Αποκατάσταση των «βομβαρδισμένων» δρόμων στο λιμάνι Αλεξανδρούπολης 

Σε όλα τα προβληματικά σημεία, στα οποία «υπέφεραν» τα οχήματα για χρόνια, παρεμβαίνουν τα συνεργεία της εργολαβίας 

Σε εξέλιξη είναι η υλοποίηση του έργου συντήρησης και αναβάθμισης των χερσαίων εγκαταστάσεων – ανωδομών του λιμένα Αλεξανδρούπολης, μετά την εγκατάσταση του εργολάβου πριν από λίγες ημέρες. Είχε προηγηθεί διαγωνισμός, ο οποίος μάλιστα προκηρύχθηκε τον Οκτώβριο του 2020, από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, με προϋπολογισμό 212.000 ευρώ. Τα έργα, τελικώς, ξεκίνησαν λίγο προτού συμπληρωθούν δύο χρόνια και μετά από υπερπήδηση πολλών εμποδίων και καθυστερήσεων.
Το έργο περιλαμβάνει συντήρηση των δρόμων του λιμένα Αλεξανδρούπολης, που έχουν υποστεί φθορές από τις καιρικές συνθήκες και την κυκλοφορία των οχημάτων. Οι παρεμβάσεις αυτές ήταν εδώ και χρόνια απαραίτητες, καθώς, ιδιαίτερα το οδόστρωμα πέριξ των σιδηροδρομικών γραμμών, ήταν σε άθλια κατάσταση, προκαλώντας τα εύλογα παράπονα των οδηγών.   


Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που έχουν ξεκινήσει να εκτελούνται είναι:   

  • –Αποκατάσταση των καταστρωμάτων δύο διαβάσεων σιδηροδρομικών γραμμών. Μεταξύ των γραμμών και εκατέρωθεν αυτών θα κατασκευαστεί εκ νέου το κατάστρωμα από οπλισμένο σκυρόδεμα, αφού πρώτα αποξηλωθεί το υφιστάμενο   
  • –Αποκατάσταση του καταστρώματος πρόσβασης της γεφυροπλάστιγγας, θα κατασκευαστεί εξολοκλήρου διάδρομος από οπλισμένο σκυρόδεμα προκειμένου να αποφεύγονται λόγω μεγάλων φορτίων οι φθορές και οι μετατοπίσεις της ασφάλτου   
  • -Συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση (χρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά, θερμομόνωση εσωτερικά), του κτιρίου (φυλακίου) της Α πύλης λιμένα,   συντήρηση (χρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά, καθαίρεση του υφιστάμενου προστεγάσματος, καθαίρεση και εκ νέου σκυροδέτηση τμήματος νότια και ανατολικά του κτιρίου (φυλακίου) της Β πύλης λιμένα),   
  • -Χρωματισμός εξωτερικά και υγρομόνωση της στέγης του υποσταθμού της εμπορικής προβλήτας του υποσταθμού του χημείου, της στέγης του κτιρίου της γεφυροπλάστιγγας.  

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο