Επανέναρξη του έργου του νέου κλειστού γυμναστηρίου Αλεξανδρούπολης

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο στον χώρο του άλσους του Φυτωρίου παρά τις αντιδράσεις πολιτών. Παρουσιάστηκε έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Α.Μ.Θ. σύμφωνα με το οποίο αλλαγή χωροθέτησης θα έφερνε απώλεια της χρηματοδότησης του έργου. 

Του Γιώργου Πανταζίδη

Την επανεκκίνηση του έργου κατασκευής του νέου κλειστού γυμναστηρίου Αλεξανδρούπολης αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της περασμένης Δευτέρας. Ο χώρος ανέγερσής του δεν αλλάζει, κάτι που σημαίνει ότι παρά τις ενστάσεις και τις αντιδράσεις πολιτών που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα, μεγάλο μέρος (από τα 250 δέντρα) του άλσους (Φυτώριο) θα αποτελέσει παρελθόν.

Προ ολίγων εβδομάδων το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διερεύνηση για το αν είναι εφικτή η αλλαγή χωροθέτησης χωρίς να χαθεί η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την εκτέλεση του έργου. Την Δευτέρα, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Θόδωρος Βουρδόλης παρουσίασε έγγραφο – απάντηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Α.Μ.Θ., στο σχετικό ερώτημα που κατέθεσε ο Δήμος. Ο πρόεδρος του ΔΣ ρώτησε το Σώμα εάν επιθυμούσε να συζητηθεί το θέμα (προ ημερησίας διάταξης) κάτι που έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία και εν αγνοία των δεκάδων δημοτών που υπέγραψαν το αίτημα σωτηρίας του άλσους και μεταφοράς του κλειστού σε άλλο χώρο. (Υπέρ -18-, Κατά-5- , οι κ.κ. Δευτεραίος Σ., Δραμανίδου Ν., Βαρσαμάκης Χ., Βλυσίδης Γ. , Μιχαηλίδης Π. διότι επιθυμούν το θέμα να συζητηθεί παρουσία των εκπροσώπων των αιτούντων τη μη κοπή των δέντρων στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 27.04.2022).

Σύμφωνα με το έγγραφο που παρουσιάστηκε από την υπηρεσία της Περιφέρειας, αν προχωρούσε η αλλαγή χωροθέτησης τότε η πίστωση του έργου θα έπαψε να ισχύει και τα κονδύλια θα χάνονταν. Τελικά με απόφαση 23 υπέρ έναντι 10 «παρών» , 2 λευκών και 1 κατά, λήφθηκε η απόφαση για εκ νέου έναρξη των εργασιών για το νέο κλειστό, στον ίδιο χώρο.

Ειδικότερα θετικά ψήφισαν η παράταξη της δημοτικής Αρχής «Δήμος για όλους  – Πρώτα Εσύ», οι ανεξάρτητοι Τριαντάφυλλος Αρβανιτίδης, Σάββας Σεφεριάδης, Κυριάκος Αραμπατζής, Γιάννης Καρυπίδης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας Γιάννης Ναϊτίδης και οι 4 δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» του Σάββα Δευττεραίου. Από την άλλη, υπήρξαν 10 «παρών» από την παράταξη «Πόλη και Πολίτες» του Βαγγέλη Λαμπάκη, 2 λευκά από την παράταξη «Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκηση» και ένα κατά από τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο Παύλο Μιχαηλίδη.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο κ. Βουρδόλη που κατά τη διάρκεια του συμβουλίου αναφέρθηκε σε κοινό ψήφισμα 44 ενεργών συλλόγων του Δήμου σχετικό με ομόφωνη απόφαση τους για την άμεση έναρξη των εργασιών του Κλειστού Γυμναστηρίου, «η επανέναρξη των εργασιών της κατασκευής του θα γίνει μετά το Πάσχα. Μάλιστα το νέο κλειστό γυμναστήριο της πρωτεύουσας του Έβρου, θα παραδοθεί στους πολίτες στα επόμενα 3 χρόνια με την δέσμευση της ανάδοχης εταιρίας για την προσπάθεια παράδοσης του έργου σε μικρότερο χρονικό διάστημα από την εκπνοή της προθεσμίας».

Η συζήτηση του θέματος στο ΔΣ

Παρακάτω παραθέτουμε το έγγραφο που αναρτήθηκε στη Διαύγεια για τα όσα ειπώθηκαν κατά τη συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση του ΔΣ Αλεξανδρούπολης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96, παράγραφος 2, του Ν.3463/8-6-2006 «Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του», εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Ιωάννη Ζαμπούκη. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καΐσας Γεώργιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καΐσας Γεώργιος ρωτά τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αν δέχονται να συζητήσουν εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα «Απάντηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Α.Μ.Θ. στο με αριθ. πρωτ. 9768/24-03-2022 έγγραφο της υπηρεσίας με θέμα ¨Χρηματοδότηση έργου: “Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Αλεξανδρούπολης” ¨, κατ΄εφαρμογή της αριθ. 55/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης». Αφού τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάνθηκαν, κατά πλειοψηφία, (Υπέρ -18-, Κατά-5- , οι κ.κ. Δευτεραίος Σ., Δραμανίδου Ν., Βαρσαμάκης Χ., Βλυσίδης Γ. , Μιχαηλίδης Π. (διότι επιθυμούν το θέμα να συζητηθεί παρουσία των εκπροσώπων των αιτούντων τη μη κοπή των δέντρων στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 27.04.2022), Παρών -11-, οι κ.κ. Λαμπάκης Ευαγγ., Γερακόπουλος Χ., Κυριακίδης Ευθ., Γκοτσίδης Κ., Ουζουνίδης Γ., Κουκουράβας Γ., Βαταμίδης Ιωαν., Βραχιόλογλου Σ., Φαλέκας Ιωαν., Αετόπουλος Κ., Βαμβακερός Αντ. (διότι επιθυμούν το θέμα να συζητηθεί παρουσία των εκπροσώπων των αιτούντων τη μη κοπή των δέντρων στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 27.04.2022), Λευκό – 2-, οι κ.κ. Μυτιληνός Ευαγγ., Κουρτίδης Λ., ενώ απουσίαζε ο κ. Γκότσης Ν.) για τη συζήτηση του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Καΐσας Γεώργιος, δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Αθλητισμού, Εθελοντισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς, κ. Βουρδόλη Θεόδωρο, ο οποίος, ως εισηγητής του θέματος, είπε ότι με την 55/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία, λήφθηκε στην τελευταία, δια ζώσης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε, να γίνει γραπτό ερώτημα προς τη Γραμματεία του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σχετικά με τη διατήρηση των χρημάτων και την πιθανή αλλαγή θέσης του Γυμναστηρίου. Ενημέρωσε το σώμα ότι το σχετικό απαντητικό έγγραφο από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού εισήλθε στην Υπηρεσία στις 14.04.2022 και γι’ αυτό τίθεται, ως θέμα έκτος ημερήσιας, διότι δε μπόρεσε να συμπεριληφθεί στην πρόσκληση, η οποία, είχε, ήδη, αποσταλεί και σύμφωνα με το οποίο, γίνεται σαφές ότι οποιαδήποτε αλλαγή αυτή τη στιγμή, ακυρώνει το έργο και τη χρηματοδότηση. Έπειτα, είπε, πως, εφόσον, υπάρχει γραπτή απάντηση, πρέπει να ξεκινήσουν, άμεσα, οι εργασίες, γιατί με την καθυστέρηση συνεπάγονται περισσότερα προβλήματα, που καλό θα ήταν, όπως είπε, να αποφευχθούν. Στη συνέχεια, ανέγνωσε ψήφισμα 44 ενεργών συλλόγων του Δήμου Αλεξανδρούπολης σχετικό με ομόφωνη απόφαση τους για την άμεση έναρξη των εργασιών του Κλειστού Γυμναστηρίου.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Πόλη και Πολίτες Βαγγέλης Λαμπάκης», κ. Λαμπάκης Ευάγγελος είπε ότι η παράταξη του ψηφίζει «Παρών», επειδή θεωρούν ότι το θέμα θα έπρεπε να συζητηθεί, παρουσία των εκπροσώπων των 600 3 αιτούντων για τη μη κοπή των δέντρων, καθώς, όπως είπε, το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει, ως ανώτατο όργανο, να σέβεται του δημότες, ενώ, συμπλήρωσε σχετικά με το απαντητικό έγγραφο, πως έχει επιφυλάξεις, για τις οποίες θέλει απαντήσεις από εξειδικευμένους επιστήμονες, καθώς και πως υπάρχουν απαντήσεις και σε αλλά θέματα, οι οποίες, δε συμπεριλαμβάνονται στο έγγραφο. Ο επικεφαλής της παράταξης «Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκηση», κ. Μυτιληνός Ευάγγελος, είπε πως ψηφίζει «Λευκό», διότι θεωρεί ότι το θέμα θα έπρεπε να είχε συζητηθεί παρουσία των εκπροσώπων των 600 πολιτών. Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Μιχαηλίδης Παύλος, είπε πως ψηφίζει «Κατά», διότι, θεωρεί πως πρέπει να, δείξουνε σεβασμό στους δημότες, να δοθεί χρόνος και να εξαντλήσουνε τα περιθώρια, προκειμένου να υπάρξει απάντηση από την Τεχνική Υπηρεσία σχετικά με το αν η επιχειρούμενη αλλαγή της θέσης θα επιφέρει και αλλαγή ή ματαίωση της σύμβασης.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», κ. Δευτεραίος Σάββας, μεταξύ άλλων, τόνισε την πάγια θέση τους, υπέρ των χρηματοδοτήσεων των Δημοσίων Επενδύσεων για την ανάπτυξη κάθε Δήμου και πως είναι υποχρέωση τους να υπερασπιστούν τα χρήματα που δίνονται και στο δικό μας Δήμο, ενώ επεσήμανε την επιθυμία τους να παρευρίσκονταν στη συζήτηση του θέματος και οι εκπρόσωποι των αιτούντων τη μη κοπή των δέντρων. Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Καρυπίδης Ιωάννης επεσήμανε την επιθυμία του να παρευρίσκονταν στη συζήτηση του θέματος και οι εκπρόσωποι των αιτούντων τη μη κοπή των δέντρων.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Κουκουράβας Γεώργιος, δήλωσε πως ψηφίζει «Παρών», επειδή απουσιάζουν οι εκπρόσωποι των αιτούντων τη μη κοπή των δέντρων, στους οποίους θα δινόταν το δικαίωμα να τοποθετηθούν, έστω και την τελευταία στιγμή, ενώ θεωρεί πως τα στοιχεία είναι προς τη συνέχιση του έργου.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κυρίων Συμβούλων, μετά το τέλος της οποίας, το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, στην οποία ψήφισαν: Υπέρ-23- (συμπεριλαμβανομένης της ψήφου του Προέδρου της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, κ. Ναϊτίδη Ιωάννη), Κατά -1-, ο κ. Μιχαηλίδης Π., Λευκό -2-, οι κ.κ. Μυτιληνός Ευαγγ., Κουρτίδης Λ., Παρών -10-, οι κ.κ. Λαμπάκης Ευαγγ., Γερακόπουλος Χ., Κυριακίδης Ευθ., Γκοτσίδης Κ., Ουζουνίδης Γ., Κουκουράβας Γ., Βαταμίδης Ιωαν., Βραχιόλογλου Σ., Αετόπουλος Κ., Βαμβακερός Αντ. και από την οποία απουσίαζαν οι κ.κ. Γκότσης Ν., Φαλέκας Ιωαν.

δεν προσήλθαν οι κ.κ. : 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ 2) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΝΑΚΗΣ 4) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ

Παρών ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, κ. Ναϊτιδης Ιωάννης

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο