Κατάθεση αναπτυξιακών προτάσεων από το Επιμελητήριο Έβρου στη σύσκεψη με Τσίπρα

Τα καίρια θέματα και τις μεγάλες προκλήσεις του νομού έθεσε στον πρωθυπουργό ο πρόεδρος χ. Τοψιδης. Οι προτάσεις καλούν την κυβέρνηση να δώσει έμφαση στην παροχή ανταγωνιστικών κινήτρων με φορολογικό, χρηματοδοτικό και ασφαλιστικό χαρακτήρα.

Με μία σειρά αναπτυξιακών προτάσεων και υπομνημάτων για καίρια θέματα του Έβρου στις αποσκευές του αναχώρησε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από τη Θράκη, την περασμένη Παρασκευή. Στη σύσκεψη που είχε στην Κομοτηνή με τους παραγωγικούς φορείς, το Επιμελητήριο Έβρου, μέσω του προέδρου του Χριστόδουλου Τοψίδη, αναφέρθηκε στα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον παραγωγικό και επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής, καταθέτοντας παράλληλα προτεινόμενες δράσεις και πρωτοβουλίες, προκειμένου να βγει η περιοχή από το τέλμα και να ανασυγκροτηθεί σε όλους τους τομείς.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου συνόψισε κατά την τοποθέτησή του τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο νομός και τις ενίσχυσε με αναπτυξιακές προτάσεις αλλά και ειδικό παράρτημα κλαδικών προτάσεων. Συμπληρωματικά κατατέθηκαν τρία υπομνήματα για το θέμα της επιδότησης εργατικού κόστους, για το αίτημα αναστολής καταβολής δόσεων με την εγγύηση του δημοσίου και για το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων της ΑΕΠΙ.

Οι προτάσεις και τα υπομνήματα συμπεριλαμβάνουν το σύνολο της Π.Ε. Έβρου, ενώ σε γενικά πεδία αφορούν την άρση μέτρων που συμπιέζουν την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό κινήτρων και ενσωματώνουν αναπτυξιακές προτάσεις για τον αγροτικό, τουριστικό, μεταποιητικό τομέα και ορυκτά. Οι προτάσεις καλούν την κυβέρνηση να δώσει έμφαση στην παροχή ανταγωνιστικών κινήτρων με φορολογικό, χρηματοδοτικό και ασφαλιστικό χαρακτήρα (π.χ. χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές, τέλος επιτηδεύματος, άμεσες χρηματοδοτήσεις – επιχορηγήσεις επενδύσεων, μείωση ασφαλιστικών εισφορών για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο κ.α.). Επιπρόσθετα  γίνεται αναφορά για την δημιουργία 5ης ζώνης αυξημένων κινήτρων για την περιοχή της Θράκης και την ενίσχυση επιμέρους κλαδικών δραστηριοτήτων.

Μέρος των προτάσεων εστιάζουν στην ενίσχυση της διακίνησης εμπορευμάτων με την  αναβάθμιση του εμπορευματικού Λιμένα Αλεξανδρούπολης και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, ενώ προτείνεται η ένταξη της Σαμοθράκης στο Πιλοτικό Πρόγραμμα της διαδικασίας χορήγησης θεωρήσεων (visa), η αξιοποίηση του Ζεόλιθου στην περιοχή της Ορεστιάδας, η χρηματοδότηση των εργασιών στο Τέμενος «Βαγιαζήτ» στο Διδυμότειχο και η προώθηση κίνητρων για την ανάπτυξη της σηροτροφίας στον Δήμο Σουφλίου.

Οι 17 προτάσεις του Επιμελητηρίου Έβρου

Στο γενικότερο περιφερειακό πλαίσιο, προτείνεται :

 1. Να προωθηθεί σχέδιο διατάξεων και αιτιολογικής έκθεσης για την εκ νέου θεσμοθέτηση αναπτυξιακών κινήτρων, και ειδικότερα της επιδότησης του εργοδοτικού κόστους (12%) των μεταποιητικών και τουριστικών επιχειρήσεων της Θράκης.
 2. Να προωθηθεί άμεσα ειδικό αίτημα αναστολής για την καταβολή δόσεων δανείων που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, και με ανάλογη επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής τους
 3. Να επισπευσθεί η ψήφιση του σχεδίου Νόμου που προέκυψε από την διαβούλευση των αρμόδιων φορέων, αναφορικά με την διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων.
 4. Να δοθεί έμφαση στην παροχή ανταγωνιστικών κινήτρων για την ενίσχυση επιμέρους κλαδικών δραστηριοτήτων στους τομείς της μεταποίησης των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων που παράγονται στη οικονομία του Έβρου. Τα κίνητρα αυτά δύναται να έχουν φορολογικό, χρηματοδοτικό και ασφαλιστικό χαρακτήρα (πχ χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές, τέλος επιτηδεύματος, άμεσες χρηματοδοτήσεις – επιχορηγήσεις επενδύσεων, μείωση ασφαλιστικών εισφορών για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο κ.α.)
 5. Να χορηγηθούν πρόσθετα κίνητρα για την δημιουργία συστάδων (clusters) εταιριών, καθώς επίσης και για την δημιουργία εταιρικών σχημάτων συνέργειας μεταξύ των επιχειρήσεων. Τα κίνητρα αυτά μπορούν να έχουν χαρακτήρα ταυτόσημα με τα προτεινόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
 6. Να χρηματοδοτηθούν με προτεραιότητα κρίσιμα έργα υποδομών για την εμπορική και τουριστική αξιοποίηση του λιμένα της Αλεξανδρούπολης, με την δημιουργία σύγχρονου εμπορευματικού κέντρου διαμετακόμισης συνδυασμένων μεταφορών, με ωφέλειες για τις αγορές και χώρες της Μαύρης Θάλασσάς, την Βαλτικής, του Αιγαίου και της Μεσογείου συνολικά.
 7. Να δημιουργηθεί 5η ζώνη αυξημένων κινήτρων για την περιοχή της Θράκης ή εναλλακτικά να προβλεφθεί μία υποπεριοχή στην 4η ζώνη, με αυξημένα κίνητρα, όπως προέβλεπαν οι παλαιότεροι αναπτυξιακοί νόμοι Ν.289/76, 849/78, 1116/81, 1262/82, και 1892/90
 8. Ταυτόχρονα, θα μπορούσε να δοθεί έμφαση στην κλαδική και περιφερειακή στόχευση με αποκλειστικό γνώμονα την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών, με τις περιοχές της Θράκης να απολαμβάνουν υψηλότερα ποσοστά ενισχύσεων με σαφή διαφοροποίηση από τις άλλες περιοχές της επικράτειας.
 9. Να δοθεί στόχευση στην ενίσχυση της διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με μεταποιητικές μονάδες, με ειδικά και επιμέρους χρηματοδοτικά, ασφαλιστικά και φορολογικά κίνητρα και παροχές (νέοι αγρότες με διασύνδεση με μεταποιητικές επιχειρήσεις)
 10. Να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των αστικών και περιαστικών περιοχών με το δίκτυο του φυσικού αερίου, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, τόσο για τις επιχειρήσεις (όπου μόλις το 10% των βιοτεχνιών και βιομηχανιών είναι εγκατεστημένες στην ΒΙ.ΠΕ.), όσο και για τα νοικοκυριά.
 11. Να προωθηθεί η εγκατάσταση της ηλεκτροκίνησης στην σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρούπολη – Ορμενίου, με σκοπό την μείωση του κόστους μεταφοράς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μεταφορικών δικτύων της ευρύτερης περιοχής.
 12. Να προβλεφθεί ένα ειδικό πλαίσιο κινήτρων που θα αφορά την νεανική και νεοφυής επιχειρηματικότητα, με έμφαση στην δημιουργία επιχειρήσεων από νέους επιστήμονες.
 13. Να θεσμοθετηθεί μία ειδική πιστωτική γραμμή συμψηφισμού, δηλαδή του συμψηφισμού οφειλών των επιχειρήσεων προς το δημόσιο (ΔΟΥ, ΦΚΑ, ΟΤΑ) με τις επιχορηγήσεις του δημοσίου προς επιχειρήσεις για τις επενδύσεις τους (investment voucher).
 14. Να προωθηθεί και να υποστηριχθεί η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της περιοχής, με προτεραιότητα στο κοίτασμα του Ζεόλιθου στην περιοχή της Ορεστιάδας.
 15. Να επιταχυνθεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση των εργασιών στο Τέμενος «Βαγιαζήτ» στο Διδυμότειχο, ούτως ώστε να ολοκληρωθούν οι εναπομείνασες εργασίες και να καταστεί δυνατή η λειτουργία του, δεδομένου ότι θα αποτελέσει έναν ακόμη σημαντικό τουριστικό πόλο έλξης στην ακριτική πόλη.
 16. Να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη της σηροτροφίας και των δραστηριοτήτων επεξεργασίας του μεταξιού στην περιοχή του Σουφλίου, όπου υπάρχει μακρά παράδοση και τεχνογνωσία των επιχειρήσεων.
 17. Να ενταχθεί το νησί της Σαμοθράκης στο Πιλοτικό Πρόγραμμα διευκόλυνσης της διαδικασίας χορήγησης θεωρήσεων (visa) σε υπηκόους τρίτων χωρών προερχόμενους από την Τουρκία για τουρισμό, όπως ισχύει ήδη σε έξι ελληνικά νησιά του Αιγαίου και επαναλειτουργία του τελωνείου Σαμοθράκης τουλάχιστον κατά την θερινή περίοδο.

