efhmerida1

Αντιπλημμυρικά Έβρου: Αναταράξεις από τη διαδικασία που επέλεξε το ΤΑΙΠΕΔ

Το Ταμείο προσκάλεσε μόλις πέντε οικονομικούς φορείς να καταθέσουν προσφορά, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
Την ακύρωση του διαγωνισμού ζήτησαν οι εκπρόσωποι των εργοληπτών

Της Κικής Ηπειρώτου

Αναταράξεις προκαλεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση που επέλεξε το ΤΑΙΠΕΔ για την υλοποίηση κατεπείγοντων αντιπλημμυρικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 50 εκ ευρώ, σε περιοχές της Αλεξανδρούπολης και του Σουφλίου που επλήγησαν από την περσινή καταστροφική πυρκαγιά.
Ειδικότερα, το ΤΑΙΠΕΔ, προσκάλεσε πέντε οικονομικούς φορείς να καταθέσουν προσφορά για την ανάθεση των επεμβάσεων αυτών, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων η οποία ζητά την ακύρωση του διαγωνισμού, τονίζοντας πως «τέτοιου είδους προσκλήσεις/ αναθέσεις, σε ελάχιστους οικονομικούς φορείς, θα μπορούσαν να θεωρηθούν φωτογραφικές έως και σκανδαλώδεις».
Οι φορείς που προσκλήθηκαν είναι οι P&C Development SA, Ηλιοχώρα ΑΕ, Μεσόγειος ΑΕ, Τ&Τ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία και Σιάμου Γεωργία του Βασιλείου. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. Το κόστος των παρεμβάσεων είναι 50.036.560,20 ευρώ, συν ΦΠΑ. Οι πέντε φορείς είχαν προθεσμία ως τη Δευτέρα 20/5/2024 να καταθέσουν την προσφορά τους. Αναθέτουσα αρχή, κύριος και φορέας υλοποίησης του έργου, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τα προς υλοποίηση έργα
Το έργο υποδιαιρείται σε τέσσερα τμήματα. Η προθεσμία εκτέλεσης του κάθε τμήματος έχει οριστεί σε 19 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Στο αντικείμενο του κάθε τμήματος περιλαμβάνονται η εκπόνηση από τον ανάδοχο και η υποβολή για έγκριση από το ΥΠΕΝ μελέτης για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν και οι οποίες αφορούν σε κατασκευή ορεινών υδρονομικών έργων (φράγματα, οδοί προσπέλασης, συντήρηση υπαρχόντων φραγμάτων, κ.ά.), με σκοπό την προστασία των καμένων εκτάσεων μετά την πυρκαγιά του 2023. Κατά την εκπόνηση της μελέτης θα οριστικοποιηθούν ο τελικός αριθμός φραγμάτων και προφραγμάτων προς κατασκευή καθώς και οι θέσεις τους.

Τα τέσσερα τμήματα του έργου
Τμήμα 1: Η εξεταζόμενη περιοχή περιλαμβάνει εκτάσεις οι οποίες ανήκουν στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, ενώ διοικητικά ανήκουν στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Το Τμήμα 1 περιλαμβάνει τις λεκάνες 1, 2, 3, 4 στις περιοχές Παλαγία, Κίρκη, Άβαντας και Δερβένι.
Τμήμα 2: Η εξεταζόμενη περιοχή περιλαμβάνει εκτάσεις οι οποίες ανήκουν στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης και διοικητικά ανήκουν στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου. Το Τμήμα 2 περιλαμβάνει τη λεκάνη 5 στην περιοχή Φράγμα ΔΕΥΑ.
Τμήμα 3: Η εξεταζόμενη περιοχή περιλαμβάνει εκτάσεις οι οποίες ανήκουν στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Δασών Έβρου και διοικητικά ανήκουν στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου. Το Τμήμα 3 περιλαμβάνει τις λεκάνες 6, 7, 8, 9 στις περιοχές Λουτρός, Ιτέα, Προβατώνας και Λύρα.
Τμήμα 4: Η εξεταζόμενη περιοχή περιλαμβάνει εκτάσεις οι οποίες ανήκουν στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Σουφλίου και διοικητικά ανήκουν στο Δήμο Σουφλίου. Το Τμήμα 4 περιλαμβάνει τις λεκάνες 10, 11, 12 στις περιοχές Κοτρωνιά, Γιαννουλή και Σουφλί.

Οι αντιδράσεις
Την ακύρωση του διαγωνισμού με προσκλήσεις για την ανάθεση του έργου και τη διεξαγωγή ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου ζητά η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος.
Κάνοντας λόγο για «παράτυπη πρόσκληση», η Ένωση εκφράζει σε επιστολή της προς το Υπουργείο την έντονη διαμαρτυρία της για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και συγκεκριμένα:
• Για την έλλειψη της «κατεπείγουσας ανάγκης», αφού οι εν λόγω εργασίες αφορούν στην αποκατάσταση ζημιών που προέκυψαν από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή τον μήνα Αύγουστο παρελθόντος έτους.
• Για τα κριτήρια επιλογής του πίνακα προσκαλούμενων εταιρειών τα οποία, λόγω της φύσης τους, δεν δικαιολογούν την διαδικασία του άρθρου 32γ Ν. 4412/2016, ενώ προηγούμενοι διαγωνισμοί με τα ίδια κριτήρια επιλογής είχαν διενεργηθεί με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού
• Το ουσιαστικό αντικείμενο που πρόκειται να υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο αφορά σε κατηγορία έργων υδραυλικών και όχι σε δασικό αντικείμενο, έστω και αν οι εργασίες πρόκειται να εκτελεστούν σε δασικές περιοχές
• Το γεγονός ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά, ενώ, αν είχε προκηρυχθεί ανοιχτός διαγωνισμός με τα ίδια κριτήρια για τους συμμετέχοντες, θα είχε επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα, χωρίς να παραβιάζονται οι αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού και της διαφάνειας.
Ούτως εχούσης της διαδικασίας, περιορίζεται αδικαιολόγητα το δικαίωμα συμμετοχής των ενδιαφερομένων που έχουν τα νόμιμα προσόντα και καλούνται να υποβάλλουν προσφορά συγκεκριμένες εταιρείες, ως οι μόνες ικανές και κατάλληλες για την κατασκευή του υπόψιν έργου.
Δέον να επισημανθεί ότι αναγκαίο προαπαιτούμενο για την εφαρμογή «της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι η διαδικασία να ενεργείται σε χρονική εγγύτητα προς το χρόνο εκδήλωσης των ειδικών περιστάσεων και η χρονική περίοδος που μεσολαβεί να μην αρκεί για να ενεργοποιηθεί και να ολοκληρωθεί η ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία, προϋποθέσεις που δεν συντρέχουν εν προκειμένω.
Σίγουρα τα γεγονότα που επικαλείται η πρόσκληση, ως αιτιολόγηση της διαδικασίας που επιλέχθηκε (αρ. 32.2.γ Ν4412/2016) , δυστυχώς, δεν χαρακτηρίζονται πλέον απρόβλεπτα, καθόσον η καταστροφή από την πυρκαγιά έχει συντελεστεί πέρυσι και οι πλημμύρες αναμένονται την τωρινή περίοδο. Επιπλέον η μέθοδος εκτέλεσης του έργου (αξιολόγηση μελέτης αρ. 50 Ν.4412/2016) θα ήταν πολύ πιο αποδοτική για την ιδανική αποκατάσταση του Δάσους του Έβρου, εφόσον, για παράδειγμα, στην πρόσκληση συμμετείχαν δέκα ή και δεκαπέντε εταιρείες με σχετικό αντικείμενο.
Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η διαδικασία αυτή αποτελεί εξαιρετική διαδικασία επιλογής Αναδόχου, αφού συνιστά παρέκκλιση από τις αρχές της διαφάνειας, της ισότιμης συμμετοχής στις διαδικασίες κατάρτισης Δημοσίων Συμβάσεων και του ελεύθερου ανταγωνισμού και εφαρμόζεται σε ειδικές, ρητώς καθοριζόμενες στο νόμο περιπτώσεις Έργων, ενώ στην προκειμένη περίπτωση τέτοιου είδους προσκλήσεις/ αναθέσεις, σε ελάχιστους οικονομικούς φορείς, θα μπορούσαν να θεωρηθούν φωτογραφικές έως και σκανδαλώδεις.
Κατόπιν αυτών, ζητούμε, προς αποκατάσταση της νομιμότητας, την ακύρωση του διαγωνισμού με προσκλήσεις και τη διεξαγωγή ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του υπόψιν έργου».

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr