7,2 εκ ευρώ για να μη μείνει… ούτε κουνούπι

Όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να αναδειχθούν άμεσα οι ανάδοχοι που θα αναλάβουν το έργο της καταπολέμησης, των κουνουπιών, για τη διετία 2017-2019, ξεκινά η Περιφέρεια ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης.

Με δεδομένο ότι το πρόβλημα στην περιοχή είναι τεράστιο και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν τόσο για τη δημόσια υγεία, όσο και για την τοπική οικονομία, ιδιαιτέρως σοβαροί, η Περιφέρεια ήδη προετοιμάζει τον σχετικό διαγωνισμό, προκειμένου Μάρτιο με Απρίλιο να  ξεκινήσει η καταπολέμηση σε όλη την ΑΜΘ.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε πριν λίγες μέρες, κατά πλειοψηφία, τους όρους δημοπράτησης του έργου: «Ενέργειες καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 2013ΕΠ03100000) για τα έτη 2017 έως και 2019» ενώ αποφάσισε και για τη συγκρότηση των επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών, καθώς και της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων.

Όπως επισημάνθηκε, τα κουνούπια αποτελούν ένα σοβαρότατο παράγοντα επιρροής τόσο της οικονομικής ζωής περιοχών με αυξημένους πληθυσμούς κουνουπιών, όσο και του κινδύνου εξάπλωσης ασθενειών που είναι φορείς τους. Η καταπολέμηση των κουνουπιών θα πρέπει να διεξαχθεί σωστά και έγκαιρα ακολουθώντας τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Ο διαγωνισμός που θα διεξαχθεί θα είναι ηλεκτρονικός και διεθνής,  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών είναι η 1η Φεβρουαρίου 2017, ώρα 3 το μεσημέρι, ενώ ο διαγωνισμός θα γίνει στις 8/2/2017, στις 11 το πρωί. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού είναι η Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του E.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Στις ενέργειες καταπολέμησης των κουνουπιών, ως είθισται, περιλαμβάνονται: η παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών, η διενέργεια από εδάφους παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας, καθώς επίσης και η διενέργεια αεροψεκασμών . Ο συνολικός  προϋπολογισμός ανέρχεται σε 7.239.456,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Μειοψήφισαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Φώτης Καραλίδης και Αναστάσιος Τσαλδαρίδης ψηφίζοντας κατά και το μέλος Παντελής Λασκαρίδης, ψηφίζοντας λευκό, αναφέροντας ότι υπάρχει κατάτμηση των επίγειων ψεκασμών κατά Περιφερειακή Ενότητα, δεν θα υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι ανάδοχοι και δεν θα επιτευχθούν μεγάλες εκπτώσεις με αποτέλεσμα να πληγεί το δημόσιο συμφέρον .

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr

              Μέλος του