Συνεδριάζει την Παρασκευή το δημοτικό συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με 25 θέματα

Συνεδριάζουν αύριο Παρασκευή 20 Ιουλίου τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ώρα 13:45 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (21η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσειs.
  2. Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
  3. Εισηγητική έκθεση Β” τριμήνου του έτους 2018 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού και τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης. (Ο.Π.Δ.) (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
  4. Τροποποίηση –συμπλήρωση της υπ΄αριθμ 658/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια οχημάτων»» (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
  5. Καθορισμός της ειδικότητας ύστερα από την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄/2006) όπως ισχύει με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 2018 (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
  6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών από το Δ.Σ. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
  7. Διαγραφή οφειλής από Βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
  8. Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018¨(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)
  9. Έγκριση διενέργειας προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
  10. Ανακοίνωση Ορισμού Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας των Υλικών για το έργο «Αποκατάσταση ρηγμάτων επιχώματος παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής περιοχής Νίψας» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
  11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΣΥΜΗΣ» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 2. Έγκριση της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Περιφερειακού Δρόμου» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)
  13. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν στον κ. Λάιο Ευάγγελο (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
  14. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν στον κ. Κουκουλομάτη Κωνσταντίνο (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
  15. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν στον κ. Καρακασίδη Περικλή (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
  16. Τροποποίηση Σύστασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος», »ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, και αντικατάσταση μελών. (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)
  17. Έγκριση της αριθ.94/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, »ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», σχετικά με την »5η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018» (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)
  18. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Δ.Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), σχετικά με τη «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων, κατά την εύνοια του νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Μάκρας Απ.)
  19. Παραχώρηση της λειτουργίας του ανοικτού κολυμβητηρίου Φερών κατά την κολυμβητική περίοδο του 2018 στον Μ.Γ.Σ. ¨Εθνικός Αλεξανδρούπολης¨ (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)
  20. Έγκριση τοποθέτησης περιπτέρων της 27ης Έκθεσης Βιβλίου από 21-07-2018 έως 29-07-2018 (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
  21. Έγκριση πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ «Κατασκευή Θερμικού Σταθμού και δικτύων τηλεθέρμανσης αγροτικών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και κτηρίων» (Εισηγ κ. Τριανταφυλλοπούλου Αλ.)
  22. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κων/νου Γκοτσίδη στο Βελιγράδι , από 10 έως και13 Μαΐου 2018 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
  23. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Προέδρου του Δ.Σ. κ.Κων/νου Γκοτσίδη, στη Θεσσαλονίκη στις 16 Μαΐου 2018 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
  24. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Προέδρου του Δ.Σ. κ.Κων/νου Γκοτσίδη, στη Θεσσαλονίκη στις 28 Ιουνίου 2018 (Εισηγ. Κ. Δήμαρχος)
  25. Έγκριση ή μη εγκατάστασης ποιμνιοστασίων σε δασικού χαρακτήρα έκταση στο αγρόκτημα Μέστης της Τοπικής Κοινότητας Συκορράχης (Εισηγ. κ. Βαταμίδης)

 

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr

              Μέλος του