40 εκ ευρώ για τη Β΄φάση του έργου «Αρδάνιο – Μάνδρα»

Με απόφαση του  Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου εντάχθηκε η ολοκλήρωση κατασκευής του «Κάθετου Άξονα 80 Εγνατίας Οδού Αρδάνιο – Ορμένιο : Τμήμα Αρδάνιο – Μάνδρα – Φάση Β΄».

Θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΑΜΘ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 39.716.332,75 ευρώ. Το έργο ξεκίνησε το 2011 με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στην νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Το συνολικό έργο του τμήματος Αρδάνιο–Μάνδρα έχει ως σκοπό τη μετατροπή της υφιστάμενης οδού σε κλειστή οδό ταχείας κυκλοφορίας, συνολικού μήκους 38χιλ. και πλάτους διατομής 12/14 μ.

Περιλαμβάνει τις παρακάμψεις των οικισμών Προβατώνα και Κορνοφωλιάς (συνολικού μήκους 7,7 χλμ.), την κατασκευή δέκα (10) κόμβων (Πέπλου, Θυμαριάς, Προβατώνα, Φυλακτού, Λύρας, Δαδιάς, Κορνοφωλιάς, Νότιος Σουφλίου, Βόρειος Σουφλίου, Μάνδρας) με συνολικό μήκος κλάδων 9,6 χλμ., την κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου και τις αποκαταστάσεις του δικτύου τοπικών οδών (κάθετες οδοί), συνολικού μήκους (παράπλευρου και κάθετου δικτύου) 54,6 χλμ. διαφόρων διατομών πλάτους από 4,5μ. έως 6,5μ..

Επίσης περιλαμβάνει τις εργασίες αποκατάστασης βλαβών του οδοστρώματος σε τμήματα της αρτηρίας Αρδάνιο-Μάνδρα όπου απαιτείται και κατασκευή νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας σε όλο το μήκος αυτής. Επιπλέον στο έργο περιλαμβάνονται οι αναγκαίες Απαλλοτριώσεις, οι μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) και οι δαπάνες διαχείρισης/επίβλεψης του έργου.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο