Υψηλά ποσοστά σχολικής εγκατάλειψης στην ΑΜΘ

Στο 9,7% βρίσκεται η σχολική διαρροή στον Έβρο, με τη Ροδόπη στο 16,6% και την Ξάνθη στο 15,59% να συμπληρώνουν την τριάδα.

Τα ποσοστά της περιφέρειας ΑΜΘ είναι τα υψηλότερα στη χώρα σχετικά με τη σχολική εγκατάλειψη. Αυτό είναι ένα από τα βασικά ευρήματα του έργου «Experimentation on Social Policy for Youth» (ESPY) που υλοποιήθηκε στην ΑΜΘ, με στόχο την ανάπτυξη, δοκιμή, διάχυση και πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων δράσεων αναφορικά με την απασχολησιμότητα των νέων, με στόχο τον περιορισμό της ανεργίας και του αποκλεισμού.

Σύμφωνα με τον Παρατηρητή της Θράκης, τα υψηλά ποσοστά σχολικής εγκατάλειψης και η απασχόληση στις οικογενειακές αγροτικές επιχειρήσεις, τα προβλήματα προσβασιμότητας των μαθητών στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, οι αγκυλώσεις των δομών προώθησης της απασχόλησης και η έλλειψη μηχανισμού σύνδεσης των τοπικών αναγκών της αγοράς εργασίας με την επαγγελματική εκπαίδευση/κατάρτιση, είναι μερικά από τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στους μαθητικούς πληθυσμούς της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Σε ό,τι αφορά τις σχολικές διαρροές, η Ροδόπη αναδεικνύεται πρωταθλητής με ποσοστό 16,6%, όταν ο μέσος όρος της ΑΜΘ είναι 10,59% και ο μέσος όρος στη χώρα είναι 7,69%. Από κοντά ακολουθεί η Ξάνθη με 15,59%, ο Έβρος με 9,7% ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά τα έχουν Καβάλα και Δράμα με 5,63% και 5,42% αντίστοιχα.

Για τις ανάγκες του έργου ESPY, συστάθηκε Τοπική Δημόσια Επιτροπή (Local Public Committee), την οποία συνθέτουν έντεκα εκπρόσωποι στρατηγικών φορέων που σχετίζονται με τους τομείς της καταπολέμησης της ανεργίας των νέων και του περιορισμού της σχολικής εγκατάλειψης.

Στόχο αποτελεί η δημιουργία ενός θεσμοθετημένου πλαισίου λειτουργίας και υποστήριξης της Επιτροπής, η οποία θα παρέχει ένα διευρυμένο σύνολο συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΠΑΜΘ, για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων και πολιτικών.

Χαρακτηριστικές συστάσεις για την εξομάλυνση των προβλημάτων των νέων της Περιφέρειας αποτελούν, η καθιέρωση ειδικού μηχανισμού σύνδεσης των τοπικών αναγκών της αγοράς εργασίας με την επαγγελματική εκπαίδευση/κατάρτιση, η εξοικείωση των μαθητών με την έννοια του επιχειρείν , καθώς και η δημιουργία ευρύτερων συστημάτων υπό τη μορφή ‘θύλακα’, μέσα από τον οποίο θα καθοδηγούνται, θα προστατεύονται και θα αναπτύσσονται νεοφυείς ιδέες.

Σημαντικές επίσης προτάσεις σχηματίστηκαν αναφορικά με την υιοθέτηση ενός περισσότερο ευέλικτου εκπαιδευτικού συστήματος, την καθιέρωση επαγγελματικών περιγραμμάτων και διαδικασιών πιστοποίησης προσόντων και την τυποποίηση της ‘συμπεριφοράς’ των μαθητών που είναι επιρρεπείς στη σχολική εγκατάλειψη, σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Σύμφωνα με τον Πασχάλη Τεμεκενίδη, Υπεύθυνο του έργου ESPY, «ευχής έργον είναι ό,τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα να συνεχίσει ως παρακαταθήκη για το μέλλον και τα επόμενα έργα».

Ο κ. Τεμεκενίδης τόνισε πως ένα από τα βασικότερα προβλήματα που έχουν αναφερθεί σε σχέση με την ανεργία των νέων και τη σχολική εγκατάλειψη στην ΑΜΘ είναι η έλλειψη δικτύωσης μεταξύ των φορέων που διαχειρίζονται αυτά τα θέματα. «Ουσιαστικά υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτά τα ζητήματα στην ΠΑΜΘ και έχουν ένα ανεπαρκές επίπεδο δικτύωσης και συνέργειας μεταξύ τους ώστε να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα» παρατήρησε ο ίδιος για να εξηγήσει πως βασικός στόχος του εν λόγω έργου ήταν να επιτευχθεί αυτή η δικτύωση, και αυτό θεωρεί πως πέτυχαν φέρνοντας κοντά πάρα πολλούς φορείς, με τρία στρογγυλά τραπέζια στα οποία κατατέθηκαν πολλές προτάσεις, οι βασικότερες εκ των οποίων θα πάνε προς υλοποίηση στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Παράλληλα με τη δικτύωση το έργο είχε και ένα μεγάλο ερευνητικό κομμάτι, όπου αποτυπώθηκε πως το ποσοστό της σχολικής διαρροής στην Περιφέρεια ΑΜΘ είναι το υψηλότερο στην Ελλάδα, και προέρχεται κυρίως από τις τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προς την δευτεροβάθμια, ενώ τα ποσοστά διαρροής στο Λύκειο είναι πολύ μικρά και παράλληλα οι νέοι της περιοχής έχουν τεράστια διάθεση να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε πολύ υψηλό επίπεδο.

«Άρα λοιπόν έχουμε ένα ανθρώπινο δυναμικό νεαρής ηλικίας το οποίο είναι πρόθυμο να φτάσει σε πολύ υψηλό μορφωτικό επίπεδο, παρόλο που υπάρχουν πολλά προβλήματα στον επαγγελματικό προσανατολισμό, ο οποίος είναι ελλιπέστατος» τόνισε, κάτι που διαπιστώθηκε από όλους τους φορείς που συμμετείχαν στη δικτύωση καθώς και τις απαντήσεις των νέων που συμμετείχαν στην έρευνα όπου φαινόταν πως το επίπεδο είναι ακόμα πολύ χαμηλό.

Τέλος, όπως σημείωσε η Γεωργία Χειράκη, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης σε θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «πρέπει να γίνονται δράσεις αυτού του είδους, ώστε να είμαστε έτοιμοι για να αξιοποιήσουμε και να απορροφήσουμε ευρωπαϊκά προγράμματα»

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr

              Μέλος του