Δυτική χερσαία ζώνη: Δημοτικό Συμβούλιο καλεί ΤΑΙΠΕΔ

Στο αυριανό δημοτικό συμβούλιο θα συζητηθεί το θέμα της επίσκεψης της διαπαραταξιακής επιτροπής του Δήμου στον πρόεδρο του Ταμείου

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 27/4, στις 6 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ξεχωρίζει το θέμα της διεκδίκησης της δυτικής χερσαίας ζώνης του λιμένα. Η πρόταση της διαπαραταξιακής επιτροπής, για την οποία θα κληθεί να αποφασίσει το σώμα, είναι η επίσκεψη των μελών της στον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ.

  1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις
  2. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για χρηματοδότηση των πράξεων με τίτλο: “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ” και “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ.452” στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) “Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις  Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” του χρηματοδοτικού προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” για τα έτη 2021-2022 (Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)
  3. Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση αποζημίωσης της μετακίνησης των εξωτερικών συνεργατών του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ¨IRIS HORIZON 2020¨, από 30.05.2022 έως 02.06.2022 (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)
  4. Τροποποίηση της 238/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί συγκρότησης επιτροπής καταλληλόλητας κτιρίων (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)
  5. Έγκριση παραχώρησης χώρου, για χρήση, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πυθιωτών Αλεξανδρούπολης «Ιωάννης Στ’ Καντακουζηνός – Κύριλλος Στ’» (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)
  6. Παραχώρηση χώρων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε συλλόγους και φορείς του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το σχολικό έτος 2021-2022 (Εισηγ. κ. Λαζόπουλος Δ.)
  7. Επίσκεψη της διαπαραταξιακής επιτροπής για τη διεκδίκηση της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης (αριθ. 43/2022 Α.Δ.Σ.) στον Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ (Εισηγ. κ. Μυτιληνός Ευάγγ.)
  8. Εξόφληση οφειλής δανειστών της ΔΕΠΕΑ με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις (Εισηγ. κ. Λαμπάκης Ευαγγ.).

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο