Επιχείρηση «σωτηρία» για επικίνδυνες οικοδομές της Αλεξανδρούπολης

Ο Δήμος δρομολογεί εργασίες κατεδάφισης ή άρσης της επικινδυνότητας για συγκεκριμένα κτίσματα που ενέχουν κινδύνους για πεζούς και οχήματα

της Κικής Ηπειρώτου

Ένα σημαντικό πρόβλημα που παρατηρείται και στην Αλεξανδρούπολη θα επιχειρήσει να λύσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, μέσα από έργο που θα υλοποιήσει ιδιώτης το επόμενο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για την εκτέλεση εργασιών άρσης της επικινδυνότητας για τμήματα οικοδομών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με προϋπολογισμό 37.200 ευρώ, το οποίο κρίνεται άκρως απαραίτητο και αναγκαίο και περιλαμβάνει τόσο κατεδαφίσεις κτισμάτων, όσο και εργασίες άρσης της επικινδυνότητας.
Προηγήθηκε αυτοψία από την Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Οικοδομών, η οποία διαχώρισε τα κτίσματα σε δύο κατηγορίες: α) στην κατηγορία επικίνδυνων ετοιμόρροπων οικοδομών και β) στις οικοδομές με στοιχεία επικίνδυνα στις όψεις τους.
Στην πρώτη περίπτωση, πρόκειται για οικοδομές-κτίσματα τα οποία έχουν κριθεί από την Επιτροπή Επικινδύνως ετοιμόρροπων Οικοδομών ως κατεδαφιστέα και οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν προχωρήσει εντός 3 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της επιτροπής στην κατεδάφισή τους, όπως ορίζει η νομοθεσία και  παρά την άσκηση ποινικής δίωξης που τους ασκήθηκε από την υπηρεσία της Πολεοδομίας. Σύμφωνα με τα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας, του Τμήματος υπηρεσίας Δόμησης και Ελέγχου κατασκευών της ΥΔΟΜ Δήμου Αλεξανδρούπολης, στον Δήμο Αλεξανδρούπολης υπάρχουν 8 περιπτώσεις τέτοιων οικοδομών προς κατεδάφιση. Με το συγκεκριμένο έργο θα κατεδαφιστούν 5 κτίσματα, 2 στην Αλεξανδρούπολη και 3 στις Φέρες.
Στη δεύτερη περίπτωση, των οικοδομών με στοιχεία επικίνδυνα στις όψεις τους, πρόκειται για οικοδομές-κτίσματα οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνες (μικρός αριθμός περιπτώσεων, διότι οι περισσότερες έχουν αποκατασταθεί από τους ιδιοκτήτες σύμφωνα με την Νομοθεσία). Στις περιπτώσεις των οικοδομών στις οποίες δεν έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα, εντός της διορίας που δόθηκε από την πολεοδομία, με αποτέλεσμα την πιθανή πτώση σαθρών επιχρισμάτων και ακόμη και στοιχείων από σκυρόδεμα στα πεζοδρόμια και στους δρόμους, θα παρέμβει ο ιδιώτης που θα προσλάβει ο Δήμος. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για οικοδομές στον αστικό ιστό της πόλεως κυρίως πολυόροφες με πολλά διαμερίσματα.
Και εδώ, όπως και στις κατεδαφίσεις, ο Δήμος θα προχωρήσει στον καταλογισμό των δαπανών εργασιών άρσης της επικινδυνότητας στους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων των οικοδομών και η είσπραξη θα γίνει μέσω του Δημόσιου Ταμείου.
Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν στο έργο αυτό είναι κυρίως εργασίες οικοδομικές και περιλαμβάνουν σήμανση, καθαιρέσεις χωματουργικές εργασίες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, ικριώματα –αντιστηρίξεις καθώς και το κόστος μεταφοράς των προϊόντων καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων (κόστος διαχείρισης ΑΕΚΚ ) στις ειδικές μονάδες του Δήμου.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν το σχέδιο κατά πλειοψηφία, με τους κκ Λαμπάκη και Δευτεραίο να ψηφίζουν κατά, θεωρώντας ότι δεν συντρέχουν λόγοι για να εκτελεστεί το παραπάνω έργο με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, αλλά με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού. (φωτογραφία: Γιάννης Μαλκίδης)

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο