Προκηρύχθηκαν θέσεις για Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας

Στην προκήρυξη περί των 2.700 κενών και κενούμενων θέσεων Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, ΠΕΔΥ, Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων και Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων, προχώρησε το υπουργείο Υγείας. Η προκήρυξη «τρέχει» από τις 14 Μαρτίου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η 28η Μαρτίου 2017.

Στον Έβρο ανοίγονται θέσεις για στελέχωση περιφερειακών ιατρείων Βάλτου, Καβύλης, Μάνης, Πετράδων, Πετρωτών, Κυπρίνου που εντάσσονται στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας, στα Περιφερειακά Ιατρεία Λαβάρων και Πρωτοκκλησίου που εντάσσονται στο Κέντρο Υγείας Σουφλίου αλλά και στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ιατροί με τίτλο ειδικότητας γενικής Ιατρικής,  οι ιατροί  υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου  και οι ιατροί επί θητεία.  Οι  ιατροί με τίτλο ειδικότητας γενικής ιατρικής  προηγούνται των  ιατρών  υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου και των ιατρών επί θητεία. Επίσης, ιατροί που υπηρετούν με παράταση θητείας έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην  παρούσα προκήρυξη.

Στην προκήρυξη μπορούν να συμμετάσχουν και ιατροί που είχαν συμμετάσχει σε Προκηρύξεις – Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος του Υπουργείου από το 2011. Θα καταθέτουν αίτηση χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (εκτός κι αν τα δικαιολογητικά ήταν ελλιπή, τα οποία και συμπληρώνουν) ενώ απαραίτητη  προϋπόθεση σε αυτή την περίπτωση είναι η σαφής αναφορά στην προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος που είχε λάβει μέρος ο υποψήφιος( όπου και είχε καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά), καθώς και σε ποια κατηγορία ιατρών ήταν (υπόχρεων ή επί θητεία).

Οι θέσεις στον Έβρο όπως αναγράφονται στην προκήρυξη

Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ (Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΠΕΔΥ ΚΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΠΕΔΥ Περιφερειακό Ιατρείο ΒΑΛΤΟΥ

Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ (Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΠΕΔΥ ΚΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΕΔΥ #ΠΕΔΥ Περιφερειακό Ιατρείο Ι ΚΑΒΥΛΗΣ

Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ (Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΠΕΔΥ ΚΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΕΔΥ Περιφερειακό Ιατρείο  ΜΑΝΗΣ

Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ (Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΠΕΔΥ ΚΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΕΔΥ Περιφερειακό Ιατρείο  ΠΕΤΡΑΔΩΝ

Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ (Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΠΕΔΥ ΚΥ ΔΙΚΑΙΩΝ ΠΕΔΥ Περιφερειακό Ιατρείο ΚΥΠΡΙΝΟΥ

Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ (Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΠΕΔΥ ΚΥ ΔΙΚΑΙΩΝ ΠΕΔΥ Περιφερειακό Ιατρείο  ΠΕΤΡΩΤΩΝ

Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ (Οργανική μονάδα έδρας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ) ΠΕΔΥ ΚΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΠΕΔΥ Περιφερειακό Ιατρείο  ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙΟΥ

Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ (Οργανική μονάδα έδρας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ) ΠΕΔΥ ΚΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΠΕΔΥ Περιφερειακό Ιατρείο ΛΑΒΑΡΩΝ

Π Γ Ν ΕΒΡΟΥ (Οργανική μονάδα έδρας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ) ΠΕΔΥ ΚΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ Σ ΠΕΔΥ Κέντρο Υγείας ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Ιατροί που είχαν συμμετάσχει σε Προκηρύξεις – Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος του Υπουργείου από το 2011, καταθέτουν αίτηση χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (εκτός κι αν τα δικαιολογητικά ήταν ελλιπή, τα οποία και συμπληρώνουν). Απαραίτητη προϋπόθεση σε αυτή την περίπτωση είναι η σαφής αναφορά στην προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος που είχε λάβει μέρος ο υποψήφιος( όπου και είχε καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά), καθώς και σε ποια κατηγορία ιατρών ήταν (υπόχρεων ή επί θητεία). 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ιατροί με τίτλο ειδικότητας γενικής Ιατρικής, οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και οι ιατροί επί θητεία. 3. Οι ιατροί με τίτλο ειδικότητας γενικής ιατρικής προηγούνται των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου και των ιατρών επί θητεία. 4. Ιατροί που υπηρετούν με παράταση θητείας έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα προκήρυξη.

  • Στους Ιατρούς που θα τοποθετηθούν στα Π.Ε.Δ.Υ. – Περιφερειακά Ιατρεία και Π.Ε.Δ.Υ – Κέντρα Υγείας στα οποία υπάρχει επισήμανση με δίεση (#), θα καταβάλλεται το επίδομα των 400 ευρώ

Όλη η προκήρυξη στον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.healthview.gr/wp-content/uploads/2017/03/prokiryxi-martioy-2017.pdf

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο