«Πόλεμος» ΔΠΘ και Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Οι έλεγχοι σε ενέργειες της νυν και της προηγουμένης διοίκησης προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της συγκλήτου.

«Η Σύγκλητος στηρίζει πλήρως τις επιλογές της παρούσας Διοίκησης και του Πρύτανη προσωπικά» αναφέρεται σε ψήφισμα.

Σφοδρή είναι η αντίδραση της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για τις ενέργειες του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος είναι ταυτόχρονα μέλος του Δ.Π.Θ.

Όπως αναφέρεται σε ψήφισμα της Συγκλήτου, προς μεγάλη της έκπληξη, οι ενέργειες αυτές αφορούν σε έλεγχο δήθεν παράτυπων και αντιακαδημαϊκών ενεργειών του Πρύτανη προσωπικά, του συνόλου της Διοίκησης, αλλά και σε πεπραγμένα παλαιότερων Διοικήσεων,με μόνο κριτήριο να συμμετείχε στη Διοίκηση ο νυν Πρύτανης Αθανάσιος Καραμπίνης. Το θέμα έχει πάρει δημοσιότητα μέσα από ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών, η οποία έκανε λόγο για παράτυπες και αντιακαδημαϊκές ενέργειες  της σημερινής Διοίκησης του Πανεπιστημίου και του Πρύτανη προσωπικά.

Όπως επισημαίνεται στο ψήφισμα της Συγκλήτου, η τακτική αυτή συνεχίζεται, παρότι προηγούμενοι έλεγχοι της δικαιοσύνης σε ανώτατο επίπεδο για τα ίδια θέματα όχι μόνο δεν κατέδειξαν κάποια ευθύνη, αλλά αμετακλήτως απέδειξαν την ορθότητα και την νομιμότητα των ενεργειών της εκάστοτε Διοίκησης του Πανεπιστημίου.

«Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. θεωρεί ότι αυτές οι ενέργειες αποτελούν ακατανόητη προσπάθεια αμφισβήτησης και υπονόμευσης της νόμιμα εκλεγμένης Διοίκησης, μέσω της ειδικής απαξίωσης του Πρύτανη ως θεσμού αλλά και ως προσώπου, καθώς και σοβαρής παρακώλυσης του έργου του Ιδρύματος, με ιδιαίτερα σοβαρές ακαδημαϊκές και οικονομικές συνέπειες για το σύνολο του Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο αυτό, η Σύγκλητος στηρίζει πλήρως τις επιλογές της παρούσας Διοίκησης και του Πρύτανη προσωπικά και διαβεβαιώνει ότι θα εξαντλήσει το σύνολο των νόμιμων μέτρων προς κάθε κατεύθυνση και εναντίον παντός υπευθύνου, ώστε να διαφυλαχθεί το κύρος του Πανεπιστημίου και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία και η περιουσία του Ιδρύματος».

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο