Σύστημα ημιυπογειοποίησης κάδων θα προμηθευτεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

Της Κικής Ηπειρώτου

Σε μία νέα εποχή, με πολλαπλά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για την πόλη και τους κατοίκους της, προχωρά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με την προμήθεια συστήματος ημιυπογειοποίησης κάδων, συνολικού προϋπολογισμού 344.782 ευρώ.

Η απόφαση για τη διενέργεια όλων των διαδικασιών δημοπράτησης και προμήθειας του εν λόγω σύγχρονου συστήματος πάρθηκε πρόσφατα από το δημοτικό συμβούλιο.

Σε πρώτη φάση, ο δήμος θα προμηθευτεί 33 ημιυπόγειους κάδους συλλογής σύμμεικτων απορριμμάτων, 28 ημιυπόγειους κάδους συλλογής ανακυκλώσιμων και ενός υδραυλικού γερανού που θα τοποθετηθεί σε συμβατικό απορριμματοφόρο όχημα προκειμένου να πραγματοποιείται η αποκομιδή των απορριμμάτων.

Στόχος της προσπάθειας είναι η ανάπτυξη ενός προγράμματος εναλλακτικού συστήματος συλλογής στον Δήμο, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης των απορριμμάτων, σε σημεία που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες, με τη χρήση των τυποποιημένων τροχήλατων κάδων, ή σε σημεία που απαιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους.

Όπως είναι γνωστό, ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα της προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριμμάτων, σε υπέργειους κάδους τοποθετημένους παραπλεύρως των πεζοδρομίων, είναι η έκθεση των απορριμμάτων σε κοινή θέα και παράλληλα η δυσοσμία που αναδύεται και δημιουργεί ”κακές” εντυπώσεις, τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες, ιδιαίτερα την θερινή περίοδο.

Η εγκατάσταση συστημάτων ημιυπόγειων κάδων αστικών απορριμμάτων, προσφέρει μεγαλύτερη αποθηκευτική ικανότητα ανά κάδο, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα τη λιγότερο συχνή αποκομιδή με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον και το κόστος αποκομιδής, η επαφή με τα απορρίμματα ελαχιστοποιείται ενώ δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου υπολείμματα. Παράλληλα η οπτική εικόνα της περιοχής βελτιώνεται, ενώ ελαχιστοποιείται η όχληση στο περιβάλλον και στην καθημερινότητα των δημοτών. Κατά συνέπεια η προμήθεια και η εγκατάσταση του συστήματος ημιυπογειοποίησης κάδων θα συμβάλει στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, στην αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου, της εικόνας και της ποιότητας ζωής στην πόλη.

Τα σημεία που θα τοποθετηθούν

Ο Δήμος έχει επιλέξει τα σημεία πιθανής χωροθέτησης των ημιυπόγειων κάδων λαμβάνοντας υπόψη την αξία της περιοχής και την ανάγκη βελτίωσης της αισθητικής της, την υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος αλλά και την δυνατότητα διέλευσης απορριμματοφόρου ώστε να υπάρχει πρόσβαση στην οδό που θα χωροθετηθεί ο ημιυπόγειος κάδος. Η γενικότερη περιοχή η οποία θα καλυφθεί από το σύστημα είναι αυτή που οριοθετείται μεταξύ της Λεωφόρου Μ. Αλεξάνδρου νότια και Κ. Παλαιολόγου βόρεια καθώς και των οδών Εθν. Αντιστάσεως δυτικά και Σολωμού ανατολικά. Η τελική επιλογή των χώρων εγκατάστασης θα γίνει σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ώστε να διασφαλιστεί η ορθή τοποθέτηση των κάδων στα πεζοδρόμια ή αλλού, τα οποία αποτελούν κοινόχρηστους χώρους και επομένως να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διέλευση των πεζών και των αναπήρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ημιυπόγειοι κάδοι θα είναι τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής με επαρκή, αποδεδειγμένη και δοκιμασμένη λειτουργία στην Ελλάδα. Πρωτότυπα συστήματα ημιυπόγειων κάδων που δεν έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς δεν γίνονται δεκτά. Το σύστημα των ημιυπόγειων κάδων θα πρέπει να είναι στιβαρής, ανθεκτικής κατασκευής ώστε να διασφαλίζεται η μακρόχρονη χρήση του χωρίς προβλήματα. Ειδικότερα το υπέργειο τμήμα θα πρέπει να εμφανίζει ευχάριστο σχεδιασμό, ώστε να προσφέρει αρχιτεκτονική εναρμόνιση με τον περιβάλλοντα χώρο του σημείου εγκατάστασης.

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο