62.250 ευρώ στον Δήμο Ορεστιάδας για τη φιλοξενία μεταναστών

Με κοινή απόφαση των υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου και Οικονομικών, προχωρά η άμεση καταβολή ανταποδοτικών οφελών στους Δήμους, που επιβαρύνθηκαν με την φιλοξενία μεταναστών εντός των διοικητικών ορίων τους το 2019.

Σύμφωνα με την απόφαση θα εκταμιευτεί άμεσα το ποσό των 9.491.400 ευρώ, το οποίο προκύπτει από τη χορήγηση 150 ευρώ ανά έτος ανά διαμένοντα στις μονάδες φιλοξενίας. Με την νέα νομοθεσία προβλέπεται η ανά τρίμηνο καταβολή ανταποδοτικών τελών στους δήμους για την περίοδο μετά την 1/1/2020.

Για τον Έβρο, προβλέπεται η εκταμίευση ποσού 62.500 ευρώ μόνο για τον Δήμο Ορεστιάδας, για τα 415 άτομα που φιλοξένησε κατά το 2019. Στους υπόλοιπους νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υπάρχει πρόβλεψη για την Καβάλα, με 135.900 ευρώ για τα 906 άτομα που φιλοξένησε και για τη Δράμα με 55.200 για τους 368 μετανάστες που υποδέχθηκε.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο