Στην έκδοση επικαιροποιημένων οδηγιών για τερματισμό της απομόνωσης στο σπίτι ατόμων που έχουν μολυνθεί από κορωνοϊό, προχώρησαν την Παρασκευή οι υπεύθυνοι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

Στο σχετικό κείμενο επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, πως οι ασθενείς με COVID-19 μπορεί να τερματίσουν την απομόνωση στο σπίτι, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

  • Άρση ή βελτίωση των συμπτωμάτων.
  • Χρόνος που έχει παρέλθει από την έναρξη των συμπτωμάτων.
  • Σοβαρότητα της νόσου.
  • Ανοσολογική κατάσταση.
  • Επαγγελματική κατάσταση και/ή ευαισθησία όσων έχουν τακτική επαφή.
  • Κοινωνικοί παράγοντες.
  • Ενδείξεις αρνητικών εξετάσεων self test ή rapid test (RATD) ή PCR από την ανώτερη αναπνευστική οδό.

Τα αυτοδιαγνωστικά τεστ (self tests) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως επαρκής απόδειξη της θετικότητας, ιδιαίτερα εάν οι χώρες αντιμετωπίζουν μεγάλες αυξήσεις επίπτωσης νέων κρουσμάτων και πίεσης στην ικανότητα δοκιμών τους.

Θα πρέπει να γίνει τεστ για να αποφασιστεί ο τερματισμός της απομόνωσης.

Η απομόνωση μπορεί να τελειώσει έπειτα από δύο διαδοχικές αρνητικές δοκιμασίες RADT ή RT-PCR (ιδανικά με διάστημα 24 ωρών).

Σε ασυμπτωματικά άτομα, η δοκιμή για τον τερματισμό της απομόνωσης μπορεί να ξεκινήσει την τρίτη ημέρα μετά την ημέρα λήψης του πρώτου δείγματος.

Όσον αφορά τις περιπτώσεις COVID-19 που είναι πιο πιθανό να απομονωθούν στο σπίτι (ασυμπτωματικές, ήπιες ή μέτριες περιπτώσεις), τα βέλτιστα κριτήρια για την πρόληψη της μετάδοσης είναι τα εξής:

Για ασυμπτωματικά ή άτομα με ήπια ή μέτρια συμπτώματα σε μη πλήρως εμβολιασμένα άτομα, η αυτοαπομόνωση θα πρέπει να ολοκληρώνεται έπειτα από δύο αρνητικά τεστ RADT ή RT-PCR, με διαφορά τουλάχιστον 24 ωρών ή μέχρι τη συμπλήρωση 10 ημερών από την ημερομηνία λήψης του δείγματος ή την ημερομηνία έναρξης των συμπτωμάτων.

Η απομόνωση θα πρέπει να συνεχιστεί εάν το RADT (ακόμη και αν είναι self test) παραμένει θετικό.

Για ασυμπτωματικά ή άτομα με ήπια ή μέτρια συμπτώματα σε πλήρως εμβολιασμένα άτομα, μπορεί να ληφθεί υπόψη η μείωση της περιόδου απομόνωσης σε έξι ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων εάν τα συμπτώματα έχουν παρέλθει και με αρνητικό τεστ RADT ή RT-PCR SARS-CoV-2 την έκτη ημέρα.

Η απομόνωση θα πρέπει να συνεχιστεί εάν η δοκιμή RADT ή RT-PCR είναι θετική την έκτη ημέρα.

Το RADT μπορεί να επαναλαμβάνεται καθημερινά έως ότου συμπληρωθούν αρνητικά ή έως ότου συμπληρωθούν 10 ημέρες απομόνωσης.

Επί του παρόντος, στα πλήρως εμβολιασμένα άτομα περιλαμβάνονται άτομα που έχουν λάβει πλήρη κύκλο αρχικού εμβολιασμού κατά του COVID-19 τους τελευταίους έξι μήνες. Στην οδηγία δεν συμπεριλαμωάνονται τα μονοδοσικά εμβόλια ή εάν έχουν λάβει αναμνηστική δόση εμβολίου COVID-19.

Σε χώρες ή περιοχές όπου η Όμικρον είναι κυρίαρχη, η περίοδος που καθορίζει τον πλήρη εμβολιασμό (μετά από δύο δόσεις πρωτογενής σειρά ή αναμνηστικός εμβολιασμός) μπορεί να μειωθεί σε τρεις μήνες.

iatronet.gr