Προσλήψεις 4 φυλάκων στην Eφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων ατόμων για την εύρυθμη λειτουργία των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, ανακοινώνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου.

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δ.Αλεξανδρούπολης
στο Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δ.Σαμοθράκης
στο Αρχαιολογικό Χώρο Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης Δ.Ορεστιάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ

Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Αριθμός

ατόμων

Αρχαιολογικό Μουσείο και Αρχαιολογικοί Χώροι Αλεξανδρούπολης(Δήμος Αλεξανδρούπολης) ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου(Δήμος Διδυμοτείχου) ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
Αρχαιολογικό Μουσείο και Αρχαιολογικοί Χώροι Σαμοθράκης (Δήμος Σαμοθράκης) ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1
Αρχαιολογικός Χώρος Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης(Δήμος Ορεστιάδας) ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 1

Διάρκεια σύμβασης :

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, Λεωφόρος Μάκρης 44, Τ.Κ.: 68131 – Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Ευαγγελίας Πολυχρονάκη (τηλ. επικοινωνίας: 25510-26103).

 

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο