Νέα μηχανήματα 4,3 εκ ευρώ για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Την πράξη για την προμήθεια και εγκατάσταση τους υπέγραψε ο περιφερειάρχης ΑΜΘ Χ. Μετιος. Ο εξοπλισμός θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΑΜΘ 2014-2020 και θα λύσει πολλά προβλήματα στον τομέα της υγείας.

Σύγχρονα μηχανήματα και κορυφαίας τεχνολογίας εξοπλισμό, αξίας άνω των 4,3 εκ ευρώ, θα αποκτήσει σύντομα το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, μετά την υπογραφή της ένταξης του συγκεκριμένου έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας, από τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ Χρήστο Μέτιο.

Ο κ. Μέτιος υπέγραψε την Πέμπτη την ένταξη δύο νέων έργων, που θα χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΑΜΘ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού   6,1 εκατομμυρίων ευρώ. Το ένα έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων για τις ανάγκες του ΠΓΝΑ, τα οποία θα συμβάλλουν δραστικά στην επίλυση πολλών προβλημάτων στον τομέα της υγείας.  Με το άλλο έργο, συντελείται μια πολύ σημαντική παρέμβαση στο Πολιτιστικό γίγνεσθαι στην πόλη της Κομοτηνής με την αποπεράτωση της Τσανακλείου, έργο το οποίο δεν θα ολοκληρωνόταν μετά από την πρόσφατη απένταξή του από το Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  2007-2013 που διαχειριζότανε η ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης).

Ο εξοπλισμός για το ΠΓΝΑ

Πρόκειται για την πράξη με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης», προϋπολογισμού 4.329.878,40€. Η πράξη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου, Νοσηλευτική Μονάδα Αλεξανδρούπολης. Ειδικότερα τα εξής:

  • Προμήθεια Συστήματος Μαγνητικού Τομογράφου,
  • Προμήθεια και Εγκατάσταση έξι Κλινών Εντατικής Θεραπείας,
  • Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός συστήματος Ενδοσκοπήσεων Υψηλής Ανάλυσης και ενός συστήματος Γαστροσκόπησης με επεξεργαστή εικόνας,
  • Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός Ψηφιακού Αγγειογραφικού Συγκροτήματος Δύο Επιπέδων – Υβριδικού Χειρουργείου Υποέργο
  • Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΜΕΘ και ΜΑΦ_Α (1. Αναπνευστήρας ΜΕΘ (τεμάχια 10), 2.Μόνιτορ ΜΕΘ με δύο Κεντρικούς Σταθμούς (τεμάχια 10) 3. Κλίνες Νοσηλείας ΜΕΘ (τεμάχια 8), 4. Κλίνη Νοσηλείας ΜΕΘ Ειδικού Τύπου (τεμάχια 2), 5. Αντλίες έγχυσης τύπου σύριγγας (τεμάχια 40) Υποέργο
  • Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός Συστήματος Υπολογιστικής Τομογραφίας Πολλαπλών Τομών τύπου Ingenuity Core 128 Υποέργο
  • Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός Συστήματος Τομογραφικής Δικέφαλης γ’ – Κάμερας Γενικής Χρήσης τύπου Sumbia E Dual Υποέργο
  • Προμήθεια ενός σύγχρονου έγχρωμου Υπερηχοτομογράφου Υποέργο
  • Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση της λειτουργικότητας της αίθουσας Ψηφιακού Αγγειογράφου – Υβριδικού Χειρουργείου ( Ένα Ασύρματο χειροπληκτρολόγιο με φορτιστή, ένα αναισθησιολογικό μηχάνημα, ένα σύστημα αρχειοθέτησης εξετάσεων με σύστημα καταγραφής των εξετάσεων σε ηλεκτρονικά μέσα, ένα σύστημα λήψεων εικόνων για το αγγειογραφικό σύστημα για ορατότητα των αγγείων πέρα του θρόμβου σε ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και ένα μηχάνημα για την επέκταση του πολυκαταγραφικού συστήματος σε πληροφοριακό δίκτυο

Η ανακαίνιση του κτιρίου Νέστορος Τσανακλή

Με την πράξη αυτή, προϋπολογισμού 1.773.606,27 ευρώ, προβλέπεται να γίνει η ανακαίνιση και η αξιοποίηση του κτηρίου Νέστορος Τσανακλή, το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρίτου σε οικόπεδο 3.510,11 m2. Στο εσωτερικό του κτιρίου πρόκειται να γίνουν οι αναγκαίες μετατροπές στις διαρρυθμίσεις των χώρων έτσι ώστε αυτοί να υποδεχτούν τις νέες χρήσεις που πρόκειται να στεγαστούν. Θα γίνουν επίσης εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο για τη δημιουργία υπαιθρίου θεάτρου, λίμνης και χώρου αναψυχής. Ακόμη θα εξοπλιστεί με την κατάλληλη προμήθεια σε έπιπλα, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικών ψηφιακής βιβλιοθήκης, διακοσμητικά αντικείμενα κ.α.

Με το έργο αυτό αναμένεται να ενισχυθεί η πολιτιστική συνέχεια και συνοχή στη διασυνοριακή περιοχή της Ροδόπης και να δημιουργηθεί ένας εκπαιδευτικός και πολιτιστικός πόλος. Με την τελική διαμόρφωση το κτίριο αυτό θα αποτελέσει και πάλι σημείο αναφοράς , σύμβολο της πόλης μας για την παιδεία, την ιστορική εξέλιξη της περιοχής και χώρο της γνώσης και της συνεργασίας των λαών.

 

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο