Με πλαστό πτυχίο αγγλικών υπάλληλος της Νομαρχίας Έβρου

Άλλη μία υπόθεση δημοσίου υπαλλήλου με πλαστό πτυχίο, έδειξε ο έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων των εργαζομένων σε δημόσιες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα. Αυτή τη φορά, η περίπτωση αφορά υπάλληλο της Νομαρχίας Έβρου, ο οποίος είχε διοριστεί το 2005 καταθέτοντας μεταξύ των δικαιολογητικών ένα μη γνήσιο, όπως διαπιστώθηκε, πτυχίο αγγλικής γλώσσας.

Ο υπάλληλος διορίστηκε το 2005 με απόφαση του τότε Νομάρχη σε υπηρεσία του βορείου Έβρου. Σε έναν τυπικό έλεγχο για τη διασταύρωση των στοιχείων των υπαλλήλων, η Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου απέστειλε στο Βρετανικό Συμβούλιο φωτοαντίγραφα των διπλωμάτων/πιστοποιητικών γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητά τους. Κατόπιν σχετικού ελέγχου, το Βρετανικό Συμβούλιο, με έγγραφό του τον Αύγουστο του 2017, αναφέρει πως ο συγκεκριμένος υπάλληλος δεν είναι εγγεγραμμένος στο αρχείο των επιτυχόντων για το δίπλωμα αγγλικής γλώσσας.

Στη συνέχεια, η αρμόδια Διεύθυνση της ΠΕ Έβρου ζήτησε από το ΑΣΕΠ   φωτοαντίγραφο της αίτησης συμμετοχής του εν λόγω υπαλλήλου στην προκήρυξη καθώς και των δικαιολογητικών που είχε καταθέσει. Όπως προέκυψε από την απάντηση του ΑΣΕΠ, ο υπάλληλος είχε όντως καταθέσει αντίγραφο διπλώματος αγγλικής γλώσσας, το οποίο ήταν απαραίτητο πρόσθετο προσόν για το διαγωνισμό. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην απόφαση της Περιφέρειας, η απουσία του πτυχίου θα προκαλούσε την απόρριψη του υποψηφίου και συνεπώς, το μη διορισμό του.

Κατόπιν αυτών, η  Διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου κάλεσε σε ακρόαση τον υπάλληλο, ο οποίος κατέθεσε εγγράφως τις απόψεις του για την υπόθεση.

Ωστόσο, επειδή το πτυχίο, όπως διαπιστώθηκε «δεν επιβεβαιώθηκε ως γνήσιο», ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ Χρήστος Μέτιος προχώρησε στη βεβαίωση διαγραφής του υπαλλήλου από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, ανακαλώντας παράλληλα την απόφαση διορισμού του.

Κική Ηπειρώτου

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο