Χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας στη μονάδα ιαματικής θεραπείας του Δήμου Σαμοθράκης

Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού του Έβρου

Σε συνέχεια της αναγνώρισης του φυσικού πόρου ¨ΨΑΡΟΘΕΡΜΑ¨ του Δήμου Σαμοθράκης ως ιαματικού πόρου (ΦΕΚ 3530/20-9-2019 τ. Β΄),αποφασίστηκε η υποβολή αίτησης χορήγησης σήματος λειτουργίας δημοτικού υδροθεραπευτηρίου Σαμοθράκης.
Στις 25-10-2019 υπεβλήθη προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού η αίτηση χορήγησης σήματος λειτουργίας από το Δήμο Σαμοθράκης και εκκίνησαν όλες οι διαδικασίες για την πληρότητα φακέλου που την συνοδεύει.
Συγκεκριμένα ανατέθηκε η εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης, η εκπόνηση μελέτης πυρασφάλειας και ελέγχου και χορήγησης πιστοποιητικού καλής λειτουργίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, η προμήθεια και η τοποθέτηση πυροσβεστικών ειδών, η έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας, η ανάθεση παροχής ιατρικών υπηρεσίων, όλες οι απαιτούμενες μικροβιολογικές αναλύσεις και η έκδοση παραβόλου.
“Με μεγάλη μας χαρά, σας ανακοινώνουμε ότι με το αριθμό πρωτ.: 2285/9-2-2021 (ΑΔΑ: 619Λ465ΧΘΟ-8ΘΛ) έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού
ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ” αναφέρει σε ανακοίνωσή της η δημοτική αρχή.

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο