Τα πόθεν έσχες των βουλευτών του Έβρου

Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των βουλευτών, για το οικονομικό έτος 2016 (χρήση 2015). Aναλυτικά το πόθεν έσχες των 4 βουλευτών του Έβρου, σε αντιπαραβολή με τα στοιχεία από το προηγούμενο έτος:

Γκαρά Νατάσα: Για το 2015 (χρήση 2014) το φορολογούμενο εισόδημα: 9.627,36 ευρώ και ακόμη 1 ακίνητο, καταθέσεις: 17.286,07 ευρώ και 1 αυτοκίνητο.
Για το 2016 (χρήση 2015) συνολικά έσοδα: 61.015,34 ευρώ (23,58 από μερίσματα-τόκοι – δικαιώματα/ 45.629,25 από άλλη περίπτωση/ 15.362,51 συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ) και ακόμη ένα ακίνητο, καταθέσεις (από το σύνολο καταθέσεων λογ/μων που εμφανίζονται στις καταστάσεις): 31.678,19 ευρώ και 1 αυτοκίνητο

Δημοσχάκης Αναστάσιος: Για το 2015 (χρήση 2014) το φορολογούμενο εισόδημα (μαζί με της συζύγου): 52.290,17 ευρώ και αφορολόγητα εισοδήματα: 7.043,31 ευρώ & 2.920 ευρώ (αποζημίωση καταστροφής αυτοκινήτου) και ακόμη 6 ακίνητα εκ των οποίων τα 2 του ανήκουν κατά 100%, καταθέσεις: 17.914,05 ευρώ, 2 αυτοκίνητα και κάποιες μετοχές.

Για το 2016 (χρήση 2015) συνολικά έσοδα (μαζί με της συζύγου): 132.317,99 ευρώ (1.741,19 από αναδρομικά προηγούμενων ετών/ 24,65 από ακίνητα/ 50.667,78 συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ/ 44.901,75 από άλλη περίπτωση/3,14 από μερίσματα-τόκοι – δικαιώματα / 6.160,00 από διάθεση περιουσιακών στοιχείων/ 28819,48 συνολικά από πλευράς συζύγου), 5 ακίνητα (διαμερίσματα, επαγγελματική στέγη, καλλιέργειες) εκ των οποίων τα 3 του ανήκουν κατά 100%, καταθέσεις (από το σύνολο καταθέσεων λογ/μων που εμφανίζονται στις καταστάσεις): 21.911,67 ευρώ, 3 αυτοκίνητα και κάποιες μετοχές.

Καΐσας Γεώργιος: Για το 2015 (χρήση 2014) το φορολογούμενο εισόδημα (μαζί με της συζύγου): 57.247,45 ευρώ και ακόμη 16 ακίνητα (αγροτεμάχια, οικόπεδα, διαμερίσματα) εκ των οποίων στα 6 είναι δικαιούχος κατά 100%, καταθέσεις : 27.222,35 ευρώ και 1 αυτοκίνητο.

Για το 2016 (χρήση 2015) συνολικά έσοδα (μαζί με της συζύγου): 103.384, 64 ευρώ (32,82 από μερίσματα-τόκοι – δικαιώματα/ 144,0 από ακίνητα/ 44.054,21 συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ/ 45.483,75 από άλλη περίπτωση/ 13.669,87 συνολικά από πλευράς συζύγου) και ακόμη 18 ακίνητα (διαμερίσματα, μονοκατοικίες, καλλιέργειες και δενδροκαλλιέργειες) εκ των οποίων στα 8 είναι δικαιούχος κατά 100%, καταθέσεις (από το σύνολο καταθέσεων λογ/μων που εμφανίζονται στις καταστάσεις): 32343,08 ευρώ, 1 αυτοκίνητο και κάποιες μετοχές.

Ρίζος Δημήτριος: Για το 2015 (χρήση 2014) το φορολογούμενο εισόδημα (μαζί με της συζύγου): 42.415,51 ευρώ και ακόμη 2 ακίνητα, καταθέσεις : 49.087 ευρώ και 2 αυτοκίνητα, 1 μηχανάκι και κάποιες μετοχές.

Για το 2016 (χρήση 2015) συνολικά έσοδα (μαζί με της συζύγου): 91.633,07 ευρώ (18.958,49 συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ/ 20,45 από μερίσματα- τόκοι – δικαιώματα/ 44.392,5 από άλλη περίπτωση/ 28.261,63 συνολικά από πλευράς συζύγου) και ακόμη 2 ακίνητα εκ των οποίων στο 1 είναι δικαιούχος κατά 100%, καταθέσεις (από το σύνολο καταθέσεων λογ/μων που εμφανίζονται στις καταστάσεις): 70.650,78 ευρώ, 2 αυτοκίνητα, 1 μηχανάκι και κάποιες μετοχές.

Οι δηλώσεις οι οποίες υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης θα παραμείνουν αναρτημένες μέχρι να λήξει η θητεία των υπόχρεων, και επιπλέον τρία χρόνια από την λήξη αυτής.

Πηγή RadioEvros.gr

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο