Σειρά ποιοτικών ελέγχων για το πόσιμο νερό του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Της Κικής Ηπειρώτου

Σε σειρά ποιοτικών ελέγχων, μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων, τόσο για το πόσιμο νερό, όσο και για τα λύματα του βιολογικού καθαρισμού της Αλεξανδρούπολης, θα προβεί το  Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του ΔΠΘ, μετά από απόφαση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης.

Όπως είναι γνωστό, είναι απαίτηση της νομοθεσίας και υποχρέωση της ΔΕΥΑΑ να διεξάγεται συχνός ποιοτικός έλεγχος για μία σειρά παραμέτρων (περίπου 53), των 24 ζωνών ύδρευσης της πόλης της Αλεξανδρούπολης, της πόλης των Φερών, και των οικισμών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Παράλληλα η ΔΕΥΑΑ, έχει υποχρέωση για τον συχνό έλεγχο της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων στην εκροή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, δηλαδή στο βιολογικό της καθαρισμό.

Για τον έλεγχο ενός μεγάλου αριθμού παραμέτρων από τις πιο πάνω (βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα, παρασιτοκτόνα, οργανοχλωριωμένες ενώσεις, κλπ) απαιτούνται όργανα όπως ατομική απορρόφηση, αέριος χρωματογράφος, ιοντικός χρωματογράφος, μεγάλου κόστους που ξεπερνούν συνολικά τα 100.000 €, ενώ παράλληλα απαιτείται και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για την λειτουργία των πιο πάνω οργάνων.

Επιπλέον, επειδή ο ποιοτικός έλεγχος του πόσιμου νερού είναι ζωτικής σημασίας και έχει άμεσο αντίκτυπο στην υγεία των πολιτών, απαιτείται πέρα από την αυτοαξιολόγηση του εργαστηρίου της ΔΕΥΑΑ, και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με αυτά ενός τρίτου διαπιστευμένου εργαστηρίου, για την εξασφάλιση με κάθε τρόπο της καλής ποιότητας του νερού των δικτύων της ΔΕΥΑΑ.

Η ΔΕΥΑΑ τα προηγούμενα χρόνια είχε μια πολύ καλή συνεργασία με το διαπιστευμένο Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για την ανάλυση των απαιτούμενων παραμέτρων στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων που αυτό εκτελούσε.

Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας το Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του ΔΠΘ, έστειλε προτάσεις συνεργασίας – οικονομικές προσφορές για την ανάθεση σε αυτό των αντίστοιχων αναλύσεων για το έτος 2018. Το συνολικό κόστος των αναλύσεων αγγίζει τις 15.000 ευρώ.

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΑ, αποφασίστηκε ομόφωνα να ανατεθεί η συγκεκριμένη εργασία στο Εργαστήριο του ΔΠΘ, προκειμένου να συνεχιστεί η αποτελεσματική συνεργασία τους, με στόχο πάντα την προστασία της δημόσιας υγείας.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο