Χειμερινές εκπλήξεις στο Δέλτα του Έβρου

Κατά την πρώτη χειμερινή καταμετρήθηκαν αρκετά υδρόβια πτηνά καθώς επίσης και άλλα είδη που ήρθαν για να διαχειμάσουν στον υπέροχο και σημαντικό αυτό υδροβιότοπο.

Στις λιμνοθάλασσες και τις νησίδες του Δέλτα οι οποίες πάντα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καταμετρήθηκαν 120 Στρειδοφάγοι και 115 Αργυροπούλια και περίπου 2.800 Φοινικόπτερα.

Ο χειμώνας καλωσόρισε το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης με τον καλύτερο τρόπο. Κατά την πρώτη χειμερινή μέτρηση η οποία πραγματοποιήθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου καταμετρήθηκαν αρκετά υδρόβια πτηνά καθώς επίσης και άλλα είδη που ήρθαν για να διαχειμάσουν στον υπέροχο και σημαντικό αυτό υδροβιότοπο.

Το Δέλτα του Έβρου έκρυβε εκπλήξεις καθώς παρατηρήθηκαν και φωτογραφήκαν δύο Nεροκoτσέλες στην περιοχή της λιμνοθάλασσας Δράνας.

Ο αριθμός των παπιών άρχισε να αυξάνεται κατακόρυφα με πολυπληθέστερο είδος τις Πρασινοκέφαλες με σχεδόν 9.150 άτομα. Ακολουθούν τα Σφυριχτάρια με 5.600ατ., τα Κιρκίρια με 3.600ατ., οι Ψαλίδες με 800ατ. και τέλος οι Βαρβάρες με 850ατ.

Οι κύκνοι σε σχετικά αρκετά χαμηλούς αριθμούς για την εποχή και πολυπληθέστερο είδος τους Βουβόκυκνους γεγονός που δείχνει ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας οι κιτρινόραμφοι κυρίως, μετακινούνται για αναζήτηση τροφής στο τούρκικο κομμάτι του Δέλτα όπου υπάρχουν οι γνωστές ρυζοκαλλιέργειες.

Στις λιμνοθάλασσες και τις νησίδες του Δέλτα οι οποίες πάντα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καταμετρήθηκαν 120 Στρειδοφάγοι και 115 Αργυροπούλια και περίπου 2.800 Φοινικόπτερα.

Οι 125 Αργυροπελεκάνοι περιφέρονται σε όλο το Δέλτα καθημερινά για την αναζήτηση του καλύτερου σημείου κούρνιας σε αντίθεση με τις 650 Αβοκέτες που είναι σκορπισμένες σε όλη την έκταση του υδροβιοτόπου.
Τέλος οι χήνες και τα αρπακτικά δειλά δειλά έκαναν την εμφάνισή τους για να μας θυμίσουν ότι ο χειμώνας ήρθε για να μείνει.

Γεώργιος Ηλιάδης – Περιβαλλοντολόγος MSc
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο