«Σπάει» στα δύο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης

Δημιουργία θέσης γενικού γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή

Τη δημιουργία θέσης γενικού γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με ξεχωριστές αρμοδιότητες από τον γ.γ. Κεντρικής Μακεδονίας, προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για τους ΟΤΑ, καθώς θεωρείται ότι επιβάλλεται από το μέγεθος και τις ανάγκες της συγκεκριμένης περιφέρειας.Στο άρθρο 12, με τίτλο «Σύσταση Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», του νομοσχεδίου «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», που έχει δώσει για διαβούλευση από χτες το υπουργείο Εσωτερικών, προβλέπει ότι μετά την έναρξη λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων όπως περιγρέφονται στο νομοσχέδιο «καταργείται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης».

Στο άρθρο έχει όλες τις προβλέψεις για τη σύσταση της νέας αποκεντρωμένης διοίκησης αλλά και πως θα γίνει η στελέχωση της με προσωπικό και μάλιστα ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης η 1/1/2017.

Συντονιστής ή ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, από την ημερομηνία λειτουργίας της, με την επιφύλαξη της παρ. 6, ο Συντονιστής ή ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης κατά την 31.12.2016, για δε την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ορίζεται αντίστοιχα με ίδια απόφαση του ως άνω Υπουργού επόμενος κατά σειρά αρχαιότητας συνολικής προϋπηρεσίας Γενικός Διευθυντής που ασκεί τέτοια καθήκοντα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης κατά την 31.12.2016 και μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από τον οικείο Συντονιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.5.α. Το μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παρέχει τις υπηρεσίες του σε υπηρεσιακές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ευρίσκονται εντός των ορίων των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καθίσταται αυτοδίκαια από 1.1.2017 προσωπικό των νέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr

              Μέλος του