Νέα τμήματα ΔΠΘ και στις 3 πόλεις του Έβρου διεκδικεί ο Ιατρικός Σύλλογος

Επιμέλεια: Κική Ηπειρώτου

Με αφορμή τις διεργασίες για την ανάπτυξη και εξέλιξη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα μας, με τις πιθανές συνενώσεις Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και ίδρυση νέων σχολών και τμημάτων, ο Ιατρικός Σύλλογος Έβρου, σε ψήφισμά του, ζητά την  ισότιμη και ισόρροπη ανάπτυξη του ΔΠΘ, με τη δημιουργία νέων τμημάτων σε Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο και Ορεστιάδα.

Υπενθυμίζεται πως οι προτάσεις του Πανεπιστημίου προς το Υπουργείο Παιδείας  αφορούν την αναβάθμιση της Νοσηλευτικής Διδυμότειχου από ΤΕΙ σε πανεπιστημιακή και την ίδρυση σχολών Κτηνιατρικής στην Αλεξανδρούπολη και Διατροφολογίας, αρχικά στην Ορεστιάδα, στην πορεία όμως έγινε γνωστό πως υπάρχει απόφαση για δημιουργία της στην Αλεξανδρούπολη, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στο βόρειο Έβρο.

Το ψήφισμα

Στο ψήφισμά του, που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του διοικητικού του συμβουλίου στις 20 Μαΐου 2018, με βασικό αποδέκτη τον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου και συναποδέκτες τον Πρύτανη του ΔΠΘ, τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ, τον Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονίας και Δασολογίας του ΔΠΘ, τον Κοσμήτορα ΣΕΥΠ – ΤΕΙ ΑΜΘ, τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής Αλεξανδρούπολης, τους Δημάρχους  Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, τους Βουλευτές Έβρου, τον Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ και τον Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, αναφέρονται τα εξής:

«Η Θράκη και ο Νομός Έβρου ειδικότερα, για πολλούς λόγους (γεωγραφικούς, δημογραφικούς, οικονομικούς και κυρίως εθνικούς) πρέπει να ενισχυθούν οπωσδήποτε.

Η ενίσχυση σημαίνει, τόσο ενδυνάμωση των υπαρχόντων Πανεπιστημιακών τμημάτων, όσο και δημιουργία νέων.

Στα πλαίσια αυτά, και όσον αφορά τον Έβρο, δηλώνουμε ότι στηρίζουμε και διεκδικούμε την ισότιμη και ισόρροπη ανάπτυξη όλου του Νομού. Τα υπάρχοντα Τμήματα (Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας) πρέπει να στηριχθούν, με την επίλυση των όποιων προβλημάτων υπάρχουν, τόσο σε μέλη ΔΕΠ, όσο και σε κτηριακές εγκαταστάσεις –υλικοτεχνική υποδομή.

Όσον αφορά τα νέα Τμήματα που ενδέχεται να δημιουργηθούν, αυτά θα πρέπει να κατανεμηθούν και στις τρεις παραπάνω πόλεις τουλάχιστον, και ενδεχομένως επιπλέον και αλλού.

Για την Σχολή Επιστημών Υγείας, θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να στηριχθεί στη βάση των παραπάνω θέσεων.

Να γίνει άμεσα  προκήρυξη όλων των κενών θέσεων ΔΕΠ στην Ιατρική Σχολή Αλεξανδρούπολης, πράγμα που θα ενισχύσει τόσο την εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής , όσο και το Τριτοβάθμιο Περιφερειακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και την περίθαλψη των πολιτών στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

Το Τμήμα Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου θα πρέπει να στηριχθεί με κάθε τρόπο, να αναβαθμισθεί και να ενσωματωθεί στο ΔΠΘ παραμένοντας στο Διδυμότειχο και να πλαισιωθεί και από ένα δεύτερο Τμήμα συναφούς αντικειμένου. Η λειτουργία του είναι αλληλένδετη με την ενίσχυση του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, το οποίο θεωρούμε εκ των ων ουκ άνευ και το οποίο ως Ι.Σ. Έβρου έχουμε στηρίξει επανειλημμένα με διάφορους τρόπους.

Συνεπώς ο Νομός Έβρου πρέπει να ενισχυθεί εκπαιδευτικά στη βάση της ισότιμης και ισόρροπης ανάπτυξής του.

Σε όσους αποστέλλεται ή κοινοποιείται το παρόν ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε  ομόφωνα από το ΔΣ του Ι.Σ.Ε στη συνεδρίαση της 20-5-2018, παρακαλούνται να προβούν σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για την προώθηση των παραπάνω στόχων ενημερώνοντάς μας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Έβρου, ήταν, είναι και θα είναι πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα της ακριτικής περιοχής μας, η οποία αποτελεί προπύργιο του Έθνους».

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο