ΔΟΑΤΑΠ : Ανακαλείται η απόφαση για τις σπουδές εξ’ αποστάσεως

Αλλαγή του νομικού πλαισίου που διέπει την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων στη χώρα μας προαναγγέλλει η Νίκη Κεραμέως

Ανακαλείται τελικά η απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ που προέβλεπε σαρωτικές αλλαγές στις σπουδές εξ’ αποστάσεως, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Αλλαγή του νομικού πλαισίου που διέπει την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων στη χώρα μας προαναγγέλλει η Νίκη Κεραμέως.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από το υπουργείο Παιδείας, έγινε δεκτή από Νίκη Κεραμέως, η υπ’ αριθμ. 129/2020/10-8-2020 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) αναφορικά με την απόφαση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)  για την αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν εξ αποστάσεως, μετά από ερώτημα που υπέβαλε ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιος για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης, Βασίλης Διγαλάκης.

«Η εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΤΑΠ επιχειρούσε να επικαιροποιήσει το πλαίσιο αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως, που αφορούν τόσο τη διαδικασία όσο και τους όρους απόκτησης των εν λόγω τίτλων.

Στη γνωμοδότηση του ΝΣΚ επισημαίνεται ότι στη συγκεκριμένη απόφαση τίθενται ζητήματα νομιμότητας και ότι δεν μπορεί να παράξει έννομα αποτελέσματα για τον πρόσθετο λόγο ότι ο ΔΟΑΤΑΠ στερείται οποιασδήποτε κανονιστικής αρμοδιότητας.

Σε συμμόρφωση με τη γνωμοδότηση ΝΣΚ, η απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ θα πρέπει να ανακληθεί, και η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΔΟΑΤΑΠ – θα προχωρήσει στην αναμόρφωση του πλαισίου αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Σε συνεννόηση και συνεργασία με τη διοίκηση του ΔΟΑΤΑΠ, θα προχωρήσουμε σύντομα στην αλλαγή του νομικού πλαισίου που διέπει την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων στη χώρα μας, στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του, της προσαρμογής του στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης και της ευθυγράμμισής του με το διεθνές ακαδημαϊκό γίγνεσθαι».

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο