Οι αρμοδιότητες του αναπληρωτή διοικητή του ΠΓΝΑ Σταύρου Τζωίδη

 

Ο Σταύρος Τζωίδης θα είναι αναπληρωτής διοικητής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Μετά από απόφαση του διοικητή του ΠΓΝΕ Δημήτρη Αδαμίδη, στον κ. Τζωίδη εκχωρούνται οι εξής αρμοδιότητες:

1) Η εποπτεία του τμήματος πληροφορικής, σε συνεργασία με τον Διοικητή.

2) Η εποπτεία του τμήματος ποιότητας σε συνεργασία με τον Διοικητή.

3) Η εποπτεία της τεχνικής υπηρεσίας και εισηγείται σχετικά στον Διοικητή και το

Δ.Σ.

4) Η υπευθυνότητα για θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.

5) Η μέριμνα για τη σύνταξη εισήγησης προς το Δ.Σ. για το ετήσιο πρόγραμμα εφημεριών μετά από συνεργασία με το επιστημονικό συμβούλιο, τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και τον Διοικητή.

6) Η μέριμνα για τη σύνταξη εισήγησης προς το Δ.Σ. για το ετήσιο πρόγραμμα υπερωριών, νυκτερινών και εξαιρέσιμων μετά από συνεργασία με τις διευθύνσεις νοσηλευτικής, διοικητικής και τεχνικής υπηρεσίας.

7) Εισηγείται στο Δ.Σ., μετά από εισήγηση του επιστημονικού συμβουλίου, για εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα.

8) Αποφασίζει την κατανομή των χειρουργικών αιθουσών σε συνεργασία με τον διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας.

9) Εγκρίνει και υπογράφει το μηνιαίο πρόγραμμα εφημεριών και υπερωριών, που καταρτίζεται σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ.

10) Εισηγείται στο Δ.Σ. τις εκπαιδευτικές άδειες του προσωπικού.

11) Λαμβάνει μέτρα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και παρακολουθεί την αναμονή στις υπηρεσίες του νοσοκομείου.

12)Αναπληρώνει τον Διοικητή σε περίπτωση μονοήμερης απουσίας του μόνο για άκρως επείγοντα θέματα και πάντα σε συνεργασία με τον αντίστοιχο Διευθυντή (Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Τεχνικής, Διοικητικής Υπηρεσίας)

13)Αναπληρώνει τον Διοικητή σε περίπτωση πολυήμερης αδείας σε επείγοντα θέματα και πάντα με συνυπογραφή του αντίστοιχου Διευθυντή (Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Τεχνικής, Διοικητικής Υπηρεσίας) καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο θέμα για το οποίο έχει λάβει ειδική γραπτή εξουσιοδότηση από τον Διοικητή.

14)Όλες οι αποφάσεις του Αναπληρωτή Διοικητή υπόκεινται στον ιεραρχικό έλεγχο του Διοικητή.

15)Οι ανωτέρω αρμοδιότητες μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση του Διοικητή.

Αναπληρωτής διοικητής για το πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο

Ο Σταύρος Τζωίδης είναι πτυχιούχος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, απόφοιτος της Σχολής Εφαρμογής Οικονομικών Επιστήμων του Γενικού Επιτελείου Στρατού, του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου και της Σχολής Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Διατέλεσε Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Μεραρχίας στην Αλεξανδρούπολη, Οικονομικός Σύμβουλος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Κύπρου και Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών του Στρατηγείου του ΝΑΤΟ, στη Θεσσαλονίκη.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο