Οι Αμπελώνες, η Ανάδειξη Τοπικών Οίνων και ο Οινοτουρισμός ως μοχλός ανάπτυξης

 Ημερίδα στην Αλεξανδρούπολη διοργάνωσε η ΟΕΒΕΣΕ στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος Interreg «Ελλάδα – Βουλγαρία». Η διαμόρφωση μιας οινικής ταυτότητας στηριζόμενος σε τοπικές ποικιλίες και όχι στις ξενικές γαλλικές είναι το ζητούμενο για να τοποθετήσουν την περιοχή στον Οινοτουριστικό Χάρτη της Ελλάδας και της Ευρώπης.

 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 3.04.2018, η Hμερίδα Έναρξης του έργου με τίτλο Developing Identity ON YildQ Soil and Site “Dionysos” που υλοποιείται στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος  Interreg «Ελλάδα –  Βουλγαρία».

Την ημερίδα διοργάνωσε ο τοπικός εταίρος του έργου η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών & Εμπορικών Σωματίων Έβρου και παραβρέθηκαν σ’ αυτήν εταίροι του προγράμματος από την Ελλάδα και την Βουλγαρία.

Στην κατάμεστη αίθουσα του επιμελητηρίου οι παραβρισκόμενοι, παρακολούθησαν τις εισηγήσεις των ομιλητών, με θέματα, τον Αμπελώνα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Αμπελώνα της Νότιας Βουλγαρίας, τον Οινοτουρισμό και την σημαντικότητά του για περιοχή και την τοπική ανάπτυξη, τον τρόπο ανάπτυξης οινοτουριστικής ταυτότητας και τέλος τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του διασυνοριακού έργου “Dionysos”.

Όπως αναφέρθηκε στις ομιλίες, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Έβρος και το Σουφλί ιδιαίτερα, είναι περιοχές με οινική δυναμική με ντόπιες, παλιές, ποικιλίες που η ιστορία τους χάνετε στις αρχές του 18ου αιώνα. Οι ποικιλίες που απαντώνται στο Σουφλί όπως ο Καρναχαλάς, ο Μπουγιαλαμάς, η Κερατσούδα και το Νταμιάτικο έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και σ’ αυτές τις ποικιλίες θα σχεδιαστεί η οινική ταυτότητα της περιοχής. Παρότι οι ποικιλίες υπάρχουν στην περιοχή για πάνω από 200 χρόνια δεν αξιοποιήθηκαν και δεν προωθήθηκαν έτσι ώστε οι περιοχές να διαμορφώσουν μια τοπική οινική ταυτότητα διαφορετική από την υπόλοιπη Ελλάδα και Ευρώπη.

Η διαμόρφωση μιας οινικής ταυτότητας στηριζόμενος σε τοπικές ποικιλίες και όχι στις ξενικές γαλλικές είναι το ζητούμενο. Όπως δήλωσε ο καθηγητής του Γεωπονικού πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής του τμήματος οινολογίας, Δρ Κοτσερίδης, τόσο ο οινολογικός κόσμος όσο και ο καταναλωτής ψάχνει για κάτι νέο, διαφορετικό από αυτό που υπάρχει σήμερα. Σ’ αυτό ακριβώς στοχεύει το έργο “Dionysos” στην επιστημονική παρακολούθηση και την οινοποίηση σε συνδυασμό μεταξύ τους, των τοπικών ποικιλιών, για την παραγωγή οίνων με χαρακτηριστικά εφάμιλλων ή και καλύτερων των Γαλλικών και Ιταλικών.

Όλα τα ανωτέρω θα τοποθετήσουν την περιοχή στον Οινοτουριστικό Χάρτη της Ελλάδας και της Ευρώπης. Το έργο “Dionysos” θα διαρκέσει δύο έτη και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας  INTERREG VA «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»

Στην αίθουσα του επιμελητηρίου οι παραβρισκόμενοι, παρακολούθησαν τις εισηγήσεις των ομιλητών, με θέματα, τον Αμπελώνα της ΑΜΘ, τον Αμπελώνα της Νότιας Βουλγαρίας, τον Οινοτουρισμό

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο