«Καμπάνα» 22.287 ευρώ στην εταιρεία του ΣΑΟΣ ΙΙ για τις περιπέτειες του καλοκαιριού

Το Υπουργείο Ναυτιλίας κάνει λόγο για «αντισυμβατική συμπεριφορά της εταιρείας». Άκαρπες οι δύο προσκλήσεις για ανάθεση της γραμμής, το θέμα παραπέμπεται στο Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών  

 Με 22.287,52 ευρώ τιμωρήθηκε η πλοιοκτήτρια εταιρεία λόγω βλαβών στα πλοία της οποίας, η Σαμοθράκη έμεινε το φετινό καλοκαίρι, για αρκετές ημέρες, δίχως δρομολόγια, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τα γνωστά προβλήματα στο νησί.

Αυτό προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη στον βουλευτή και πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο, σε σχετική ερώτηση που υπέβαλλε στη Βουλή. Ακόμη, επισημαίνεται πως παρά τις δύο προσκλήσεις που έβγαλε το υπουργείο, δεν υπήρξε ενδιαφέρον από κάποια εταιρεία για να αναλάβει τη γραμμή, κι έτσι, το  θέμα παραπέμπεται στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, στην ημερήσια διάταξη του οποίου υπάρχει το εξής θέμα: « ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ/ΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΗΣ/ΩΝ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΟΓΔΟΟΥ ΤΟΥ Ν.2932/2001, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΧΩΡΑ».

Η απάντηση του Υπουργού

Σχετικά με την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση της γραμμής Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη και επιστροφή, σημειώνεται ότι λόγω της αντισυμβατικής συμπεριφοράς της αναδόχου εταιρείας ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ν.Ε., πλοιοκτήτριας του επιβατηγού – οχηματαγωγού (Ε/Γ – Ο/Γ) ΣΑΟΣ ΙΙ, μεσούσης της θερινής περιόδου, από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεων. Ειδικότερα, η ανάδοχος εταιρεία αρχικώς κλήθηκε σε ακρόαση (…) και εν συνεχεία με την υπ’ αριθμ. 2252.1.8/65057/19/06-09-2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  κηρύχθηκε έκπτωτη της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας και της επεβλήθη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κατά το ποσό των 22.287,52 ευρώ.

Για την άμεση κάλυψη της επίμαχης δρομολογιακής γραμμής, την 09-09-2019, εκδόθηκε πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας. Η διάρκεια της σύμβασης στην περίπτωση αυτή ορίζεται το αργότερο μέχρι την έναρξη της εκτέλεσης δρομολογίων με τακτική (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη) δρομολόγηση, διαφορετικά μέχρι τη σύναψη σύμβασης αποκλειστικής εξυπηρέτησης της δρομολογιακής γραμμής και σε περίπτωση που δεν συναφθεί τέτοια σύμβαση μέχρι την προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού.

Την 13-09-2019 υπεγράφη με την ανάδοχο εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε. η σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας και εγκρίθηκε πρόγραμμα δρομολογίων για την εξυπηρέτηση της γραμμής Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη και επιστροφή.

Κατόπιν των ανωτέρω (…) εκδόθηκε αρχικώς η υπ’ αριθμ. 2251.1.-1/68222/19/20-09-2019 πρόσκληση εκτέλεσης δρομολογίων με τακτική δρομολόγηση, η οποία απέβη άκαρπη και εν συνεχεία η υπ’ αριθμ. 2253.2-8/70589/19/30-09-2019 πρόσκληση αποκλειστικής εξυπηρέτησης της δρομολογιακής γραμμής, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ναυτιλιακές εταιρείες  την 14-10-2019, η οποία απέβη άκαρπη. Κατόπιν τούτου, το θέμα της προκήρυξης της γραμμής θα εισαχθεί προς γνωμοδότηση στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (σ.σ. το οποίο ήταν προγραμματισμένο να συνεδριάσει στις 30/10).

Κ.Η.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο