Σε διαπραγμάτευση η επιδοτούμενη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σητεία

Με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα βρει το υπουργείο Μεταφορών την επόμενη αεροπορική εταιρεία που θα επιδοτηθεί με το ποσό των 235.000 ευρώ, προκειμένου να αναλάβει την γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σητεία, από 1Φεβρουαρίου ως τα τέλη Μαΐου του 2018.

Σημειώνεται πως τον περασμένο Νοέμβριο, μετά από σχετική διαγωνιστική διαδικασία, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είχε προτείνει την κατακύρωση της εκμετάλλευσης της γραμμής στην εταιρεία Sky Express. Ωστόσο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, εντόπισε κώλυμα στην υπογραφή της σύμβασης με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας κατέθεσε αίτηση ανάκλησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για την οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμη απόφαση.

Με δεδομένο ότι η παρούσα σύμβαση, με την οποία εκτελούνται τα δρομολόγια στη συγκεκριμένη γραμμή λήγει στις 31/1/2018, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση της εξυπηρέτησης των επιβατών στη γραμμή, την οποία χαρακτηρίζει ως «ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των περιφερειών στις οποίες αφορά», προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη γραμμή για το χρονικό διάστημα από 01/02/2018 μέχρι 31/03/2018, με δυνατότητα παράτασης έως 31/05/2018.

Οι εταιρείες που καλούνται να λάβουν μέρος στη διαδικασία, στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, είναι: ­

ASTRA AIRLINES
­OLYMPIC AIR­
SKY EXPRESS

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί στις 29 Ιανουαρίου 2018. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης. Κριτήριο επιλογής μεταξύ των αερομεταφορέων είναι το χαμηλότερο αιτούμενο οικονομικό αντιστάθμισμα, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ποσόν των 235.000 ευρώ για το τετράμηνο.

Κική Ηπειρώτου

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο