Με 33 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης αύριο το μεσημέρι

Έγκριση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΜΘ, ψήφιση κανονισμού λειτουργίας  Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Σήμερα το μεσημέρι αύριο στις 2 θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξή του. Τα θέματα είναι οικονομικής φύσεως, εγκρίσεις δαπανών, πρόστιμα κλπ. , κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Γ’ δόση 2016 (X.E 2016) των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Παράλληλα, θα συζητηθεί η έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων και η έγκριση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020

Αναλυτικά:

1) Αιτήσεις – Ενημερώσεις.

2) Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου , οικ. έτους 2016 (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

3) Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

4) Πληρωμή ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών στη Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

5) Διαγραφές οφειλών από Βεβαιωτικούς Χρηματικού Καταλόγους , λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων ΚΟΚ ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

6) Συγκρότηση Επιτροπών : (α) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών , (β) Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών και (γ) Επιτροπή παραλαβής ελαστικών – ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων έργων, για το έτος 2016 σύμφωνα με το ν.4412/16. ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

7) Καταβολή ποσού 2.640,00 ευρώ που οφείλεται ακόμη στην ΑΕΠΙ εκ μέρους των λυθέντων Δημοτικών Επιχειρήσεων ΚΕΠΑΔΑ και ΔΗΚΕΑΛ ,για τις οποίες υπεύθυνοι και νόμιμοι εκπρόσωποι ήσαν οι :

α)Γρηγόρης Καραπιπέρης Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΚΕΠΑΔΑ) και

β) Άννα Κούτλιου-Λαμπαρδή Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΔΗΚΕΑΛ).
οι οποίοι φέρονται ως κατηγορούμενοι στο Τρ. Πλημ. Αλεξανδρούπολης στην δικάσιμο της 8/9/2016 κατόπιν εγκλήσεως της ΑΕΠΙ. (Εισηγ: κ. Παπατζελίδης Δημ.)

8) Λήψη απόφασης για Διαγραφή- Απαλλαγή βεβαιωμένων μισθωμάτων κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

9) Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μεταβίβαση σε ιδιώτη προσκυρωτέας δημοτικής έκτασης εμβαδού 43,84 τ.μ. στον οικισμό Άβαντα και καθορισμός τιμήματος αυτής. ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

10) Παράταση μισθωτηρίων συμβολαίων για τη στέγαση και λειτουργία των νηπιαγωγείων 8ου , 11ου ,24ου και 2ου του Δήμου Αλεξανδρούπολης ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

11) Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους. (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

12) Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Γ’ δόση 2016 (X.E 2016) των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου.» ( κ. Γερακόπουλος Χρ.)

13) Έγκριση 6ης Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2016.

14) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή παράπλευρων έργων περιφερειακού δρόμου» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

15) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περιφερειακού ιατρείου Φερών» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

16) Ακύρωση της υπ αριθ. 439/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κόμβου εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης Ηροδότου –Περιφερειακού»(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

17) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου ««Διαμόρφωση κόμβου εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης Ηροδότου –Περιφερειακού» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

18) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή ποτιστρών Δημοτικών Ενοτήτων Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

19) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή νέων ποτιστρών Δημοτικών Ενοτήτων Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

20) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση αλεξικέραυνων σχολικών κτιρίων» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

21) Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακής σήμανσης έργου «Μετατόπιση υπόγειου δικτύου λόγω έργων κάθετου άξονα Εγνατίας (τμήμα Τριφύλλι έως κόμβο Πέπλου» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

22) Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις επισκευές σχολικών κτιρίων» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

23) Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων – Εργοταξιακής Σημάνσεως Έργου: « Κατασκευή Χερσαίου Αγωγού Φυσικού Αερίου ΤΑΡ» ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

24) Αίτημα του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης , Παιδείας & Περιβάλλοντος (ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ) για απαλλαγή από τυχόν παρατάσεις και δικαιώματα ταφής ( Εισηγ: κ. Ζιώγας Χρ.)

25) Ανάκληση της παραγράφου 2 της αριθ. 471/29-08-2012 απόφασης του Δ.Σ ( Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.)

26) Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Εισηγ: κ. Βαταμίδης Ι.)

27) Έγκριση πραγματοποίησης Εκδήλωσης Wheeling2help. ( Εισηγ: κ. Βραχιόλογλου Στ.)
κ. Βαμβακερός Αντ.)

28) Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «Δήμου Αλεξανδρούπολης» και της «Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» για την υλοποίηση της Πράξης«Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε Έβρου Αλεξανδρούπολη «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» ( Εισηγ

29) Έγκριση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020 και Συμμετοχής του Δήμου στο Εταιρικό Σχήμα για το Σχεδιασμό και την Υλοποίησή της» ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

30) Εκλογή μελών της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή για θέματα που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές υπαλλήλων του Δήμου σε πειθαρχικά θέματα αυτών

31) Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Τραϊανούπολης , Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ,κ. Φαλέκα Ιωάννη, στη Θεσσαλονίκη. (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

32) Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Ζητάκη Παναγιώτη στην Αθήνα, για συμμετοχή του στο Δ.Σ του Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας ( Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)

33) Έγκριση μετακίνησης και δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, κ.Λαμπάκη Ευάγγελου στην Αθήνα. ( Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr

              Μέλος του