Δεκτή η προσφυγή Λαμπάκη για τη διεκδίκηση της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης του λιμένα Αλεξανδρούπολης

Σύμφωνα με την προσφυγή, δεν προκύπτει εκ του νόμου κώλυμα λήψης απόφασης για τη διεκδίκηση για τον “αποχαρακτηρισμό” της έκτασης. Το σκεπτικό της Επιτροπής του άρθρου 152                   

Στην εν μέρει αποδοχή της προσφυγής του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη προχώρησε η Επιτροπή του άρθρου 152 της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Είχε προηγηθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με την οποία αποφασίστηκε: Α) η διεκδίκηση για τον «αποχαρακτηρισμό» της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 ν. 2971/2001 και Β) η συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για τη διεκδίκηση της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης. Κατά της απόφασης αυτής υπέβαλαν ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ»  προσφυγή ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ο οποίος έκανε δεκτή την προσφυγή Ζαμπούκη, προχωρώντας στην ακύρωση της (σε ορθή επανάληψη) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης. Κατά της παραπάνω απόφασης του Συντονιστή προσέφυγε ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ο κ. Λαμπάκης.
Όπως αναφέρεται στην προσφυγή του κ. Λαμπάκη,  μπορεί η επιτροπή για τη διεκδίκηση της χερσαίας ζώνης, που συστάθηκε μετά την αποχώρηση του Δημάρχου από τη συνεδρίαση, με αποτέλεσμα να μην έχει ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία, ωστόσο, όπως αναφέρεται, «όσον αφορά το σκέλος Α. της σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 43/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, δεν προκύπτει εκ του νόμου κώλυμα λήψης της απόφασης για τη «διεκδίκηση για τον “αποχαρακτηρισμό” της δυτικής χερσαίας ζώνης …» από τη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μετά την αποχώρηση του Δημάρχου και κάποιων δημοτικών συμβούλων. Η κρίση αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι από τη μελέτη της με ημερομηνία εισόδου στην ΑΔΜΘ 07.04.2022 προσφυγής του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Ζαμπούκη Ιωάννη και των δημοτικών συμβούλων της παράταξης «ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ» θίγεται μόνο το ζήτημα της συγκρότησης της επιτροπής διεκδίκησης, ήτοι το σκέλος Β. της ως άνω απόφασης και όχι το σκέλος Α. αυτής.  Με βάση τα προαναφερόμενα, προκύπτει ότι μη ορθά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 151278/23.05.2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης έγινε δεκτή η με ημερομηνία εισόδου στην ΑΔΜΘ 07.04.2022 προσφυγή του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Ζαμπούκη Ιωάννη και των δημοτικών συμβούλων της παράταξης «ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ» κατά της σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 43/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης στο σύνολό της».
Έτσι, η Επιτροπή του άρθρου 152 αποφάσισε την εν μέρει αποδοχή της προσφυγής Λαμπάκη κατά της απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης, και την ακύρωση της απόφασης αυτής κατά το μέρος που ακυρώνει το σκέλος Α. «διεκδίκηση για τον  “αποχαρακτηρισμό” της δυτικής χερσαίας ζώνης» της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης.

Κ.Η.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο