438 θέσεις προβλέπονται για τον Έβρο

Τους ΠΙΝΑΚΕΣμε την κατανομή των 29.986 θέσεων του μεγάλους προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του υπουργείου Εργασίας για τους δήμους και περιφέρειες της χώρας που πρόκειται να ανακοινωθεί από τον ΟΑΕΔ στα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου.

Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων θα προσληφθούν για οκτώ μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματ, ενώ διατηρηθεί και ίσως επεκταθεί το σκέλος της κατάρτισης και πιστοποίησης των ανέργων. Η προκήρυξη θα εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ και οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ανέργων

Οι ωφελούμενοι άεργοι που θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν μία από τις 29.986 θέσεις εργασίας, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

— Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

— Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

— Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

— Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ

— Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

— Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Υπενθυμίζουμε ότι ποσοστό 15% των θέσεων θα καλυφθεί από ΑμεΑ, βάσει της νέας νομοθεσίας.

Οι άνεργοι – ωφελούμενοι του προγράμματος θα εργαστούν σε διάφορες υπηρεσίες των ΟΤΑ για διάστημα οκτώ μηνών με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Αντικείμενο της Δράσης είναι η δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού σε Δήμους – Θύλακες Υψηλής Ανεργίας.

Μετά την έκδοση της σχετικής προκήρυξης θα ακολουθήσει άμεσα η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Τα κριτήρια μοριοδότησης

Στα κριτήρια μοριοδότησης Οι ωφελούμενοι απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και πρέπει να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
 • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
 • Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούμενου) με ποσοστό 50% και άνω.
 • Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.
 • Ηλικία.
 • Αριθμός ανήλικων τέκνων.
 • Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή / και ενήλικων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 • Εντοπιότητα.
 • Δικαιούχοι ΚΕΑ

 Αποδοχές

Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, οι οποίοι είναι έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54).

Κατάρτιση και πιστοποίηση

Επίσης θα διατηρηθεί και ίσως επεκταθεί το σκέλος της κατάρτισης και πιστοποίησης των ανέργων που θα συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά.

Τα νέα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στον ωφελούμενο να βελτιώσει το βιογραφικό του, ώστε να διευκολυνθεί στην επανένταξη του στην αγορά εργασίας. Η αναβάθμιση των προσόντων θα γίνεται μέσα από υπηρεσίες συμβουλευτικής και κατάρτισης. Ο ΟΑΕΔ θα προσφέρει δύο συμβουλευτικές στους ωφελούμενους του Προγράμματος, κατά την είσοδο και την έξοδο από αυτό.

Η Δράση της Κατάρτισης είναι προαιρετική. Ξεκινά μετά το δεύτερο μήνα υλοποίησης του Προγράμματος και περιλαμβάνει κατάρτιση με αντικείμενο την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Μετά το πέρας της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής.

Οι θέσεις για το νομό Έβρου

 • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ ΔΕ 1
 • ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΤΕ 4
 • ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ 2
 • ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ 5
 • ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ 3
 • ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ 2
 • ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΕ 4
 • ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 134
 • ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΕ 2
 • ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΕ 10
 • ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΥΕ 6
 • ΓΥΨΑΔΟΡΩΝ / ΚΑΛΟΥΠΑΤΖIΔΩΝ / ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ / ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ / ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΕ 6
 • ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕ 2
 • ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΕ 1
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΕ 15
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 11
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΕ 12
 • ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΕ 4
 • ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΕ 32
 • ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ 1
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ 5
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 1
 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕ 1
 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΕ 1
 • ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ 1
 • ΚΗΠΟΥΡΩΝ ΔΕ 3
 • ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ 1
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕ 3
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕ 3
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 1
 • ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΔΕ 7
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΠΕ 2
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2
 • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕ 1
 • ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΕ 3
 • ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΕ 1
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΕ 3
 • ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 4
 • ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 6
 • ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 5
 • ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 5
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕ 2
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ 1
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 4
 • ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 2
 • ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 4
 • ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ 1
 • ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕ 1
 • ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ ΔΕ 1
 • ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΔΕ 3
 • ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΕ 2
 • ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ 3
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕ 2
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ 6
 • ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 3
 • ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕ 1
 • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΤΕ 1
 • ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) ΔΕ 2
 • ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΔΕ 2
 • ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΗ – BOBCAT ΔΕ 2
 • ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER ΔΕ 4
 • ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB ΔΕ 6

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr