alexis-800x140

Επαγγελματικά Λύκεια: Ο εναλλακτικός δρόμος για τη γνώση

Του Ακίδη Ηλία*

Ολοένα και περισσότερο έδαφος κερδίζουν τα Επαγγελματικά Λύκεια τα τελευταία χρόνια. Ο αριθμός των μαθητών που επιλέγουν, μετά το Γυμνάσιο, να φοιτήσουν σε κάποιο ΕΠΑΛ, παρουσιάζει σημαντική αύξηση, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Μόλις τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, πραγματοποιήθηκαν 3.492 περισσότερες ηλεκτρονικές εγγραφές μαθητών/-τριών σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στη δεύτερη φάση των εγγραφών τον Σεπτέμβριο.

Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση, η οποία αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας και της τεχνικής επαγγελματικής γνώσης, παρέχεται αποκλειστικά στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.). όπου μπορούν να εγγραφούν οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής χωρίς εξετάσεις. Τα Επαγγελματικά Λύκεια διακρίνονται σε Ημερήσια και Εσπερινά. Στα Εσπερινά Λύκεια φοιτούν εργαζόμενοι μαθητές.
Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών: το δευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών τριετούς φοίτησης και το μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας, που αποτελεί μεταδευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών, η φοίτηση είναι προαιρετική και ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Τι μαθήματα διδάσκονται στα ΕΠΑΛ;

Οι 9 τομείς σπουδών των ΕΠΑ.Λ. είναι:
• Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
• Διοίκησης και Οικονομίας
• Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
• Εφαρμοσμένων Τεχνών
• Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
• Μηχανολογίας
• Ναυτικών επαγγελμάτων
• Πληροφορικής
• Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας

Τα μαθήματα στο Επαγγελματικό Λύκειο περιλαμβάνουν μαθήματα Γενικής Παιδείας, τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.
Πιο συγκεκριμένα:

Α Τάξη ΕΠΑ.Λ.: Είναι Τάξη Βασικών Δεξιοτήτων, δηλαδή αποκτώνται γενικές γνώσεις και δεξιότητες και περιλαμβάνει κοινά μαθήματα για όλους τους μαθητές. Διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας (22 ώρες), μαθήματα Προσανατολισμού (7 ώρες), 3 μαθήματα Επιλογής (6 ώρες) . Σύνολο: 35

Β Τάξη ΕΠΑ.Λ.: Είναι τάξη Επαγγελματικών Τομέων και διαχωρίζεται σε τομείς σπουδών. Προαχθέντες μαθητές της Α΄ Τάξης εντάσσονται με αίτησή τους σε όποιο τομέα της Β’ Τάξης επιθυμούν. Στη Β’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται και απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείων, οι οποίοι , αφού παρακολουθήσουν ΜΟΝΟ τα μαθήματα τομέα και ειδικότητας μπορούν να αποκτήσουν πτυχίο της ειδικότητας που θα επιλέξουν. Διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας (12 ώρες) κοινά για όλους τους μαθητές και μαθήματα Επαγγελματικών Τομέων (θεωρητικά και εργαστηριακά) (23 ώρες). Σύνολο: 35

Γ Τάξη ΕΠΑ.Λ.: Είναι τάξη Επαγγελματικών Ειδικοτήτων και διαχωρίζεται σε ειδικότητες. Προαχθέντες μαθητές της Β΄ Τάξης εντάσσονται με αίτησή τους σε οποιαδήποτε ειδικότητα του τομέα που παρακολούθησαν στη Γ’ Τάξη. Διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας (12 ώρες) κοινά για όλους τους μαθητές και μαθήματα Ειδικότητας (θεωρητικά και εργαστηριακά) (23 ώρες) Σύνολο: 35

Μετά τη Γ’ ΕΠΑ.Λ. οι μαθητές/τριες μπορούν να παρακολουθήσουν προαιρετικά τάξη μαθητείας (Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας) με 7 ώρες εργαστήριο στο σχολείο και 28 ώρες στο χώρο εργασίας σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον σε επιχειρήσεις και φορείς υπό την εποπτεία του σχολείου με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό στο 75% του κατώτατου μισθού και ασφάλιση.

Κάθε Επαγγελματικό Λύκειο διαθέτει ανάλογα με την εργαστηριακή υποδομή διαφορετικούς τομείς και ειδικότητες.

Τι τίτλο σπουδών αποκτώ αποφοιτώντας από ένα Επαγγελματικό Λύκειο (Ημερήσιο ή Εσπερινό);

Στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων χορηγείται:

A. Δευτεροβάθμιος κύκλος σπουδών
– Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου, ισότιμο με το απολυτήριο Γενικού Λυκείου, τόσο για την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια ) όσο και για την πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις
– Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4, μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις, το οποίο εξασφαλίζει το δικαίωμα να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Β. Μεταδευτεροβάθμιος κύκλος σπουδών- Τάξη Μαθητείας
-Πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 5, μετά από την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τι δυνατότητες έχω μετά την αποφοίτηση από το Επαγγελματικό Λύκειο;

Οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων έχουν τις εξής εναλλακτικές προοπτικές:

– Απευθείας ένταξη στην αγορά εργασίας.

– Φοίτηση στο προαιρετικό μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας που δίνει τη δυνατότητα για ασφαλή ένταξη σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον υπό τη εποπτεία του σχολείου (με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό στο 75% του κατώτατου μισθού και ασφάλιση) και συμπληρωματική εργαστηριακή εκπαίδευση στο σχολείο.

– Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια), σε Σχολές και Τμήματα αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς αποφοίτησης μέσω Ειδικών Πανελλαδικών Εξετάσεων σε 4 μαθήματα της Γ΄ τάξης (Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και δυο μαθήματα ειδικότητας) καθώς και σε Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Αστυφυλάκων,

Πυροσβεστικής και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, ΤΕΦΑΑ. Η εισαγωγή των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. γίνεται σε ειδικό ποσοστό θέσεων επί του συνολικού ποσοστού εισακτέων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Με βάση τη νέα νομοθετική ρύθμιση αυξήθηκε το ποσοστό των θέσεων που θα διεκδικούν οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ στις πανεπιστημιακές σχολές από 5% σε 10%, ενώ διατηρήθηκε το 5% των θέσεων σε πολυτεχνικές, ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, κτηνιατρικές, φυσικής, βιολογίας και γεωλογίας. Παράλληλα, διατηρούνται τα ποσοστά του 8% για τις στρατιωτικές σχολές, την αστυνομία κ.λπ.

– Συνέχιση σπουδών στα Ι.Ε.Κ. με φοίτηση 3 εξαμήνων στην ίδια ειδικότητα ή 5 εξαμήνων για την απόκτηση νέας ειδικότητας και εν συνεχεία με εξετάσεις πιστοποίησης δίνεται η δυνατότητα απόκτησης πτυχίου επιπέδου 5.

– Επανεγγραφή στην Γ΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση και 2ης ειδικότητας του Τομέα που έχει αποφοιτήσει ή στη Β’ Τάξη για ειδικότητα άλλου τομέα, παρακολουθώντας μόνο τα μαθήματα ειδικότητας (23 ώρες).

Τι επαγγελματικά δικαιώματα έχουν οι απόφοιτοι τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης;

Η νομοθετική κατοχύρωση των διαφόρων επαγγελμάτων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελεί αρμοδιότητα των υπουργείων που εποπτεύουν τα επαγγέλματα αυτά.

Επίσης χρήσιμες πληροφορίες προσφέρουν τα Επαγγελματικά Περιγράμματα του ΕΟΠΠΕΠ, καθώς για κάθε επάγγελμα, αναφέρουν ποιοι πτυχιούχοι μπορούν να τα ασκήσουν, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τις συνθήκες και τις προοπτικές κάθε επαγγέλματος.

*Ακίδης Ηλίας

Διευθυντής 2ου Επα. Λ. Αλεξανδρούπολης

Θεολόγος – Νομικός

0 Comments

Αφήστε ένα σχόλιο