Νέες καθυστερήσεις για την έναρξη λειτουργίας του LNG της Αλεξανδρούπολης

Νέες καθυστερήσεις έχουν προκύψει για την κατασκευή και λειτουργία της πλωτής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με αίτημα της ίδιας της εταιρείας προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), υπάρχουν αλλαγές στα χρονοδιαγράμματα, με τη νέα εκτίμηση για τη λειτουργία του έργου να μετατίθεται στο 2019, από το 2017 που είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΡΑΕ, η εταιρεία με την επωνυμία «GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «GASTRADE A.E. », που εδρεύει στο Μαρούσι, κατέθεσε την 29η Δεκεμβρίου 2016 στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αίτηση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. Δ1/Α/19466/19.08.2011 άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου που κατέχει σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 464/2010).

Η εταιρεία αιτήθηκε την τροποποίηση της Άδειας ΑΣΦΑ λόγω αλλαγής στην επωνυμία του κατόχου της Άδειας από “GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ” σε “GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ” καθώς και λόγω αλλαγής στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

Επισημαίνεται πως τον Ιανουάριου του 2015, δόθηκε στην εταιρεία παράταση της διάρκειας παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού για εργοταξιακή χρήση ως το 2023, καθώς, όπως αναφερόταν είχαν μετατεθεί σημαντικά οι ημερομηνίες του σχετικού χρονοδιαγράμματος, τοποθετώντας πλέον τον ορίζοντα έναρξης λειτουργίας του έργου (κατ’ ́εκτίμηση της εταιρίας) περίπου στο 3ο τρίμηνο 2017…

Το παλιό και το νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου

Για την κατασκευή του έργου, στην απόφαση του 2011, υπήρχε η εκτίμηση ότι η κατασκευή του θα είχε ολοκληρωθεί το 2014, στους 36 μήνες.

Με την τροποποίηση της απόφασης γίνεται λόγος για ολοκλήρωση σε 96 μήνες από την αρχική απόφαση του 2011, δηλαδή το 2019. Σε ό,τι αφορά στην έναρξη της εμπορικής λειτουργίας, αυτή τοποθετείται και στις δύο αποφάσεις στα μέσα του 2019.

Εντύπωση προκαλούν οι αποκλίσεις μεταξύ των εκτιμήσεων της εταιρείας, στην απόφαση του 2011, για την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας, που είχε εκτιμηθεί ότι θα χρειαστούν 18 μήνες, ενώ στην νέα απόφαση γίνεται λόγος για 41 μήνες.

Και για την χρηματοδότηση του έργου όμως, επικρατούσε αισιοδοξία, αφού η απόφαση του 2011 αναφέρει ότι η εξασφάλιση της χρηματοδότησης θα γίνονταν σε 18 μήνες από τότε, ενώ στη νέα απόφαση υπάρχει εκτίμηση για 76 μήνες.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr