Αναμένεται «θερμό» Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα στην Αλεξανδρούπολη 

Πρωτοβουλία 21 δημοτικών συμβούλων να συζητηθούν «σοβαρά ζητήματα λειτουργίας και πρακτικών» της δημοτικής αρχής

21 θέματα προς συζήτηση θα τεθούν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Δευτέρα και ώρα 17:00 προσέλθουν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Πέρα από θέματα διαδικαστικού χαρακτήρα, ξεχωρίζει αυτό του καθορισμού και επικαιροποίηση Τελών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων αλλά τα βλέμματα όλων θα είναι στραμμένα στο τελευταίο. 

Αυτό έχει σαν θέμα «συζήτηση σχετικά με α)πρακτικές που δε συνάδουν με την αυτοδιοικητική έννοια στην τοπική δημοκρατία μας, β) την καταπάτηση – καταστροφή δημοτικού παρτεριού επί του πεζόδρομου της οδού Σουλίου στην Αλεξανδρούπολη και ανάγκη λήψης απόφασης για την αποκατάσταση και την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση».  

Η συζήτησή του προέκυψε μετά από κοινό αίτημα 21 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου από τρεις παρατάξεις (Πόλη και Πολίτες, Λαϊκή Συσπείρωση και “Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκηση του κ. Μυτιληνού, ενώ δεν περιλαμβάνονται της ΑΝΑΣΑ και των Λαζόπουλου-Καίσα). Όπως ορίζει ο νόμος πήραν αυτή τη πρωτοβουλία για να συζητηθεί μέσω του κορυφαίου θεσμικού οργάνου του δήμου, όπως αναφέρεται, «η πρακτική των μηνύσεων και αγωγών που ασκεί ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης εναντίον πολιτών, δημοσιογράφων, μεταξύ των οποίων είναι και ο Δημοτικός Σύμβουλος Παύλος Μιχαηλίδης» καθώς και στην ίδια αίτηση οι 21 Δημοτικοί Σύμβουλοι ζητούν το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφανθεί για την καταπάτηση – καταστροφή δημοτικού παρτεριού επί του πεζόδρομου Σουλίου στην Αλεξανδρούπολη από καφετέρια ιδιοκτησίας οικογένειας δημοτικού συμβούλου της δημοτικής αρχής τοποθετώντας επί αυτού τραπεζοκαθίσματα.

Η πρόσκληση με τα θέματα για το ΔΣ 

 Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 25.10.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης ή συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, στην 25η (Τακτική) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: 

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις  
 1. Αντικατάσταση της υπαλλήλου, κ. Ποριαζίδου Μαρίας, του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών, στη θέση του συντονιστή – υπεύθυνου (υπαλλήλου) του Δήμου μας, στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος) 
 1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση των επταμελών Σχολικών Συμβουλίων των σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας (σε εφαρμογή του άρθρου 107 του Ν. 4823/2021) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος) 
 1. Τροποποίηση-συμπλήρωση της 98/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου, για τη συγκρότηση των επταμελών Σχολικών Συμβουλίων των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας (σε εφαρμογή του άρθρου 107 του Ν. 4823/2021) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος) 
 1. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Εισηγ. κ. Δήμαρχος) 
 1. Αντικατάσταση  μελών στο Δ.Σ. της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης του  Δήμου μας  (Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος) 
 1. Τροποποίηση της  266/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου,  σχετικά με την κατάρτιση των όρων ανάδειξης πιστωτικού ιδρύματος/οργανισμού για την είσπραξη των εσόδων από τη χρήση κοινόχρηστων ποδηλάτων με ηλεκτρική υποβοήθηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης και τη συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.) 
 1. Υποβολή έκθεσης Γ’ τριμήνου του έτους 2021 από την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και  του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.) 
 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής πεζοδρομίων στην Περιοχή Φυτωρίου – Μαστριανών (Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.) 
 1. Χορήγηση παράτασης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του κ. Καραδημήτρη Θεοδώρου του Ιωάννη, ως δικαιούχου απόκτησης της κυριότητας του δημοτικού οικοπέδου υπ’ αριθμ. 298 στο Ο.Τ. 59 του συνοικισμού Απαλού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 179 του Ν. 1065/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σήμερα, με το άρθρο 187 του Ν. 3463/2006 (Εισηγ. κ. Παλαιολόγου Κ.) 
 1. Χορήγηση παράτασης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της κ. Τσιορμπατζίδη – Νταπιάπη Τριάδας  του Γεωργίου, ως δικαιούχου απόκτησης της κυριότητας του δημοτικού οικοπέδου υπ’ αριθμ. 403 στο Ο.Τ. 61 του συνοικισμού Απαλού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 179 του Ν. 1065/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σήμερα, με το άρθρο 187 του Ν. 3463/2006 (Εισηγ. κ. Παλαιολόγου Κ.) 
 1. Καθορισμός και επικαιροποίηση Τελών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.) 
 1. Συμπλήρωση της 465/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για προσωρινή σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ των πωλητών ευαλλοίωτων προϊόντων (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.) 
 1. Ανανέωση παραχώρησης διαφημιστικής εκμετάλλευσης στάσεων στην εταιρία «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Α.Ε.» (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.) 
 1. Έγκριση της διετούς παράτασης της υπ’ αριθμ. 29493/11-01-00 Σύμβασης Παραχώρησης Δημοτικής Ξενοδοχειακής Μονάδας ΕΓΝΑΤΙΑ (νυν ΑΣΤΕΡΑΣ) κατ’ άρθρο 48 του Ν.4790/21, λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που προκάλεσε ο COVID-19 (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.) 
 1. Έγκριση Δωρεάν Παραχώρησης Χρήσης Χώρου για την κάλυψη αναγκών στέγασης και λειτουργίας στον «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟ¨» για τρία (3) έτη (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.) 
 1. Έγκριση τροποποίησης του  άρθρου 4 της 584/2018 Α.Δ.Σ., ως προς την επέκταση της χρονικής διάρκειας της Χριστουγεννιάτικης αγοράς (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.) 
 1. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στο Πάρκο Εθνικής Ανεξαρτησίας στο πλαίσιο της Θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης του Αγίου Νικολάου, από 6 έως 10 Δεκεμβρίου 2021 & των εορτών των Χριστουγέννων από 11 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι και 9 Ιανουαρίου 2022 (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.) 
 1. Διαδικασία καθορισμού Αυτοτελών Οικισμών Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Σεραφειμίδης Αν.) 
 1. Τροποποίηση και εξέλιξη της 651/2018 απόφασης  Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την ονοματοδοσία της περιοχής Τέρμα Άβαντος (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.) 
 1. Συζήτηση σχετικά με α)πρακτικές που δε συνάδουν με την αυτοδιοικητική έννοια στην τοπική δημοκρατία μας, β) την καταπάτηση – καταστροφή δημοτικού παρτεριού επί του πεζόδρομου της οδού Σουλίου στην Αλεξανδρούπολη και ανάγκη λήψης απόφασης για την αποκατάσταση και την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση (Εισηγ. κ.κ. Λαμπάκης Ευαγγ., Μιχαηλίδης Π.) 

Γ.Π. 

 

Αιτήματα για συζήτηση από τη Λαϊκή Συσπείρωση Αλεξανδρούπολης

Να πάρει θέση απέναντι στις συγχωνεύσεις τμημάτων που δρομολογεί η κυβέρνηση για τα σχολεία και του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης η Λαϊκή Συσπείρωση.
Με επιστολή της προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τους δημοτικούς συμβούλους, η Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αλεξανδρούπολης ζητά στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ληφθεί απόφαση για τις συγχωνεύσεις τμημάτων στα σχολεία.

Αναλυτικά η επιστολή της Λαϊκής Συσπείρωσης:

«Ζητάμε στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (25/10/2021), με τη συμμετοχή και των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας και των γονέων, να ληφθεί απόφαση για τις συγχωνεύσεις τμημάτων.
Το υπουργείο Παιδείας υλοποιεί τις διατάξεις του αντιεκπαιδευτικού νόμου Κεραμέως που ψηφίστηκε κατακαλόκαιρο από την κυβέρνηση της ΝΔ προχωρώντας τις αναδιαρθρώσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο Γαβρόγλου. Μια από τις συνέπειες αυτού του νόμου που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων – με αποκορύφωμα την καθολική απεργία των εκπαιδευτικών – είναι και οι συγχωνεύσεις τμημάτων στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας με αυτό το σαρωτικό κύμα συγχωνεύσεων εκατοντάδων τμημάτων σχεδιάζει να αποφύγει τις αναγκαίες προσλήψεις αναπληρωτών και να κρύψει τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία της χώρας.
Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης συγχωνεύονται τμήματα στο 1ο και 2ο ΕΠΑΛ, στο 1ο, 3ο, 4ο ΓΕΛ και στο 3ο Γυμνάσιο. Ήδη η Ένωση Γονέων, η ΕΛΜΕ και σύλλογοι γονέων έχουν εκφράσει την αντίθεση τους στις νέες συγχωνεύσεις και προχώρησαν σε κινητοποιήσεις.
Είναι γνωστό πως η κυβέρνηση άνοιξε τα σχολεία με χειρότερους όρους από πέρυσι (ελλείψεις σε καθηγητές και προσωπικό καθαριότητας). Την ίδια ώρα δηλαδή που ο λαός δέχεται καθημερινά τις συνέπειες της πανδημίας, το υπουργείο προχωράει ένα βήμα παρακάτω και αντί να μικραίνει τον αριθμό μαθητών ανά τάξη, στοιβάζει με νέες συγχωνεύσεις τμημάτων, περισσότερους μαθητές σε 27άρια και 28άρια τμήματα, έξω και από κάθε παιδαγωγική λογική. Είναι βαθιά αντιεκπαιδευτικό, γιατί με τέτοιο αριθμό παιδιών υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο το μάθημα. Και μάλιστα σε μια περίοδο που φαίνονται με πολύ οξυμένο τρόπο οι επιπτώσεις (μορφωτικά κενά, ψυχοκοινωνικά ζητήματα στα παιδιά) από το σχεδόν 1,5 χρόνο κλειστά σχολεία). Και ακόμα πιο αντιπαιδαγωγικό να γίνεται αυτό μέσα στη χρονιά…
Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να κοιτάει αδιάφορα. Οφείλει να πάρει καθαρή θέση και να μεγαλώσει την πίεση προς την κυβέρνηση ώστε: 

 • Να σταματήσουν άμεσα οι συγχωνεύσεις τμημάτων και να δημιουργηθούν ολιγομελή τμήματα με βάση τις ανάγκες των μαθητών και όριο τους 15 μαθητές ανά τάξη.
 • Να προσληφθούν τώρα εκπαιδευτικοί για να καλυφτούν όλα τα κενά.
 • Εδώ και τώρα να αξιοποιηθούν όλες οι υπάρχουσες κλειστές (!) αίθουσες.

Καλούμε όλους τους γονείς και τους μαθητές, μαζί με τους εκπαιδευτικούς – οι αγώνες και η απεργία των οποίων έχουν στριμώξει την κυβέρνηση – να εμποδίσουν με τις κινητοποιήσεις τους αυτό τον άθλιο σχεδιασμό».

 

Συζήτηση για τους Αμερικάνους

Κύριε Πρόεδρε, 

η Λαϊκή Συσπείρωση αιτείται  συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης και έκδοση ψηφίσματος για το θέμα της ανανέωσης της ελληνοαμερικανικής συμφωνίας για τις στρατιωτικές βάσεις που αυξάνει τον αριθμό τους και στην περιοχή μας. Επιπλέον  ήδη έχει ξεκινήσει η μεταφορά χιλιάδων στρατιωτικών δυνάμεων από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και πιστεύουμε πως το ΔΣ πρέπει να συζητήσει συνολικά το θέμα και τις συνέπειες όλων αυτών στην πόλη και στην περιοχή.

 

Απλήρωτες (-οι) εδώ και 2 μήνες οι σχολικές καθαρίστριες!

Απλήρωτες για όλο το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη, με υπόσχεση από τη Δημοτική αρχή ότι θα πληρωθούν τον Νοέμβρη, παραμένουν οι 75 συμβασιούχες σχολικές καθαρίστριες του Δήμου.

Επανερχόμαστε στο ζήτημα των καθαριστριών (για ακόμα μια φορά) γιατί γνωρίζουμε τον αγώνα που δίνουν καθημερινά για να καθαρίζουν τα σχολεία, τις αίθουσες, τα γραφεία, τους βοηθητικούς χώρους σε  περίοδο πανδημίας με την πρόσθετη δουλειά  των απολυμάνσεων λόγω της πανδημίας COVID-19.

Αριθμητικά είναι λιγότερες-οι για όλους τους σχολικούς χώρους αλλά και τις ανάγκες που έχουν προκύψει, λόγω της πανδημίας με αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της εργασίας. Και παρότι είναι απλήρωτες-οι συνεχίζουν να εργάζονται με ό,τι αυτό σημαίνει  για τη συντήρηση των οικογενειών τους και την κάλυψη των αναγκών της καθημερινής επιβίωσης.

Να σημειωθεί ότι στις σχολικές καθαρίστριες-ες δεν έχουν δοθεί για φέτος τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).

 • Να πληρωθούν ΤΩΡΑ οι οφειλόμενοι μήνες.
 • Να πληρώνονται στην ώρα τους χωρίς καθυστερήσεις.

Να  δοθούν τώρα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας.

 

 

 

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο