«Φτερά» σε όλη την ΑΜΘ ανοίγει η Ακαδημία ΠΕ Έβρου

Τα ‘φτερά’ της σε όλη την περιφέρεια ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανοίγει από φέτος η πρωτοβουλία «Ακαδημία ΠΕ Έβρου» η οποία ξεκίνησε πέρσι πιλοτικά στην Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα.

Πρόκειται για μία δομή δια βίου μάθησης, στο πλαίσιο της οποίας, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να παρακολουθήσουν έναν κύκλο διαλέξεων, για διάφορα θέματα, από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους. Στην πρώτη αυτή πιλοτική εφαρμογή της πρωτοβουλίας στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, 270 πολίτες της περιοχής, παρακολούθησαν 63 συνολικά δίωρες διαλέξεις, από 63 αντίστοιχα καθηγητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.

Οι διαλέξεις κατανεμήθηκαν σε 3 θεματικές ενότητες : «Αγωγή των Πολιτών», «Η Ιατρική στη σύγχρονη κοινωνία» και «Φύση και Άνθρωπος». Οι δύο πρώτες πραγματοποιήθηκαν στην Αλεξανδρούπολη και η τρίτη στην Ορεστιάδα. Σε καθεμία από τις 21 διαλέξεις κάθε θεματικής ενότητας συμμετείχαν 90 πολίτες.

Η πρωτοβουλία αυτή οργανώθηκε σε πλήρως εθελοντική βάση και δεν επέφερε κανένα οικονομικό κόστος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο ίδιο πλαίσιο και με την ίδια προσέγγιση και λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον των πολιτών να συμμετάσχουν σε τέτοιες διαλέξεις (από την αξιολόγηση μέσω δομημένου ερωτηματολογίου που διενεργήθηκε στην Π.Ε. Έβρου προέκυψε ότι ποσοστό 90,13 % των συμμετεχόντων πολιτών ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εκ νέου σε διαλέξεις, ενώ το 92,11 % απήντησαν ότι η οργάνωση των διαλέξεων ήταν πολύ καλή), σχεδιάζεται η επέκταση της πρωτοβουλίας αυτής σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η σχεδιαζόμενη δράση για όλη την ΑΜΘ

Τα βασικά στοιχεία της δράσης «ΑΚΑΔΗΜΙΑ -ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» έχουν ως εξής : Σκοπός: Η ενεργός υποστήριξη της δια βίου μάθησης – εκπαίδευσης ενηλίκων στην περιοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στόχος: Η δια βίου μάθηση και εκπαίδευση των πολιτών και η διασύνδεση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με τους πολίτες και την κοινωνία.

Συνεργαζόμενοι φορείς:

• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Μέσω της συνεργασίας αυτής, καθηγητές ανώτατων σχολών της περιοχής μας, μπορούν να μοιράζονται με τους πολίτες εξειδικευμένες γνώσεις, σκέψεις και απόψεις σε επιμέρους αντικείμενα και θεματικά πεδία. Περιγραφή της δράσης:

Προβλέπεται η πραγματοποίηση σειράς διαλέξεων, από καθηγητές των συνεργαζόμενων Σχολών, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανάλογα με την έδρα κάθε Σχολής. Σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μπορούν να επιλεγούν οι θεματικές ενότητες και τα επιμέρους θέματα των διαλέξεων.

Οι καθηγητές των Σχολών, δηλώνουν συμμετοχή στις διαλέξεις, σε εθελοντική βάση, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η θεματολογία των διαλέξεων προκύπτει με βάση το αντικείμενο σπουδών των Σχολών και το ενδιαφέρον των καθηγητών.

Οι διαλέξεις είναι δίωρες και πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα για κάθε θεματική ενότητα. Δικαίωμα εγγραφής στους κύκλους των διαλέξεων κάθε θεματικής ενότητας έχουν όλοι οι πολίτες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, άνω των 18 ετών. Μοναδικό κριτήριο επιλογής είναι η σειρά προτεραιότητας εγγραφής, βάση σχετικού αριθμού πρωτοκόλλου. Σε κάθε θεματική ενότητα προβλέπεται η εγγραφή ορισμένου αριθμού επιπλέον πολιτών ως επιλαχόντων.

Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων κάθε θεματικής ενότητας χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης σε όσους έχουν παρουσία στο 60% τουλάχιστον των διαλέξεων αυτών. Για την περίοδο 2016-2017 εκτιμάται ότι θα υπάρξει η δυνατότητα να συμμετάσχουν στις διαλέξεις πάνω από 1.000 πολίτες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ θα διδάξουν σ’ αυτές περισσότεροι από 250 καθηγητές των Σχολών.

Οικονομικό αντικείμενο: Η δράση δεν εμπεριέχει οικονομικό αντικείμενο. Βασίζεται στην εθελοντική προσφορά των Καθηγητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Για τυχόν χρηματοοικονομικές ανάγκες που θα δημιουργηθούν από το έτος 2017 και μετά, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες προβλεπόμενες ενέργειες, για την ένταξη της δράσης στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., κατόπιν έγκρισης του Περιφερειακού Συμβουλίου αυτής.

Διάρκεια: Η δράση είναι πρωτοποριακή και καινοτομική τουλάχιστον σε πανελλαδικό επίπεδο και μπορεί να καταστεί μία πρότυπη δράση – θεσμός για την περιοχή μας, η οποία θα επαναλαμβάνεται κάθε έτος, από το 2015 και μετά, με μία περίοδο των διαλέξεων, κατά προσέγγιση, από τον Οκτώβριο ενός έτους έως τον Απρίλιο του επόμενου έτους. Για την περίοδο 2016-2017 η έναρξη των διαλέξεων προσδιορίζεται στις αρχές Νοεμβρίου 2016 και η λήξη τους περί τα τέλη Μαρτίου 2017.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr