ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης: Συχνότερες δειγματοληψίες για την ποιότητα του νερού  

Αναγκαία τα πρόσθετα μέτρα για την προστασία των πολιτών, μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Αντιρρυπαντικά φράγματα και πρόσθετα στάδια επεξεργασίας νερού

Την ανάγκη για εφαρμογή άμεσων, πρόσθετων μέτρων προστασίας και ενδελεχότερου ελέγχου του νερού κατέδειξε η καταστροφική πυρκαγιά στον Έβρο. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΔΕΥΑΑ έχει προχωρήσει στην εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων, όπως είναι η διενέργεια συχνότερων και ειδικών δειγματοληψιών στο νερό του υδροταμιευτήρα ώστε να παρακολουθείται συνεχώς η ποιότητα του, καθώς και η προσθήκη πρόσθετων σταδίων επεξεργασίας του νερού τόσο στο διυλιστήριο όσο και στα 5 ταχυδιηλιστήρια.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΑ Χαράλαμπος Μιχαηλίδης συμμετείχε την περασμένη Δευτέρα 28.08.2023  στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ τοπικών φορέων και κλιμακίου της κυβέρνησης, παρόντος του κ.Τριαντόπουλου, Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασία, όπου τονίσθηκε δεόντως η ανάγκη να προτεραιοποιηθεί άμεσα η εν λόγω περιοχή τριγύρω του υδροταμιευτήρα, για καθαρισμό των καμένων ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στην ποιότητα του νερού.

Ακολούθως, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε  μεταξύ στελεχών της ΔΕΥΑΑ και επιστημονικού προσωπικού από το ΔΠΘ,  αποφασίστηκαν οι περαιτέρω ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η ποσοτική και ποιοτική παροχή πόσιμου ύδατος από τον υδροταμιευτήρα της Αισύμης.

Έτσι, αποφασίστηκαν τα εξής:

v  Σε συνεννόηση με το δασαρχείο να προφυλαχθεί κατά το μεγαλύτερο δυνατό μέρος, η λεκάνη απορροής του υδροταμιευτήρα ώστε σε περίπτωση βροχόπτωσης να μην επιβαρυνθεί με φερτα υλικά από την πυρκαγια τα οποία μπορεί να επιβαρύνουν ποιοτικά το νερό

v  Η εφαρμογή μεθόδων πλωτών αντιρρυπαντικών φραγμάτων για την αντιμετώπιση του παραπάνω

v  Η προσθήκη πρόσθετων σταδίων επεξεργασίας του νερού τόσο στο διυλιστήριο όσο και στα 5 ταχυδιηλιστήρια

v  Η αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, σύστημα τηλεχειρισμού, κλπ) που υπέστη βλάβη κατά την πυρκαγιά

v  Η αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης τα οποία έχουν υποστεί ζημιά στο μεγαλύτερο μέρος τους και κρίνεται απαραίτητη η εξ  ολοκλήρου αντικατάσταση τους

v   Η διενέργεια συχνότερων και ειδικών δειγματοληψιών στο νερό του υδροταμιευτήρα ώστε να παρακολουθείται συνεχώς η ποιότητα του

Κ.Η.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr

              Μέλος του