κυκλοφορίας, 2 λωρίδες των 3,25m ανά κατεύθυνση, λωρίδες καθοδήγησης (0,25m εξωτερικά και 0,69m εσωτερικά) (συνολικό πλάτος ανά κατεύθυνση 7,44m) και πλάτος της κεντρικής διαχωριστικής νησίδας 2,12m.

– Του κλάδου σύνδεσης με το λιμάνι μήκους 512,17m με μία λωρίδα πλάτους 3,25m ανά κατεύθυνση και μία Λωρίδα Πολλαπλών Χρήσεων πλάτους 2,25m (συνολικό πλάτος ανά κατεύθυνση 5,50m) και πλάτος της κεντρικής διαχωριστικής νησίδας 1,5 m η οποία διαμορφώνεται με κρασπεδόρειθρα και πλάκες πεζοδρομίου..

– Του παράπλευρου οδικού δικτύου.

-Της άνω διάβασης της αρτηρίας στη Χ.Θ. 0+167 (θέση συμβολής της οδού προς Παλαγία) και ισόπεδες διαμορφώσεις αστικής διασταύρωσης στις συμβολές της οδού προς Παλαγία με τον εσωτερικό και τον εξωτερικό παράπλευρο.

-Του ισόπεδου κόμβου σύνδεσης με την Εγνατία Οδό. Ο κόμβος θα είναι μορφής «ταυ» και θα λειτουργεί με φωτεινή σηματοδότηση.

-Του ισόπεδου κόμβου μορφής σταυρού για τη σύνδεση με την πόλη και την εκτός σχεδίου περιοχή στη Χ.Θ. 1+382.

– Της άνω διάβασης της αρτηρίας μήκους 225m και πλάτους 18m, πάνω από την Σ/Γ και την Ε.Ο. Άβαντα – Αισύμη.

-Της άνω διάβασης της αρτηρίας για την εξυπηρέτηση του Λιμανιού μέσω της νέας οδού προσπέλασης μήκους περίπου 260m και πλάτους 15m, για την διέλευση δύο λωρίδων της αρτηρίας πάνω από την σημερινή εθνική οδό 2 και τη σιδηροδρομική γραμμή του ΟΣΕ προς το Λιμάνι.

Εν κατακλείδι, τα παραδοτέα της πράξης είναι: Τα 3,04 km της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού για την σύνδεση της Εγνατίας Οδού με την Αλεξανδρούπολη καθώς και τα 512,17m του κλάδου της σύνδεσης της οδού με το λιμάνι της πόλης.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από τις 5 ως τις 6/10 προβλέπονται οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σύμφωνα με την απόφαση της τροχαίας Αλεξανδρούπολης:  «Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν την εργοταξιακή σήμανση και την τροποποίηση κυκλοφορίας επί της οδού Χ.Γιαννούτσου και ειδικότερα στην διασταύρωση αυτής με την οδό Στενημάχου, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες κατασκευής διάβασης υπογείου καλωδίου ρεύματος. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω εργασιών, θα πραγματοποιηθεί προσωρινός αποκλεισμός κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από βορρά προς νότο, στο τμήμα εκτέλεσης της οδού που εκτελούνται οι εργασίες και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ με τη χρήση κατάλληλης σήμανσης, από το εκάστοτε ελεύθερο τμήμα του οδοστρώματος.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr

              Μέλος του