Προτεραιότητα σε κλαδικές οικονομικές δραστηριότητες

Στο ειδικό πλαίσιο του περιφερειακού σχεδιασμού, το Επιμελητήριο Έβρου έχει επεξεργασθεί ένα σύνολο εξειδικευμένων προτάσεων αναφορικά με επιμέρους κλαδικές οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες διαθέτουν δυναμική και μπορούν να αντιμετωπισθούν με προτεραιότητα. Οι κλαδικοί τομείς δύναται να είναι  :

 • Η Μεταποίηση και επεξεργασία Αγροτικών προϊόντων, με στόχευση σε προϊόντα που προέρχονται από τις καλλιέργειες των οπωρολαχανικών, σπαραγγιού, σκόρδου, σκουπόχορτου. Επιπλέον, προτείνονται οι μεταποιητικές δραστηριότητες αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών όπως : ρίγανη, θυμάρι, στέβια, σπαθόχορτο, μαντζουράνα, κίστος, μέντα, δυόσμος, δάφνη, δενδρολίβανο, λεβάντα, μελισσόχορτο, βαλεριάνα, ιπποφαές, σιδερίτης (τσάι του βουνού), γκότζι μπέρυ, φασκόμηλο κ.α.
 • Η Επεξεργασία και τυποποίηση ελαιολάδου, ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας και στο νησί της Σαμοθράκης, όπου είναι συσσωρευμένη η δυναμικότητα της ελαιοπαραγωγής.
 • Οι Ιχθυοκαλλιέργειες-Υδατοκαλλιέργειες και επεξεργασία ιχθύων, μαλακίων και οστρακοειδών, με ενσωματωμένες τις δραστηριότητες τυποποίησης και συσκευασίας.
 • Η Μεταποίηση και επεξεργασία Κτηνοτροφικών φυτών και Ζωοτροφικών προϊόντων, όπως κριθάρι, βαμβακόσπορος-βαμβακάλευρα και ηλιαλεύρων.
 • Η Επεξεργασία οίνου και οινοποίηση, με έμφαση στις κεντρικές και βόρειες περιοχές, όπου παραδοσιακά έχει αναπτυχθεί η αμπελουργία, και είναι κατάλληλες οι συνθήκες για την ανάπτυξή της δραστηριότητας αυτής.
 • Οι Μελισσοκομικές δραστηριότητες για την παραγωγή, τυποποίηση και συσκευασία μελιού.
 • Η ανάπτυξη της σηροτροφίας και των δραστηριοτήτων επεξεργασίας του μεταξιού, με έμφαση την περιοχή του Σουφλίου, όπου υπάρχει μακρά παράδοση και τεχνογνωσία.
 • Η Μεταποίηση και Επεξεργασία Κρέατος και υποστήριξη κτηνοτροφικών μονάδων (Βοοειδή, Χοιροστάσια, Ορνιθοτροφία κ.α. στεγασμένης ή ελευθέρας βοσκής)
 • Η Παραγωγή καύσιμων pellet, βιομάζας, βιοντίζελ και άλλων εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
 • Η Εξόρυξη, εκμετάλλευση και μεταποίηση ορυκτού πλούτου (ζεόλιθος, λατομεία Κουφόβουνου)
 • Η Υποστήριξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων με στόχο την διασύνδεση της με της τοπικές αγροτικές καλλιέργειες έτσι ώστε να ενισχυθεί η καθετοποίηση στην τοπική οικονομική δραστηριότητα (πχ παραγωγή αλεύρων και ζωοτροφών από την τοπική αγροτική παραγωγή)
 • Η Ενίσχυση των μεταφορικών υπηρεσιών και της διαμετακόμισης, με την παροχή κινήτρων για την διασύνδεση των μεταφορικών δικτύων και των διαδρόμων.
 • Η Ανάπτυξη και ανάδειξη του τουριστικού προορισμού, με την υποστήριξη θεματικών τουριστικών δραστηριοτήτων και υποδομών (ιαματικός τουρισμός, θρησκευτικός, αθλητικός τουρισμός, αγροτουρισμός, πολιτιστικός κ.α.)

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr

              Μέλος του