efhmerida1

Πρόταση για νέα τμήματα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Την ίδρυση νέων τμημάτων αποφάσισε να προτείνει προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ.

Η μία πρόταση αφορά στην ίδρυση τμήματος Κτηνιατρικής, ένα τμήμα που εκτιμάται πως θα συμβάλλει τα μέγιστα στην αγροτική και κτηνοτροφική ανάπτυξη της περιοχής, παρέχοντας παράλληλα τρόπους θωράκισης της ζωικής παραγωγής, με την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Η δεύτερη πρόταση αφορά στην ίδρυση προγράμματος προπτυχιακών σπονδών στην Αγγλική Γλώσσα για την ιατρική επιστήμη.

Για το τμήμα Κτηνιατρικής

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που  υπογράφει ο πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ καθηγητής Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, η Συνέλευση τον Τμήματος Ιατρικής στη συνεδρίασή της στις 25 Απριλίου, προτείνει την ‘Ιδρυση Τμήματος Κτηνιατρικής, αφού έλαβε υπόψη ότι η γεωγραφική περιοχή του Έβρου και γενικότερα η Θράκη είναι :

 • από τις περιοχές με το μικρότερο κατά κεφαλήν εισόδημα και τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
  • Υπάρχει μεγάλο ποσοστό εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης νέων και ενεργών κατοίκων
  • Δε διαφαίνονται άμεσα αναπτυξιακά προγράμματα και δεν υπάρχουν οι υποδομές για να εφαρμοστούν αυτά σε μια γεωγραφικά απομονωμένη περιοχή
  • Υπάρχει επιβεβλημένη ανάγκη ανάπτυξης τον πρωτογενούς τομέα
  • Διαθέτει ιδανική μορφολογία τον εδάφους και εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας
  • οι κάτοικοι των ημιαστικών και αγροτικών περιοχών, ακόμη και αυτοί οι οποίοι δεν είχαν άμεση σχέση με την κτηνοτροφία, κατά μεγάλο ποσοστό προέρχονται από οικογένειες με παράδοση στην κτηνοτροφία
  • Αποτελεί την πύλη εισόδου των ζωονόσων στην Ελλάδα και την Ευρώπη
 • -Λόγω των ζωονόσων τα ποσοστά απώλειας τον ζωικού κεφαλαίου είναι τεράστια και αγγίζουν κατά τόπους το 90-95%, ενώ η ανασύσταση των κτηνοτροφικών μονάδων δεν ξεπερνά το 5°/ο
-Σπαταλούνται ποσά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις

Την ίδια στιγμή, το ΔΠΘ διαθέτει εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία ίδρυσης και λειτουργίας νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν ιδρυθεί και λειτουργήσει με επιτυχία και χωρίς προβλήματα 10 νέα Τμήματα. Παράλληλα, υπάρχει άφθονος χώρος στην Πανεπιστημιούπολη τον Τμήματος Ιατρικής για την ανέγερση των μονίμων εγκαταστάσεων τον Τμήματος Κτηνιατρικής. Με την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων της 4ης φάσης της Ιατρικής δεν θα απαιτηθούν νέες εγκαταστάσεις για τις παραδόσεις των θεωρητικών μαθημάτων, ενώ όπως τονίζεται, το Τμήμα Κτηνιατρικής, σε συνεργασία με τα Τμήματα Ιατρικής, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και ιδιαίτερα με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτύξης τον Δημοκριτείου Πανεπιστημίού Θράκης, μπορούν να αποτελέσουν μοχλό αγροτικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης και ένα τόξο Θωράκισης της ζωικής παραγωγής, με την αντιμετώπιση των ζωονόσων στην περιοχή αυτή πού αποτελεί πύλη εισόδου όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά και της Ευρώπης.

Έτσι, η Συνέλευση τον Τμήματος Ιατρικής ζητά από τη Σύγκλητο να της ανατεθεί η σύνταξη της σχετικής μελέτης σκοπιμότητας και του Διατάγματος ‘Ιδρυσης.

Για το πρόγραμμα στην αγγλική γλώσσα

Η Συνέλευση τον Τμήματος Ιατρικής στην απόφασή της για πρόταση ίδρυσης τμήματος αγγλόφωνης γλώσσας, αναφέρει ότι εξαιτίας της γεωγραφικής του θέσης, το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης αλλοδαπών φοιτητών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το Τμήμα διαθέτει την υποδομή για την ανάπτυξη ξενόγλωσσου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, ενώ τονίζεται ότι  η προσέλκύση φοιτητών από άλλες χώρες συμβάλλει στην ανάπτυξη και προβολή της Σχολής Επιστημών Υγείας και της ευρύτερης περιοχής. Υπο αυτό το πρίσμα, ζητά από τη Σύγκλητο να υιοθετήσει την πρόταση του Τμήματος για ίδρυση και λειτουργία ξενόγλωσσου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών στην Ιατρική Επιστήμη.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr