Μείωση πυρκαγιών στον Έβρο κατά την φετινή αντιπυρική περίοδο

Τον απολογισμό της κάνει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης με αφορμή το τέλος της αντιπυρικής περιόδου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση απολογισμού, στον Έβρο τη φετινή περίοδο είχαμε 206 πυρκαγιές έναντι 232 πέρυσι. Στην περιοχή ευθύνης της Π.Υ Αλεξανδρούπολης και του Πυρ/κού Κλιμακίου Σαμοθράκης εκδηλώθηκαν συνολικά (72) Αγροτικές και δασικές πυρκαγιές και κάηκαν (1209) στρέμ. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη φέτος είχαμε περίπου τον ίδιο αριθμό πυρκαγιών, σε σχέση με πέρυσι (72 έναντι 69), αλλά είχαμε αύξηση των καιόμενων εκτάσεων (1209 έναντι 784 στρεμμάτων πέρυσι).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Π.Υ Αλεξανδρούπολης:

Η φετινή αντιπυρική περίοδος, έφτασε στο τέλος της και η Πυρ/κή Υπηρεσία Αλεξ/πολης, (που εκπροσωπεί και τις υπόλοιπες Πυρ/κές Υπηρεσίες του Νομού Έβρου ως Διοίκηση Νομού) θεωρεί υποχρέωσή της να ευχαριστήσει δημόσια, κατ΄αρχήν όλους τους Πυροσβέστες και πυροσβέστριες τους ΠΠΥ τους ΠΤΥ και τους εποχικούς Δασοπυροσβέστες των Υπηρεσιών του Νομού Έβρου, τους Εθελοντές πυροσβέστες και πυροσβέστριες των Π.Υ και του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Φερών που φέτος εγκαινιάστηκε και λειτουργεί, τους πολίτες και αγρότες του Νομού για την πιστή εφαρμογή των οδηγιών μας καθ΄ολη της διάρκεια της περιόδου και την αποφυγή απερίσκεπτων ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιές.
Τους υπόλοιπους φορείς – αρχές και υπηρεσίες που συνεργάστηκαν μαζί μας (Τμήματα Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και των Δήμων- Δασαρχεία του Νομού την ΕΛΑΣ και τις Ε.Δ), καθώς επίσης και τους εθελοντικούς συλλόγους και ιδιαίτερα αυτόν που εκπροσωπεί τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης, τα μέλη των οποίων βοήθησαν ενεργά ,κυρίως στην πρόληψη αλλά και στην καταστολή όπου αυτό απαιτήθηκε κατάσβεσης πυρκαγιών καθώς και όλα τα ΜΜΕ του Νομού μας (Ηλεκτρονικά-έντυπα-τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά) για την μέγιστη συμβολή τους στην καμπάνια για την πρόληψη κατά των πυρκαγιών με την αναμετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων αλλά και για την προβολή του έργου μας.

Μια απαιτητική περίοδος

Η φετινή αντιπυρική περίοδος, ήταν μια απαιτητική περίοδος κατά την οποία το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων του Νομού, ήταν συνεχώς σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων που σχεδόν πάντα πνέουν τους θερινούς μήνες στον Νομό Έβρου γι΄αυτό και τον καθιστούν έναν από τους πλέον επικίνδυνους στην χώρα.
Κατά την διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου εκδηλώθηκε μεγάλος αριθμός δασικών πυρκαγιών κυρίως στην Νότια και Νησιωτική Χώρα κάτι που αύξησε τον βαθμό ετοιμότητας των Υπηρεσιών του Νομού μας.

Χαρακτηριστικό της φετινής αντιπυρικής περιόδου ήταν η σχετικά μικρότερη περίοδος των μελτεμιών και η έντασή τους, σε σχέση με πέρυσι και η ύπαρξη κάποιων βροχοπτώσεων στα τέλη Αυγούστου και τους μήνες Σεπτέμβριο & Οκτώβριο σε αντιθέση με πέρυσι που επικράτησε παρατεταμένη ξηρασία και αυτό βοήθησε πολύ στην αντιμετώπιση των συμβάντων που εκδηλώθηκαν και στατιστικά είναι πάντα αυξημένα τους μήνες αυτούς στον Νομό μας. (Συνολικά κατά την διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου οι ημέρες υψηλής επικινδυνότητας στον Νομό Έβρου και την Σαμοθράκη, με βάση τον δείκτη ήταν ( 28 ημέρες με δείκτη 3 & 2 ημέρες δείκτης 4 ενώ πέρυσι ήταν 45 ημέρες μες δείκτη 3 και 7 με δείκτη 4).

Συγκριτικά δηλαδή παρατηρούμε αισθητή μείωση των ημερών αυξημένης επικινδυνότητας φέτος κατά 40%περίπου.

Παρά τις ευνοϊκότερες καιρικές και κλιματολογικές συνθήκες, είχαμε εκδήλωση μεγάλου αριθμού πυρκαγιών, καθημερινά και καθ΄όλη την διάρκεια της περιόδου (οι αγροτικές και δασικές πυρκαγιές ξεκίνησαν στον Νομό στις αρχές Ιουλίου και περιορίσθηκαν στα μέσα Σεπτεμβρίου).

Οι Υπηρεσίες μας ανταπεξήλθαν αποτελεσματικά και κατάφεραν να τις περιορίσουν γρήγορα στο σύνολό τους, χάρη στην αυξημένη ετοιμότητα και επαγγελματισμό που επέδειξε το προσωπικό τους. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι να έχουμε αναλογικά με τον αριθμό των πυρκαγιών μικρό αριθμό καιομένων εκτάσεων.

Νούμερα και στοιχεία

Αναλυτικά σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

ΣΥΝΟΛΙΚΑ στον Νομό Έβρου και την Ν.Σαμοθράκη εκδηλώθηκαν φέτος διακόσιες έξι πυρκαγιές (206 έναντι 232 πέρυσι) και κάηκαν συνολικά δύο χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ (2.928 έναντι 8.889 πέρυσι) στρέμματα μικτής έκτασης. Δηλαδή είχαμε μικρή μείωση του αριθμού πυρκαγιών (15%) αλλά μεγάλη μείωση των καιόμενων εκτάσεων (75%) περίπου. Ο μεγαλύτερος αριθμός πυρκαγιών εκδηλώθηκε στην περιοχή ευθύνης της Π.Υ Διδυμοτείχου (92) και ο μεγαλύτερος αριθμός καιομένων στρεμμάτων στην περιοχή ευθύνης της Π.Υ Αλεξανδρούπολης (1.209 στρεμματα) λόγω της μεγάλης Δασικής πυρκαγιάς της Πυλαίας (600 στρέμματα).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Α) Στην περιοχή ευθύνης της Π.Υ Αλεξανδρούπολης και του Πυρ/κού Κλιμακίου Σαμοθράκης εκδηλώθηκαν συνολικά (72) Αγροτικές και δασικές πυρκαγιές και κάηκαν (1209) στρέμ.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι φέτος είχαμε περίπου τον ίδιο αριθμό πυρκαγιών, σε σχέση με πέρυσι (72 έναντι 69), αλλά είχαμε αύξηση των καιόμενων εκτάσεων (1209 έναντι 784 στρεμμάτων πέρυσι).Αυτό όμως είναι συμπτωματικό λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς της Πυλαίας στην οποία κάηκαν τα μισά στρέμματα (600στρ). Εάν αφαιρέσουμε αυτή την πυρκαγιά και συγκρίνουμε, βλέπουμε ότι έχουμε μια μικρή μείωση των καιομένων στρεμμάτων αναλογικά με τον αριθμό των πυρκαγιών.

Β) Στην περιοχή ευθύνης της Π.Υ Διδυμοτείχου και του Π/Κ Σουφλίου εκδηλώθηκαν συνολικά ενενήντα δύο(92) δασικές και Αγροτικές πυρκαγιές και κάηκαν (1.145)στρέμματα.
Aπό τα παραπάνω προκύπτει ότι φέτος είχαμε μεγάλη αύξηση συνολικά των πυρκαγιών(92 έναντι 37 πέρυσι) καθώς και μικρή αύξηση των καιόμενων στρεμμάτων (1.145 έναντι 1.092 πέρυσι).

Γ) Στην περιοχή ευθύνης της Π.Υ Ορεστιάδας και του Π/Κ Δικαίων εκδηλώθηκαν συνολικά σαράντα δύο (42) Δασικές & Αγροτικές πυρκαγιές και κάηκαν (575) στρέμματα.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι φέτος είχαμε μεγάλη μείωση του αριθμού πυρκαγιών(42 έναντι126 πέρυσι) με τεράστια μείωση των καιόμενων στρεμμάτων( 575 έναντι 7.910 πέρυσι) ..

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι φέτος συνολικά είχαμε περίπου τον ίδιο αριθμό πυρκαγιών στους τομείς ευθύνης των Π.Υ Αλεξανδρούπολης και Διδυμοτείχου και τεράστια μείωση στον τομέα ευθύνης της Π.Υ Ορεστιάδας και αυτό οφείλεται στο γεγονός αφενός μεν, των σχετικά ευνοϊκών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν τους μήνες Σεπτέμβριο & Οκτώβριο(βροχοπτώσεις-υψηλή υγρασία κ.λ.π) και αφετέρου στην σύνεση & συμμόρφωση των αγροτών του Βορείου Έβρου ύστερα από τις περυσινές ακραίες συνθήκες ξηρασίας που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση και εξάπλωση πολλών αγροτικών κυρίως πυρκαγιών.
Οι επικινδυνότερες δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην περιοχή ευθύνης της Π.Υ Αλεξανδρούπολης (Δασικές πυρκαγιές Κίρκης-Λευκίμης-Μάκρης & Πυλαίας).Όλες αντιμετωπίσθηκαν στο αρχικό τους στάδιο.Εξαίρεση αποτέλεσε η πυρκαγιά της Πυλαίας (600 Στρέμματα),η οποία εκδηλώθηκε βράδυ & οφείλεται σε σχεδόν ταυτόχρονους εμπρησμούς από πρόθεση σε διαφορετικά και δύσβατα σημεία της περιοχής, κάτι που δυσκόλεψε τον έλεγχό της. Παρόλα αυτά χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων φορέων και κυρίως των πυροσβεστικών δυνάμεων την επόμενη ημέρα το πρωϊ τέθηκε υπό έλεγχο και κατασβέσθηκε σύντομα πλήρως.
ΑΙΤΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ:
Oι αιτίες των πυρκαγιών ποικίλουν. Η περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται σε αμέλεια, αλλά την φετινή περίοδο παρατηρήθηκαν περιπτώσεις πυρκαγιών που οφείλονται σε εμπρησμό από πρόθεση κυρίως σε χορτολιβαδικές εκτάσεις αλλά και στην Δασική περιοχή της Πυλαίας-Καβησού). Επίσης ένα μικρό μέρος πυρκαγιών οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα (κεραυνοί).

Τίποτα δεν είναι τυχαίο

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Η επιτυχής αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών της φετινής αντιπυρικής περιόδου αλλά και των προηγουμένων ετών, δεν είναι ασφαλώς τυχαία και οφείλεται κατά κύριο λόγο στον επαγγελματισμό και στην αυξημένη ετοιμότητα που επέδειξαν τα στελέχη των υπηρεσιών του Νομού και του Π/Κ Σαμοθράκης αλλά και στην αξιοπιστία των Οχημάτων και μηχανημάτων που διαθέτουμε, στην άριστη και άμεση συνεργασία που είχαμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες όπως το Τμήμα ΠΣΕΑ της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, τα αντίστοιχα τμήματα των Δήμων, την Δασική Υπηρεσία, τις ένοπλες δυνάμεις, την ΕΛΑΣ, τους Εθελοντές οι οποίοι συνέβαλαν και αυτοί ιδιαίτερα στον τομέα της πρόληψης και τα τοπικά Μ.Μ.Ε για την αναμετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων για την πρόληψη των πυρκαγιών και τέλος στην σωστή συμπεριφορά των πολιτών και των αγροτών του νομού μας, οι οποίοι γνωρίζοντας τους κινδύνους, απέφυγαν να προβούν σε ενέργειες απερίσκεπτες όπως το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο για οποιονδήποτε λόγο, όπως κάνουν με συνέπεια τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας πιστά τις συμβουλές μας και γι΄αυτό τους «ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ» θερμά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Παρά το γεγονός ότι η φετινή αντιπυρική περίοδος έφτασε αισίως στο τέλος της, θεωρούμε καθήκον, να πούμε στους πολίτες και αγρότες του Ν.Έβρου, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, όταν ανάβουν φωτιά στην ύπαιθρο για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, χόρτων, κλαδιών κ.λ.π και να λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας (Ζώνες ικανού πλάτους με άρωση της καιόμενης έκτασης περιμετρικά, ύπαρξη γεωργικών ελκυστήρων, ύπαρξη νερού καθώς και προσωπική παρουσία), προκειμένου να μην έχουμε εκδήλωση πυρκαγιών, τους επόμενους μήνες.

Αλεξανδρούπολη
07 Νοεβρίου 2017

Ο Διοικητής
Κων/νος Β.Κούκουρας
Αντιπύραρχος

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr