14 χρόνια ‘άστεγα’ τα ευρήματα της Μικρής Δοξιπάρας

«Άστεγα» εδώ και περίπου 14 χρόνια, από το 2002 που η αρχαιολογική σκαπάνη τα έφερε στο φως, μένουν τα μοναδικά ευρήματα της Μικρής Δοξιπάρας στο βόρειο Έβρο, αφού παρά τις προσπάθειες, τις εξαγγελίες και τις δεσμεύσεις για την ανάγκη δημιουργίας ενός μικρού μουσείου στην περιοχή, μέχρι σήμερα τίποτα δεν έχει προχωρήσει.

Τουναντίον, τα σπουδαία ευρήματα, τα οποία έχουν επισκεφθεί περίπου 20.000 κόσμου, εκτίθενται στο σημείο όπου ανακαλύφθηκαν, δίχως ιδιαίτερα μέτρα προστασίας και χωρίς το απαραίτητο προσωπικό. Σε λίγες μέρες, για μία ακόμη φορά, στο περιφερειακό συμβούλιο ΑΜΘ, θα συζητηθεί η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού, της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές» και της Περιφέρειας ΑΜΘ για την ολοκλήρωση της μελέτης που είναι απαραίτητη για να προχωρήσει η κατασκευή του μουσείου.

Η επικαιροποίηση της μελέτης έρχεται και πάλι στο περιφερειακό συμβούλιο σε λίγες μέρες, με την ελπίδα όλων πως αυτή θα είναι η τελευταία φορά και πως το θέμα θα ‘ξεκολλήσει’ οριστικά. Σημειώνεται πως σύμφωνα με την ΕΡΤ Ορεστιάδας, το κόστος της μελέτης, που πιθανότατα θα είναι έτοιμη σε ένα εξάμηνο, θα χρηματοδοτήσει με 75.000 ευρώ περίπου η Περιφέρεια ΑΜΘ. Μετά την εκπόνηση της μελέτης θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις του έργου από το υπουργείο Πολιτισμού και τις «Κτιριακές Υποδομές» και στο τελικό στάδιο θα αναζητηθεί το χρηματοδοτικό πρόγραμμα από το οποίο θα προέλθουν οι πόροι για την κατασκευή του Μουσείου.

Δοξιπάρα

Κρατάει χρόνια…

Το ίδιο ακριβώς θέμα, με την επικαιροποίηση της προγραμματικής σύμβασης, είχε απασχολήσει και στα τέλη του 2014 το περιφερειακό συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά στο ιστορικό της υπόθεσης, η εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση υπογράφηκε στις 2 Αυγούστου 2010, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου και του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.), είχε δε σαν σκοπό την εκπόνηση ολοκληρωμένης προμελέτης, οριστικής μελέτης, μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης, για την κατασκευή ενός μουσειακού χώρου και βοηθητικών κτισμάτων, με στόχο την προστασία και ανάδειξη των ευρημάτων του ταφικού τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης, Νομού Έβρου. Το 2012, ύστερα από πρόταση του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. και με τη σύμφωνη γνώμη των άλλων εταίρων, τη σύμβαση συνυπέγραψε ως νέο συμβαλλόμενο μέρος, και η εταιρία ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., προκειμένου να συμβάλλει στην ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών, δεδομένου ότι διαθέτει τόσο το εξειδικευμένο προσωπικό όσο και το απαραίτητο λογισμικό.

Ως επιστέγασμα της παραπάνω συνεργασίας υπήρξε και η έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (Αριθ.πρωτ.117670/13429/850/245/09-05-2014) περί έγκρισης της προμελέτης «Ανέγερση κτηρίων για την προστασία και ανάδειξη του ταφικού τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης», καθώς και των «Αρχών μουσειολογικού – μουσειογραφικού σχεδιασμού του κτηρίου προστασίας του Ταφικού Τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης», Π.Ε. Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»

Ωστόσο, στην πορεία, το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων καταργήθηκε, πλην όμως οι προγραμματικές συμβάσεις πολιτισμικής ανάπτυξης στις οποίες συμβαλλόμενο είναι το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. εξα­κολουθούν να παράγουν έννομα αποτελέσματα. Από την άλλη, η εταιρία ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. διατήρησε τη νομική της προσωπικότητα μέχρι τις 31.07.2015, ενώ μετά συγχωνεύτηκε στη νέα εταιρία με την επωνυμία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Έτσι, το περιφερειακό συμβούλιο κλήθηκε το 2014 να εγκρίνει την υπογραφή της Επικαιροποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης / Π.Ε. Έβρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της εταιρείας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» ΑΕ για την ολοκλήρωση του έργου «Μελέτη για την προστασία και ανάδειξη των ευρημάτων του ταφικού τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης, Π.Ε. Έβρου».

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο