Στην 4η ΥΠΕ το κτίριο του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης

Στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης περνά η χρήση του δημοτικού ακινήτου το οποίο στεγάζει το Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης για διάστημα 25 ετών και με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες και στους επισκέπτες της περιοχής. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του Δήμου να αποκατασταθούν όσο το δυνατόν πιο άμεσα όλα τα προβλήματα που δημιούργησε η θεομηνία του περασμένου Σεπτεμβρίου στο κτίριο, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια και καθυστερήσεις.

Το θέμα συζητήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σαμοθράκης. Όπως επισήμανε ο δήμαρχος Θανάσης Βίτσας, σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 3463/06, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης.

Ομοίως με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.
Το Περιφερειακό Ιατρείο – Νοσοκομείο Σαμοθράκης και νυν Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης στεγάζεται συνεχώς και αδιαλείπτως από το 1957 στο κτίριο των 245,27 τ.μ., που βρίσκεται στην είσοδο του οικισμού Χώρας και αποτελεί πλέον ιδιοκτησία του Δήμου Σαμοθράκης με βάση το αρίθμ. 230/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης. Η δημοτική αρχή πρότεινε τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του κτιρίου στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας- Θράκης που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας για την στέγαση των λειτουργιών του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης.

Όπως αναφέρεται στην ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο σκοπός της παραχώρησης είναι η στέγαση δομών Πρωτοβάθμιας περίθαλψης και συγκεκριμένα η στέγαση λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης για την παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής.

Σύμφωνα με τον υπ’ αρίθμ. Ν.4486/2017 Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) νοείται το σύνολο των ολοκληρωμένων υπηρεσιών εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίες έχουν σκοπό την παρακολούθηση, διατήρηση και βελτίωση της υγείας του ανθρώπου. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της νόσου, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την ολοκληρωμένη φροντίδα και τη συνέχεια αυτής.

Η παραχώρηση αυτοδίκαια παύει σε περίπτωση αλλαγής χρήσης και μπορεί να ανακληθεί με όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr