Πρόσκληση για τη δημιουργία υποδομών κοινωνικής μέριμνας στην Περιφέρεια ΑΜΘ

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση από την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), από Δήμους, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΚΟΙΣΠΕ, ΜΚΟ και φορείς των ΟΤΑ, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 – «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ», ύψους 1,74 εκατομμυρίων ευρώ.

Η πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση της δομής σίτισης του Δήμου, για εκείνο το μέρος του τοπικού πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύψει αυτήν την ανάγκη. Υπό το πρίσμα αυτό, στόχος της προκηρυσσόμενης δράσης είναι η υποστήριξη ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη ακραία φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αφορά στην παροχή συσσιτίων σε σταθερή και τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη, για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Η πράξη δεν αφορά λειτουργία δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου, διότι η αντίστοιχη υπηρεσία έχει σχεδιαστεί από την Περιφέρεια να παρέχεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Κέντρων Κοινότητας με την απασχόληση επιπλέον προσωπικού. Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει η δομή, θα είναι άτομα ή νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια όπως για παράδειγμα ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ, άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.K.T.) και από εθνικούς πόρους.

Πρόγραμμα για την σίτιση οικογενειών σε ακραία φτώχεια

Στον «αέρα» βγήκε η πρόσκληση από την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), από Δήμους, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΚΟΙΣΠΕ, ΜΚΟ και φορείς των ΟΤΑ, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 – «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ», ύψους 1,74 εκατομμυρίων ευρώ. AdTech Ad Η πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση της δομής σίτισης του Δήμου, για εκείνο το μέρος του τοπικού πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύψει αυτήν την ανάγκη.

Υπό το πρίσμα αυτό, στόχος της προκηρυσσόμενης δράσης είναι η υποστήριξη ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη ακραία φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αφορά στην παροχή συσσιτίων σε σταθερή και τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη, για χρονικό διάστημα τριών ετών. Η πράξη δεν αφορά λειτουργία δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου, διότι η αντίστοιχη υπηρεσία έχει σχεδιαστεί από την Περιφέρεια να παρέχεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Κέντρων Κοινότητας με την απασχόληση επιπλέον προσωπικού. Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει η δομή, θα είναι άτομα ή νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια όπως για παράδειγμα ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ, άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.K.T.) και από εθνικούς πόρους.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο