efhmerida1

Λύση στο ενεργειακό Δ. Μακεδονίας και Θράκης από αέρα και ήλιο

Τις δυνατότητες χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων και φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δυο περιφέρειες της βόρειας Ελλάδας, τη Δυτική Μακεδονία και τη Θράκη, διερεύνησαν οι επιστήμονες, φτάνοντας σε πολύ αισιόδοξα συμπεράσματα, σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν στον τομέα της ενέργειας, από την αξιοποίηση του δυναμικού σε ήλιο και αέρα των δυο περιοχών.

Σε δυο έρευνες που παρουσιάστηκαν στο 6ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, και τις οποίες έχουν εκπονήσει ο συντονιστής του συνεδρίου, Κώστας Νικολάου, σε συνεργασία με τους κ.κ. Π. Μπέσα (για τη Δυτική Μακεδονία) και Ν. Γεωργουλάκη (για τη Θράκη), προκύπτουν ενθαρρυντικά στοιχεία για την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που εν πολλοίς ακόμη και σήμερα παραμένουν αναξιοποίητες, παρά τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα περιοχών της πατρίδας μας και ειδικά της βόρειας Ελλάδας.

«Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ο τομέας της ενέργειας αποτελεί διαχρονικά έναν τομέα στρατηγικής σημασίας. Είναι πρόδηλη η ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης ενός περιφερειακού ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Η χωροθέτηση αιολικών και ηλιακών συστημάτων εξαρτάται όχι μόνο από την ύπαρξη των φυσικών διαθεσίμων (άνεμος, ήλιος) αλλά και από κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνιστώσες. Προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες αξιοποίησης της αιολικής και ηλιακής ενέργειας στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, λαμβάνονται υπόψη τόσο οι διαθέσιμοι φυσικοί πόροι όσο και τα κριτήρια και οι κανόνες χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης αιολικής και ηλιακής ενέργειας, όπως αυτά παρουσιάζονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ)», τονίζουν οι επιστήμονες.

Η περίπτωση άλλωστε της Δυτικής Μακεδονίας, με την ύπαρξη της ΔΕΗ δεν μπορεί παρά να είναι ιδιαίτερη, καθώς εκτός των άλλων ένα μεγάλο μέρος της τοπικής οικονομίας στηρίζεται στην παραγωγή της ΔΕΗ και στην αξιοποίηση του λιγνίτη, με τις γνωστές συνέπειες στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αν και παράγει περίπου το 50% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, κυρίως από  θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, όσον αφορά στη χωρική διάσταση της ανάπτυξης των ΑΠΕ, βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις με εγκατεστημένη αιολική ισχύ 52,9 MW και φωτοβολταϊκήισχύ 98.202,674 kW.

Η Θράκη υπερκαλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες όλης της Περιφέρειας

Όσον αφορά την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για το επίπεδο διείσδυσης της ανανεώσιμης ενέργειας, με εξαίρεση τον νομό Έβρου και τους δήμους που βρίσκονται στα ανατολικά του νομού Ροδόπης, δηλαδή για τις περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας, η εγκατεστημένη ισχύς κυρίως των αιολικών αλλά και των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι μικρή, παρατηρούν οι επιστήμονες.

Μελετώντας τις δυνατότητες των τριών νομών της Θράκης, οι εισηγητές αναφέρουν ότι «το σύνολο της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από την εγκατάσταση αιολικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ισούται με 4.553.280 + 11.773.332 = 16.326.612 MWh/έτος, οι οποίες μπορούν να καλύψουν περίπου 11,5 φορές επιπλέον τη συνολική ετήσια κατανάλωση της ενέργειας των νομών στην περιοχή μελέτης, για το έτος 2012. Το σύνολο δε αυτό, είναι κατά λίγο πάνω από την συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όλης της Βορείου Ελλάδας (15.276.053 MWh/έτος) και ισούται περίπου με το 1/3 της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας σε επίπεδο συνόλου της χώρας (51.168.377 MWh/έτος) για το έτος 2012. Εν κατακλείδι, η εφαρμογή του μοντέλου χωροθέτησης έργων ΑΠΕ στους νομούς της Θράκης (Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος), έδειξε ότι η αξιοποίηση του αιολικού και ηλιακού δυναμικού της περιοχής μπορεί να συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην τροφοδοσία του συστήματος ηλεκτροδότησης και στην κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων, όχι μόνο στην εν λόγω περιοχή αλλά πολύ ευρύτερα σε επίπεδο Περιφέρειας (Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). Η επιτυχής ανάπτυξη των έργων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, και ιδιαίτερα οι αιολικές εγκαταστάσεις και τα φωτοβολταϊκά συστήματα τόσο στην περιοχή μελέτης, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, σε περιοχές κατάλληλες από χωροταξικής απόψεως, θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και της χώρας μας μέσω της ορθολογικής εκμετάλλευσης όλων των ενεργειακών πόρων της περιοχής. Η  ανάπτυξη αυτή, θα άρει την ενεργειακή απομόνωση της περιοχής, θα συμβάλλει στη μείωση της ρυπογόνου ενέργειας, θα δημιουργήσει απασχόληση σε νέες τεχνολογίες αιχμής, θα συνδράμει  στην ενεργειακή απεξάρτηση της χώρας και θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων της Ελλάδας για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

(του Τάσου Τασιούλα, voria.gr)

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr