efhmerida1

Κρούσματα φυματίωσης βοοειδών σε κοπάδια των Φερών

Μολυσμένα από φυματίωση βρέθηκαν δύο κοπάδια βοοειδών που ανήκουν σε κτηνοτρόφους από τις Φέρες. Σύμφωνα με την Κτηνιατρική Υπηρεσία Έβρου, τίθενται αμέσως σε ισχύ αυστηρά υγειονομικά μέτρα, ενώ, παράλληλα, σε διάστημα μικρότερο των 30 ημερών θα πρέπει να γίνει η σφαγή των περίπου 150 μολυσμένων ζώων. Απ’ ό,τι φαίνεται, το πρόβλημα με τις ζωονόσους στον Έβρο μόνο για λίγο καιρό ‘ξαποσταίνει’…

Τα μέτρα

Ορισμένα από τα υγειονομικά μέτρα που λαμβάνονται πριν τη σφαγή των θετικών ζώων:

1) Η εκμετάλλευση τίθεται σε απομόνωση και απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος ζώων από αυτήν.

2) Στις εισόδους και εξόδους της εκμετάλλευσης τοποθετούνται λεκάνες απολύμανσης για τα οχήματα και
για τα υποδήματα ατόμων που κυκλοφορούν στην εκμετάλλευση.

3) Εξαιρούνται της απαγόρευσης εξόδου τα ζώα που προορίζονται για σφαγή (λόγω μεταδοτικού
νοσήματος).

4) Τα μολυσμένα ζώα καταγράφονται, σημαίνονται με διάτρηση του δεξιού αφτιού σε σχήμα “Τ” και απομονώνονται από τα υπόλοιπα ζώα της εκμετάλλευσης μέχρι τη σφαγή της με ευθύνη του κτηνοτρόφου.

5) Διενεργείται επιζωοτιολογική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί η πηγή μόλυνσης, όπως επίσης και να επισημανθούν εκμεταλλεύσεις βοοειδών, οι οποίες είναι επιδημιολογικά συνδεδεμένες με τη μολυσμένη εκμετάλλευση.

6) Απαγορεύεται η συνύπαρξη στην εκμετάλλευση ζώων ευαίσθητων στη φυματίωση. Εφόσον υπάρχουν (πχ αιγοπρόβατα, άλογα, χοίροι, οικόσιτα πτηνά), αυτά απομακρύνονται εκτός της εκμετάλλευσης.

7) Το γάλα που προέρχεται από τα βοοειδή που έδωσαν θετική ή κατάληκτη αντίδραση σε φυματινισμό δε χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση. Συγκεντρώνεται σε ξεχωριστό δοχείο και καταστρέφεται

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

Η φυματίωση των βοοειδών έχει αναφερθεί σχεδόν σε όλα τα κράτη του κόσμου. Στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες η νόσος έχει τεθεί υπό έλεγχο και σε πολλές έχει εκριζωθεί. Σε αναπτυσσόμενες όμως χώρες η φυματίωση των βοοειδών εξακολουθεί να προκαλεί σημαντικές οικονομικές απώλειες στην βοοτροφία. Εκτός από τους θανάτους που προκαλούνται από τη νόσο, έχει υπολογιστεί ότι τα μολυσμένα ζώα έχουν μειωμένη παραγωγή κατά 15-20%. Επίσης σημαντικές απώλειες οφείλονται στην απόρριψη τμημάτων του σφαγίου εξαιτίας της μόλυνσης.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η νόσος μπορεί να παρατηρηθεί σε πολλά είδη ζώων συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου. Για τον λόγο αυτό, το νόσημα εκτός από την μεγάλη οικονομική σημασία που έχει για την βοοτροφία έχει και ιδιαίτερη σημασία για τη δημόσια υγεία.  Σε περιπτώσεις όπου δεν λαμβάνονται μέτρα ελέγχου της νόσου και η υγιεινή των τροφίμων είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, όπως σε αναπτυσσόμενες χώρες, η φυματίωση των βοοειδών μπορεί εύκολα να μεταδοθεί από τα ζώα στον άνθρωπο.

Η μετάδοση γίνεται κυρίως με την κατανάλωση μολυσμένου γάλακτος αλλά μπορεί να γίνει και από στενή επαφή με μολυσμένα ζώα και εισπνοή μολυσμένων εκκρίσεων. Στις παραπάνω περιπτώσεις τα παιδιά διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο να μολυνθούν και να εκδηλώσουν το νόσημα.

Η μετάδοση της φυματίωσης από τα βοοειδή στον άνθρωπο μπορεί να αποκλειστεί πλήρως με την παστερίωση του γάλακτος. Στις αναπτυγμένες χώρες όπου η παστερίωση του γάλακτος εφαρμόζεται συστηματικά και παράλληλα εφαρμόζονται προγράμματα για τον έλεγχο της νόσου, η μετάδοσή της από τα ζώα στον άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr