efhmerida1

12 Ιουνίου ξεκινούν (;) τα δρομολόγια Λαύριο-Λήμνος-Σαμοθράκη-Αλεξανδρούπολη

Των Κικής Ηπειρώτου, Γιώργου Πανταζίδη

Αισιοδοξία, αλλά και προβληματισμός επικρατεί στη Σαμοθράκη, μετά την είδηση της υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και εκπροσώπου της ακτοπλοϊκής εταιρείας «Άγιος Ευστάθιος», για την έναρξη των δρομολογίων Λαύριο-Λήμνος-Σαμοθράκη-Αλεξανδρούπολη, από τις 12 Ιουνίου ως τις 3 Σεπτεμβρίου 2017, μια φορά την εβδομάδα με επιστροφή. Η επιδότηση ανέρχεται 41.749€ , ανά πλήρες δρομολόγιο.

Η είδηση προκαλεί από τη μία πλευρά ικανοποίηση, αφού η σύνδεση αυτή αποτελούσε χρόνιο αίτημα όλου του Έβρου, καθώς εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τόσο τον τουρισμό, όσο και την επιχειρηματικότητα του νομού γενικότερα. Ωστόσο, είναι γεγονός πως η εξέλιξη προκαλεί παράλληλα και προβληματισμό, αφού το νέο δρομολόγιο προβλέπεται να εκτελείται με το πλοίο ΣΑΟΣ ΙΙ, το οποίο σήμερα εκτελεί το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη. Για να ‘απελευθερωθεί’ το ΣΑΟΣ ΙΙ και να πάει στη γραμμή για Λαύριο, θα πρέπει ως τις 12 Ιουνίου το αργότερο, το πλοίο ΣΑΟΝΗΣΟΣ που προορίζεται να αντικαταστήσει το ΣΑΟΣ, για το φετινό καλοκαίρι, να έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις, προκειμένου να δρομολογηθεί στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες της ΓΝΩΜΗΣ, το ΣΑΟΝΗΣΟΣ βρίσκεται ακόμη στην Αθήνα. Από την πλευρά της εταιρείας, επισημαίνεται πως έχουν γίνει όλα όσα προβλέπονται και απαιτούνται και αναμένεται η επιθεώρηση και η τελική απόφαση για δρομολόγησή του, η οποία μάλλον έχει ήδη καθυστερήσει σημαντικά.

Τι λέει η σύμβαση

«Σήμερα ημέρα Tετάρτη την 24 του μήνα Μαΐου του έτους 2017, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι υπογεγραμμένοι:

(1) Παναγιώτης ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το Ελληνικό Δημόσιο, και (2) Μανούση Ελένη του Φωτίου,. νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2212.3-1/4452/18/47781/16/03-06-2016 Βεβαίωση Υπηρεσίας Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών, πλοιοκτήτριας του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου ΣΑΟΣ ΙΙ Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ 10599, ενεργούντες σε υλοποίηση της υπ’ αριθμ. 252.1.2/102632/16/30-11-2016 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία κατακυρώθηκε στο δεύτερο από τους συμβαλλόμενους το αποτέλεσμα του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2252.1.1/50740/16/13-06-2016 προκήρυξη την 04η Αυγούστου 2016 για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΛΑΥΡΙΟ – ΛΗΜΝΟΣ –ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, υπό την ιδιότητα του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.2/97045/ΔΠΓΚ/19-12-2014 απόφαση Υπουργείου Οικονομικών και τις υπ’ αριθμ.2811.23/110376/16/30-12-2016 (ΑΔΑ:7ΩΞΜ4653ΠΩ-00Ζ) και 2811.23/15130/17/28-02-2017 (ΑΔΑ:6ΚΓΒ4653ΠΩ-Ρ2Ν) αποφάσεις ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ, οι οποίες καταχωρήθηκαν, αντίστοιχα, στο μητρώο δεσμεύσεων με α/α.3 και με α/α.29 και στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με α/α.1684 και α/α.17450 , καθώς και την υπ’ αριθμ.31/2017  Πράξη του Ζ ́ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου , αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, ονομαζόμενο στο εξής «ανάδοχο», την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΛΑΥΡΙΟ – ΛΗΜΝΟΣ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα για το χρονικό διάστημα από 12/06/2017 έως 03/09/2017 [(σύνολο δώδεκα εβδομάδες)], με υποχρέωση ελεύθερης προσέγγισης του δρομολογίου προς Αλεξανδρούπολη άνευ καταβολής μισθώματος , έναντι ποσού σαράντα ενός χιλιάδων, επτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ (41.749,00€) , ανά πλήρες δρομολόγιο, στη νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου ΣΑΟΣ ΙΙ Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ 10599…»

Παράλληλα αναφέρονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου, τα δρομολόγια του πλοίου, τα μισθώματα, κλπ

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr