500 υπάλληλοι λιγότεροι στην Περιφέρεια ΑΜΘ μέσα σε 6 χρόνια

Προβλέπεται πρόβλημα λειτουργίας σχεδόν για όλες τις υπηρεσίες την επόμενη τετραετία.

27 προσλήψεις σε κάθε περιφερειακή ενότητα αποφάσισε για φέτος το περιφερειακό συμβούλιο – Οι 5 θέσεις που αντιστοιχούν στο νομό Έβρου.

Σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια οι υπηρεσίες της Περιφέρειας ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στους πέντε νομούς της ευθύνης της. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, σε σχέση με το 2011, σήμερα  υπηρετούν 506 άτομα λιγότερα, με τις αρμοδιότητες και την όγκο δουλειάς να αυξάνονται διαρκώς για τους εναπομείναντες υπαλλήλους.

Όπως είναι γνωστό, ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική για την Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης» επέφερε αλλαγές στο σύστημα διακυβέρνησης των νέων συγκροτηθέντων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, ενισχύοντας την επιλεκτικότητα των δομών του νέου θεσμού, αλλά και επιβαρύνοντάς τον με νέες αρμοδιότητες οι οποίες κατανεμήθηκαν σε κεντρικό σε περιφερειακό επίπεδο μέσω της οργανικής διάρθρωσης του φορέα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σήμερα, να τίθεται το θέμα της στελέχωσης των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας, σε εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και εργατοτεχνικό δυναμικό λόγω της διευρυμένης περιοχής ελέγχου και των πρόσθετων μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από το 2011 μέχρι και σήμερα.

Συνολικά περίπου 506 λιγότεροι υπάλληλοι εργάζονται σήμερα στην Περιφέρεια ΑΜΘ, σε σχέση με το 2011. (Προσωπικό που υπηρετούσε το 2011: 1580 – Προσωπικό που υπηρετεί σήμερα 2017: 1074). Οι περισσότερες αποχωρήσεις εντοπίζονται στο μόνιμο προσωπικό.

Ανησυχητική η εικόνα του προσωπικού της Περιφέρειας

Η εικόνα του προσωπικού της Περιφέρειας όπως εκτιμάται για την επόμενη τετραετία, είναι άκρως ανησυχητική καθώς σχεδόν για όλες τις υπηρεσίες δημιουργείται πρόβλημα λειτουργίας.

Πέρα από τις προβλεπόμενες αποχωρήσεις, σε μείζον ζήτημα αναδεικνύεται και η περαιτέρω γήρανση των εναπομεινάντων υπαλλήλων.

Το πρόβλημα οξύνεται όσο θα αυξάνονται οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης ενώ οι προσλήψεις θα είναι ελάχιστες, το ίδιο και οι μετατάξεις προσωπικού.

Είναι φανερό πλέον ότι, με το υπάρχον δυναμικό είναι σχεδόν αδύνατη η έστω στοιχειώδης λειτουργία των επιτελικών υπηρεσιών της ΠΑΜΘ αλλά παραμένει προβληματική και η λειτουργία των οργανικών μονάδων των περιφερειακών ενοτήτων της ΠΑΜΘ.

Όπως επισημάνθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, κρίνεται ως  σημαντική η έστω και μικρή ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό, ακόμη και συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν έστω και πρόσκαιρα ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Η πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων κρίνεται απαραίτητη ώστε να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες σε διαφόρους τομείς αρμοδιοτήτων της περιφέρειας όπως στην οικονομική-λογιστική επιστήμη, στην κοινωνική πολιτική, στις νέες τεχνολογίες και στον ευρύτερο τομέα του περιβάλλοντος και του Χωρικού Σχεδιασμού, της Ανάπτυξης (ενεργειακών & φυσικών πόρων), στην Περιφερειακή Αγροτική Οικονομία και Κτηνιατρική λόγω των σοβαρών προβλημάτων που προκύπτουν με τις ζωονόσους καθώς και στην Δημόσια Υγεία.

Για το 2017, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το

λόγο ένα προς τέσσερα (μία πρόσληψη ανά τέσσερις αποχωρήσεις και για το έτος 2018 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς τρία (μία πρόσληψη ανά 3 αποχωρήσεις) στο σύνολο των φορέων.

Οι θέσεις ανά περιφερειακή ενότητα

Σε αυτό το πλαίσιο, η Διεύθυνση Διοίκησης ζήτησε την αποστολή αιτημάτων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού-Οικονομικού των 5 Περιφερειακών Ενοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες τους, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών. Τελικώς, αποφασίστηκε να εγκριθεί η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών

27 ατόμων για το έτος 2017, απαραίτητο για την εύρυθμη και αποτελεσματική

λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Ανά νομό, οι προσλήψεις αφορούν:

Έβρος

1 θέση ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας

2 θέσεις ΠΕ Γεωτεχνικών Κτηνιάτρων

2 θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων

Ροδόπη

1 θέση ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Οικονομικού

1 θέση ΠΕ Μηχανικών Αγρονόμων Τοπογράφων

1 θέση ΠΕ Γεωτεχνικών Κτηνιάτρων

1 θέση ΠΕ Μηχανικών Μηχ. Περιβάλλοντος

1 θέση ΠΕ Μηχανικών Μηχανολόγων

Ξάνθη

1 θέση ΠΕ Μηχανικών Μηχανολόγων

1 θέση ΠΕ Μηχανικών Αγρονόμων Τοπογράφων

1 θέση ΠΕ Μηχανικών Μηχ. Περιβάλλοντος

2 θέσεις ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

1 θέση ΤΕ Εποπτών Υγείας

2 θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων

2 θέσεις ΥΕ Εργατών

Δράμα

1 θέση ΠΕ Μηχανικών Αγρονόμων Τοπογράφων

1 θέση ΠΕ Γεωτεχνικών Κτηνιάτρων

1 θέση ΤΕ Ζωικής Παραγωγής

1 θέση ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

Καβάλα

1 θέση ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

1 θέση ΠΕ Γεωτεχνικών Κτηνιάτρων

1 θέση ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο