Προς συγχώνευση με την Συνεταιριστική Δράμας η Τράπεζα του Έβρου

Στις 22 Ιανουαρίου τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου, θα κληθούν να αποφασίσουν για τη συγχώνευση της τράπεζας με την αντίστοιχη της Δράμας, με στόχο τη δημιουργία μίας μεγάλης περιφερειακής τράπεζας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει τρία θέματα, όλα σχετικά με την επικείμενη συγχώνευση:

1) Έγκριση της συγχώνευσης της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. με την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2515/1997, του άρθρου 10 παρ. 5 του Ν. 1667/1986, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 98 του Ν. 4316/2014 και των άρθρων 69-77α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως
ισχύουν.

2) Υποβολή και έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, β) της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν.2515/1997

3) Ορισμός εκπροσώπου του Συνεταιρισμού για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της σύμβασης συγχώνευσης.

Το σκεπτικό της συγχώνευσης

Όπως αναφέρθηκε στη συνεδρίαση του ΔΣ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας, στα τέλη Νοέμβρη, η σημερινή θέση των δύο Πιστωτικών Ιδρυμάτων καταδεικνύει με σαφήνεια «κενά αγοράς» και ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες για τη συνεταιριστική τραπεζική σε τοπικό επίπεδο, η δυνατότητα κεφαλαιοποίησης των οποίων συναρτάται με σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις, μεταξύ των οποίων καθοριστική σημασία κατέχει η προοπτική της εν δυνάμει συγχώνευσής τους.

Επιπλέον, εκτιμήθηκε ότι  η ουσιαστική δυναμική που αναμένεται να προκύψει από τη δημιουργία μίας ισχυρής Περιφερειακής Συνεταιριστικής Τράπεζας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, θεωρείται το σημαντικότερο αναμενόμενο αποτέλεσμα από τη συγχώνευση. Η βαθμιαία αύξηση της παρουσίας της Νέας Συνεταιριστικής Τράπεζας στα σημαντικά αστικά και οικονομικά κέντρα της βόρειας Ελλάδας, με σχεδιασμένη και σταθμισμένη παρουσία στις πρωτεύουσες των νομών, όπου σήμερα δεν υφίσταται παρουσία, θα αποτελέσει πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής των δύο τραπεζών.

Παράλληλα, προκρίνεται η συνεργασία με την Παγκρήτια Τράπεζα, η οποία θα συμμετέχει στο εγχείρημα ως Στρατηγικός Εταίρος, παρέχοντας την τεχνογνωσία της στην τεχνολογική ανάπτυξη του νέου οργανισμού.

Το γεγονός ότι η Τράπεζα της Δράμας θα απορροφήσει την Τράπεζα του Έβρου αιτιολογείται κυρίως από το ότι η πρώτη έχει σχεδόν τη διπλάσια αξία-Καθαρή Θέση σε σχέση με την Τράπεζα του Έβρου. Επιπλέον, η δημιουργία νέου οργανισμού θα ήταν πολύπλοκη, υψηλού κόστους και χρονοβόρα, με αποτέλεσμα να μη θεωρείται εφικτή στα στενά χρονικά περιθώρια που έχει ορίσει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Αυτό που ξεκαθαρίζεται από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου είναι ότι η εξέλιξη αυτή θα έχει μόνο θετικά αποτελέσματα, τόσο για τους εργαζόμενους και συνεργάτες όσο και για τους καταθέτες και συναλλασσόμενους.

Κική Ηπειρώτου

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr